Geç içerik

Unilever Türkiye UNICEF İş Danışma Kurulu’nda

Yayınlandı:

Ortalama okuma süresi: 2 dakika

UNICEF İş Danışma Kurulu

Türkiye’de ve dünyada çocuk ve genç haklarının geliştirilmesinde öncü rol oynamak adına UNICEF Türkiye tarafından kurulan ilk İş Danışma Kurulu’na Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin Danışma Kurulu Üyesi olarak seçildi. Kurul 2 milyon gencin öğrenimi, istihdamı ve güçlenmesi için çalışacak.

UNICEF Türkiye ilk İş Danışma Kurulunu kurdu ve kurulun açılış toplantısı 23 Haziran 2021’de çevrim içi olarak gerçekleşti. UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina De Dominicis’in ev sahipliği yaptığı ve BM Türkiye Mukim Koordinatörü Alvaro Rodriguez ile UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki’nin katıldığı toplantıya AB Holding-Torku, CarrefourSA, DELL, Doğan Holding, Esas Holding, Endeavor Türkiye, Garanti BBVA, Microsoft, Sabancı Holding, SAP, Turkcell, TÜSİAD ve Unilever gibi bir dizi firma ve iş konfederasyonundan Direktörler ve üst düzey yöneticiler katılım gösterdi.

Danışma Kurulu’nda Unilever Türkiye’yi temsilen Unilever Türkiye, Orta Asya ve İran Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Seçkin de yer alıyor. Kurul üyeleri eğitim, beceri geliştirme ve gençlerin istihdamı alanlarındaki tecrübelerine ve taahhütlerine bakılarak seçildi.

Kurulun ilk toplantısının odak noktası Türkiye’deki gençlerin çalışma hayatına, medeni ve sosyal hayata anlamlı katılımı için gerekli olan doğru 21. yüzyıl becerilerini kazanmalarını sağlamak için eğitim, öğretim ve istihdam fırsatlarının güçlendirilmesine yönelik acil ihtiyacı ele almaktı. Kurul üyeleri ayrıca, bu konunun önemi ve yenilikçi ve büyük ölçekli çözüm ihtiyacı hususunda konuşan gençlik örgütü temsilcilerine kulak verdi.

İş Danışma Kurulu, küresel Sınırsız Nesil (Generation Unlimited - GenU) girişimine Türkiye’den bir katkı olarak, iddialı bir hedef önerdi: çok sayıda paydaş, proje ve programın kapasitelerini harekete geçirerek ülkenin her yerinden 2 milyon gencin öğrenimi, kişisel gelişimi, aktif yurttaşlığı ve istihdam edilebilirliği için okul ve okul ötesi ortamlarda beceri geliştirme programlarına erişimini sağlamak.

Girişim ayrıca sertifikalı iş yeri eğitimi, ileri düzey teknik eğitim, çıraklık, stajyerlik, girişimcilik desteği ve işletme başlangıç hibeleri yoluyla bu gençlerden 20.000’inin istihdam edilebilirliğini iyileştirmeye ve okuldan iş hayatına başarılı bir şekilde geçişini sağlamaya yönelik fırsatlar yaratmayı amaçlıyor. Kurul; kız çocukları ve genç kadınlar, aynı şekilde mülteci gençler ve Türkiye’nin ekonomik açıdan dezavantajlı coğrafi bölgelerinde yaşayan gençler için tam içerme sağlamanın önemini görüştü.

Başa dön