Geç içerik

Unilever’in Birleşmesinin Tamamlanması

Yayınlandı:

Ortalama okuma süresi: 6 dakika

Unilever, Grubun yasal yapısının Unilever PLC ile tek bir ana şirket bünyesinde birleştirilmesi sürecinin tamamlandığını bildirmekten memnuniyet duyar.

unilever logo

Bugün itibariyle Unilever, tarihinde ilk kez tek bir piyasa değeri, tek bir hisse senedi grubu ve tek bir küresel likidite havuzu ile işlem görürken, Grubun Amsterdam, Londra ve New York borsalarındaki borsa kayıtlarını da muhafaza ediyor.

Unilever Yönetim Kurulu Başkanı Nils Andersen konu ile ilgili şunları söyledi: “Bu Unilever için önemli bir gün ve hissedarlarımıza stratejik portföy değişikliği konusunda bize daha fazla esneklik sağlayan, karmaşıklığı ortadan kaldıran ve yönetişimi daha da iyileştiren Birleşme tasarılarımıza verdikleri güçlü destek için teşekkür etmek istiyoruz."

Birleşmenin sonucunda ne Hollanda’daki, ne de Birleşik Krallık'taki operasyonlarda, konumlarda, faaliyetlerde veya personel seviyelerinde herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Unilever'in Gıda ve İçecek Bölümü merkezi Rotterdam’da, Evde Bakım ve Güzellik & Kişisel Bakım Bölümlerinin merkezi ise Birleşik Krallık'ta kalacak.

Hissedarlar için daha fazla bilgi

Yeni Unilever PLC hisselerindeki işlemler bugün Londra Borsası, Euronext Amsterdam ve New York Borsası'nda başlıyor.

Yeni Unilever PLC hisseleri bu sabah itibarıyla, Birleşik Krallık Mali Yürütme Kurumu (“FCA”) Resmi Listesinin Premium Şirketler Listesi segmentinde ve Londra Menkul Kıymetler Borsası Ana Pazarı'nda listelenen menkul kıymetlerde "ULVR" kodu ile işlem görecek. Yine bu sabah itibarıyla Unilever PLC hisseleri, Euronext Amsterdam N.V.'nin düzenlenmiş piyasası olan Amsterdam'daki Euronext'te "UNA" kodu ile listelenerek işlem görecek. Unilever PLC ADS'lerinin bu öğleden sonra New York Borsası'nda da işlem görmesi bekleniyor.

Birleşmeyi takiben toplam PLC hisselerinin %55,56'sını temsil eden 1.460.713.122 adet yeni Unilever PLC hissesinin ihraç ve tahsis edilmesini takiben, Unilever PLC'nin toplam ihraç edilen adi hisse sermayesi gün itibarıyla her biri 3 1/9 peni değerindeki 2.629.243.772 adet adi hisseden oluşmaktadır.

Birleşme kapsamında dün, 29 Kasım 2020 tarihi itibarıyla artık Unilever NV adlı bir şirket mevcut olmamakla birlikte bu tarihten sonra herhangi bir Unilever NV menkul kıymeti (Amsterdam'daki Euronext üzerindeki Unilever NV hisseleri dahil) ile işlem yapılmamıştır ve gelecekte de yapılmayacaktır.

Unilever PLC, hazinede adi hisse senedi bulundurmamaktadır. Bugün itibarıyla Unilever Grubu Şirketleri, 1.383.237 adet Unilever PLC hissesini (Unilever PLC ADS'leri tarafından temsil edilen Unilever PLC hisseleri dahil) elinde bulundurmaktadır. Bu hisselere ilişkin oy hakları kullanılamaz. Bu nedenle Unilever PLC'de kullanılabilir oy hakkına sahip toplam hisse sayısı 2.627.860.535'tir. Bu rakam, FCA'nın Beyan Kılavuzu ve Şeffaflık Kuralları uyarınca Unilever PLC'deki gelirlerini veya mevcut gelirlerindeki değişiklikleri bildirmelerinin gerekli olup olmadığını belirlemede kullanacakları hesaplamalar için hissedarlar tarafından payda olarak kullanılabilir. Bugün itibarıyla, Unilever PLC hissedarlarının yürürlükteki Hollanda yasaları kapsamında benzeri tebliğ yükümlülükleri yoktur.

