Sürdürülebilir Yaşam

Birlikte dünyanın iş yapma şeklini değiştirebiliriz

Bize yön veren amaçları ve yol haritamızı öğrenin

Unilever en başından beri amaç odaklı bir şirket olmuştur. Bugünkü amacımız basit ancak açık: sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak.

İşi büyütürken insanların ve gezegenin zarar görmemesi gerektiğine inanıyoruz. Bu nedenle iş yapma yöntemimizi değiştiriyoruz ve bu nedenle işlerin yapılma yöntemini değiştirmek istiyoruz.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımız (USLP), değişimi kendi şirketimizden başlayarak gerçekleştirmeye yönelik cesur bir istektir. 2010 yılında başlatılan plan, amaca uygun markalarımız, işletme maliyetlerinin tasarrufu, riskin azaltılması ve güven inşa etmemize yardımcı olarak sürdürülebilir büyüme sağlamaktadır.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, büyümemizi çevre ayak izimizden ayırırken pozitif sosyal etkimizi artırmayı amaçlar. Planımız, değer zincirinde sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı içeren dokuz taahhüt ve hedef ile desteklenen üç büyük amaca sahiptir. En büyük değişimi yapabileceğimiz alanlara odaklanmak ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz.

Üç büyük amacımız var

1 milyardan
fazla insanın
sağlık ve esenliğini

iyileştirmek

2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliğinin iyileştirmesine yardımcı olacağız.

UN Sustainability Development Plan

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hareket ediyoruz


2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve hijyenini iyileştirmesine yardımcı olacağız. Bunun yapılması, ishal gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların görülme oranını azaltmaya yardımcı olacaktır.

2018 yılının sonuna kadar 1,24 milyar insana ulaşma (653 milyon† saha programları, 587 milyon el yıkama TV reklamları aracılığıyla)

 • El yıkama ile ishal ve solunum hastalıklarını azaltma

 • Güvenli içme suyu sağlama

 • Sıhhi koşullara erişimi artırma

 • Ağız sağlığını iyileştirme

 • Özgüveni artırma

 • Cilt hastalıklarını iyileştirmeye yardımcı olma

Sağlık ve hijyen hakkında daha fazla bilgi edinin

Tüm ürünlerimizin tat ve besin kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizin büyük bölümü, ulusal besin önerilerini temel alan ölçütleri yerine getirmekte veya bunların fazlasını sağlamaktadır. Taahhüdümüz bununla kalmıyor: 2020 yılına kadar, portföyümüzün en yüksek beslenme standartlarını karşılayan kısmını, küresel ölçekte kabul gören beslenme yönergelerini temel alarak iki katına çıkaracağız. Bunun yapılması, yüz milyonlarca insanın daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olacaktır.

Portföyümüzün hacim olarak %48'i, 2018 yılında en yüksek besin standartlarını karşılamıştır

 • Tuz miktarını azaltma
Doymuş yağ:
 • Doymuş yağı azaltma

 • Temel yağ asitlerini artırma

 • Daha fazla üründe doymuş yağı azaltma
 • Trans yağları ortadan kaldırma
 • Şekeri azaltma
Kalorileri azaltma:
 • Çocuk dondurmalarında
 • Daha fazla dondurma ürününde
 • Sağlıklı beslenme bilgileri sağlama

Beslenmeyi iyileştirme hakkında daha fazla bilgi edinin

Çevresel etkiyi
yarıya

indirmek

2030 yılına kadar, şirketimizi büyütürken ürünlerimizin üretiminden ve kullanımından kaynaklanan çevresel ayak izini yarıya indirmeyi amaçlıyoruz.*

UN Sustainability Development Plan

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hareket ediyoruz

Ürünlerimizin yaşam döngüsü:

Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu sera gazı (GHG) etkisini 2030'a kadar yarıya indirme.

Tüketici kullanımı başına sera gazı etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %6 oranında artmıştır*

İmalatımız:

Fabrikalarımızın kullandığı enerjiden kaynaklanan CO2 emisyonları, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için enerjiden kaynaklanan CO2'e -52% azalma

Üretimde karbon pozitif olma:
 • Tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla kullanma

 • Elektrik enerjisini yenilenebilir kaynaklardan kullanma

 • Enerji karışımından kömürü çıkarma

 • Enerji birikimini toplulukların kullanımına sunma

Çamaşır yıkamadan kaynaklanan GHG'yi azaltma:
 • Yeniden formüle etme
 • Nakliyeden kaynaklanan GHG'yi azaltma

 • Buzdolabından kaynaklanan GHG'yi azaltma
 • Ofislerimizdeki enerji tüketimini azaltma
 • İş seyahatlerini azaltma
Sera gazları hakkında daha fazla bilgi edinin

Kullanımdaki ürünlerimiz:

Tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasıyla ilişkili su tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme.+

Tüketici kullanımı başına su etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %2 oranında azalmıştır*

İmalatımız:

Küresel fabrika ağımızın su kullanım miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için su kullanımında -%44 azalma

Çamaşır yıkama işleminde su kullanımını azaltma:
 • Daha az su kullanan ürünler

 • Tarımda su kullanımını azaltma

Su kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Ürünlerimiz:

Ürünlerimizin tüketimi sonucu ortaya çıkan atığı 2020 yılına kadar yarıya indirme.