Sorularınız İçin İletişim Adresi

Unilever PLC

Unilever House
100 Victoria Embankment
London EC4Y 0DY
Birleşik Krallık

İletişim bilgileri

Medya İlişkileri ekibi

Birleşik Krallık
+44 78 2527 3767
lucila.zambrano@unilever.com
+44 77 7999 9683
JSibun@tulchangroup.com

Hollanda
+31 10 217 4844
els-de.bruin@unilever.com
+31 62 375 8385
marlous-den.bieman@unilever.com

Yatırımcı İlişkileri ekibi

+44 20 7822 6830
investor.relations@unilever.com

Güvenli Liman

Bu duyuru, 1995 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Özel Menkul Kıymetler Dava Islah Yasası kapsamındaki anlamıyla 'ileriye dönük beyanlar' da dahil olmak üzere ileriye dönük beyanlar içerebilir. ‘-ecek, -acak’ kipleri, 'amaçlamak', 'beklemek', 'öngörmek', 'niyet etmek', 'ümit etmek', 'inanmak', 'vizyon' gibi kelimeler veya bu terimlerin olumsuz halleri ve gelecekteki performans veya sonuçlar ile ilgili diğer benzeri ifadeler ve bunların olumsuz halleri, bu tür ileriye dönük beyanların tespiti amaçlıdır. Bu ileriye dönük beyanlar, öngörülen gelişmelere ve Unilever Group’u ("Grup" veya "Unilever") etkileyen diğer faktörlere ilişkin mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. Bunlar, tarihsel gerçekler veya gelecekteki performansın teminatı değildir.

Söz konusu ileriye dönük beyanlar, risk ve belirsizlikler içerdiğinden, gerçek sonuçlar ile bu ileriye dönük beyanlar ile ifade veya ima edilen sonuçlar arasında bariz farklar olmasına neden olabilecek önemli faktörler mevcuttur. Diğer riskler ve belirsizliklerin yanı sıra, gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek maddi veya temel faktörler şunlardır:

Unilever'in küresel markalarının tüketici tercihlerini karşılamaması; Unilever'in yenilik yapma ve rekabet gücünü koruma becerisi; Unilever'in portföy yönetimindeki yatırım tercihleri; iklim değişikliğinin Unilever'in işleri üzerindeki etkisi; Unilever'in plastik ambalajlarına sürdürülebilir çözümler bulma becerisi; müşteri ilişkilerinde önemli değişiklikler veya kötüye gidiş; yetenekli çalışanların işe alınması ve elde tutulması; tedarik zincirimiz ve dağıtımımızdaki aksaklıklar; hammadde ve emtia maliyetlerinde artış veya dalgalanma; güvenli ve yüksek kaliteli ürünlerin üretimi; emniyetli ve güvenilir BT altyapısı; şirket satın alımı ve elden çıkarmalarının ve dönüşüm projelerinin yürütülmesi; ekonomik, toplumsal ve siyasi riskler ve doğal afetler; mali riskler; yüksek ve etik standartları karşılamama ve mevzuat, vergi ve yasalara ilişkin hususların idaresi.

Mevcut COVID-19 salgınının bir sonucu olarak bu risklerin bir kısmında artış olmuştur.

Bu ileriye dönük beyanlar, yalnızca bu belgenin tarihi itibarıyla geçerlidir. Yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemenin gerektirdiği durumlar haricinde Grup, Grubun ileriye dönük beyanlar ile ilgili beklentilerindeki değişikliği veya bu tür beyanlara dayanak teşkil eden olaylar, koşullar ve durumlardaki herhangi bir değişikliği yansıtmak adına burada yer alan söz konusu beyanlarda yapılan herhangi bir güncellemeyi veya düzeltmeyi kamuya açık bir şekilde yayınlama yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder. Grubu etkileyen potansiyel riskler ve belirsizliklerle ilgili daha fazla ayrıntı, Form 20-F 2019 Faaliyet Raporu Unilever Faaliyet Raporu ve Hesapları 2019 dahil olmak üzere Grubun Londra Borsası, Euronext Amsterdam ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ("SEC") nezdinde mevcut dosyalarda açıklanmaktadır.

Önemli Bilgiler

Bu bildirim, yalnızca bilgilendirme amaçlı olup herhangi bir menkul kıymet satışı teklifi veya satın alım veya iştirak talebinin bir parçasını teşkil etmez veya oluşturmaz; yargı yetkisi kapsamındaki menkul kıymetler yasalarına göre bu tür bir teklifin, talebin veya satışın, tescil veya yeterlilik işlemleri öncesinde yasa dışı sayılacağı herhangi bir yargı yetkisi alanında menkul kıymet satışı yapılmayacaktır.

Bu bildirim, Amerika Birleşik Devletleri'ne satılmak üzere bir menkul kıymet teklifi değildir. Amerika Birleşik Devletleri'nde, 1933 tarihli ABD Menkul Kıymetler Yasası ("Menkul Kıymetler Yasası") kapsamında yapılacak tescili takiben veya bunlardan muaf olunan durumlar dışında hiçbir menkul kıymet teklifinde bulunulmayacaktır. Birleşme ile bağlantılı olarak Unilever PLC, Menkul Kıymetler Yasasının ilgili 3(a)(10) Bölümünce öngörülen tescil gereksinimlerinden muafiyete dayanarak Unilever NV'nin menkul kıymet sahiplerine adi hisse senetleri (Amerikan Mevzuat Hisselerinin temsil ettiği adi hisseler dahil) ihraç etmiştir.

Birleşmenin, SEC tarafından geçmişte veya gelecekte onaylanma veya onaylanmama durumu söz konusu olmamakla beraber Birleşmenin gerçek değeri veya adilliğine dair SEC veya herhangi bir ABD devlet menkul kıymetler komisyonu tarafından bir karar alınmamıştır. Aksi yöndeki her türlü beyan, Amerika Birleşik Devletleri nezdinde cezai bir suçtur.

Bu bildirimin belirli yargı alanlarında ifşa edilmesi, yayınlanması veya dağıtılması kanunlar ile sınırlandırılabilir ve bu nedenle, bu bildirimin ifşa edildiği, yayınlandığı veya dağıtıldığı söz konusu yargı alanlarındaki kişiler bu tür kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeli ve bunlara uymalıdır.

Bu bildirim, herhangi bir satış teklifinin veya davetinin veya herhangi bir satın alma teklifi talebinin bir parçasını teşkil etmez veya oluşturmaz. Tadil edilmiş şekliyle (AB) 2017/1129 Sayılı Düzenleme kapsamında belirtilen anlamda bir reklam ve izahname değildir. Unilever PLC’nin her türlü menkul kıymet satın alımı, yalnızca Unilever PLC tarafından 10 Ağustos 2020'de yayınlanan İzahnamede ("İzahname") yer alan bilgilere dayanılarak yapılmalıdır. İzahname, Unilever PLC ve yönetimi hakkında ayrıntılı bilgilerin yanı sıra mali tablolar ve diğer mali verileri içerir. İzahnamenin bir kopyası, Unilever Grubunun web sitesinde www.unilever.com/unification/documents adresinde mevcuttur. Bu materyallerin belirli yargı yetkisi bölgelerinde dağıtımı yasa dışı olabilir.

Unilever Grubunun internet sitesinde bulunan bilgi ve/veya belgelerin kaynakları, kolay bulunabilirlik açısından duyuruya eklenmiştir. Bu tür bilgiler veya bu tür belgelerin içerikleri, bu duyuruya kaynak olarak eklenmemiş olup duyurunun bir parçasını oluşturmaz.

Başa dön