Tüketici kullanımı başına atık etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %31 oranında azaldı*

İmalatımız:

İmha için gönderilen toplam atık miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için su çıkarmada -%97 azalma

Üretimden kaynaklanan atık miktarını azaltma:
 • Çöp sahasına tehlikeli olmayan sıfır atık gönderme
 • Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya gübrelenebilir plastik ambalajlar

 • Ambalajları azaltma

Ambalajları geri dönüştürme:
 • Geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarını artırma

 • Geri dönüştürülen içeriği artırma

 • Saşe atıklarıyla mücadele

 • PVC'yi ortadan kaldırma

Ofis atıklarını azaltma:
 • Geri dönüşüm, yeniden kullanım, geri kazanım

 • Kağıt tüketimini azaltma

 • Süreçlerde kağıdı ortadan kaldırma

Atık ve ambalajlama hakkında daha fazla bilgi edinin

2020 yılına kadar tarımsal ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edeceğiz.

2018 sonu itibarıyla tarımsal ham maddelerimizin %56'sı sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiştir

 • Sürdürülebilir palm yağı

 • Kağıt ve kereste

 • Soya fasulyesi ve soya yağı

 • Çay

 • Meyve

 • Sebzeler

 • Kakao

 • Şeker

 • Ayçiçek yağı

 • Kolza yağı

 • Süt ürünleri 

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Gezen tavuk yumurtaları

 • Ofis malzemeleri için sürdürülebilir kaynak kullanımını artırma

Sürdürülebilir kaynak kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Milyonlarca
İnsanın
Geçim Kaynaklarını

iyileştirmek

2020 yılına kadar, şirketimizi büyütürken milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştireceğiz.

UN Sustainability Development Plan

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hareket ediyoruz


2020 yılına kadar, bulunduğumuz faaliyetlerde ve tüm tedarik zincirimizde insan haklarını geliştireceğiz.

Satın alma harcamalarımızın %61'i Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın gerekliliklerini yerine getiren tedarikçiler üzerinden yapıldı

İnsan Hakları Raporumuzda belgelenen sekiz dikkat çekici insan hakları sorununa odaklanarak, insan haklarını benimsemeye devam ettik

Güvenlik için Toplam kayıtlı kazasızlık oranı, milyon saatlik çalışma başına 0,69'a yükseldi

 • BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni uygulama 

 • Tedarik harcamalarımızın %100'ü Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız ile uyumludur 

 • Adil ücret çerçevesi oluşturma

 • Çalışan sağlığı, beslenme ve refahı artırma

 • İş yeri kazalarını ve yaralanmaları azaltma 

İş yerinde adil yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edinin

2020 yılına kadar 5 milyon kadını güçlendireceğiz.

1,85 milyon kadın, güvenliği artırmaya, becerilerini geliştirmeye veya fırsatlarını genişletmeye yönelik girişimlere erişim elde etti

 • Yönetime odaklanarak, cinsiyetin dengeli dağıldığı bir organizasyon inşa etme 

 • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kadınların güvenliğini destekleme 

 • Eğitimlere erişimi ve becerileri geliştirme 

 • Değer zincirimizdeki fırsatları genişletme 

Kadınlara yönelik fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinin

2020 yılına kadar 5,5 milyon insanın hayatını olumlu yönde etkileyeceğiz.

746.000 küçük ölçekli çiftçi ve 1,73 milyon küçük ölçekli perakende satıcı, tarım uygulamalarını geliştirmeyi veya gelirleri artırmayı amaçlayan girişimlere erişim sağladı

 • Küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirme

 • Küçük ölçekli perakendecilerin gelir kaynaklarını iyileştirme

Kapsayıcı şirket hakkında daha fazla bilgi edinin
Key
 • Başarılı

  This is the number of targets we have achieved

 • Plana göre ilerliyor

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Plan dışı

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  tutulan hedef %'si

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Çevre hedeflerimiz 'tüketici kullanımı başına' temelinde ifade edilir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder.

+ Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını temsil eden ve su kıtlığı çeken yedi ülkede.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir

Kaydettiğimiz ilerlemelerden bazılarını görün

1,24 milyar

1.24 milyardan fazla insanın sağlık ve hijyenini iyileştirmesine yardımcı olduk.

Yarısından Fazlası

Palmiye yağı, kâğıt ve çay gibi tarımsal ham maddelerimizin yarısından fazlası artık sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor.

Milyonlarca

Küçük ölçekli çiftçiler ve küçük ölçekli perakende programları gibi girişimler yoluyla, milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştirilmesini sağladık.

Büyüme ve sürdürülebilirliğin birbiriyle çatışmadığını uzun süredir biliyoruz. Her yıl USLP'nin işimize ve toplum ile çevreye kattığı avantajlarla ilgili daha fazla kanıt topluyoruz.

Daha Fazla Büyüme

Shopping trolly
26

sürdürülebilir yaşam markası

Kendi araştırmalarımız, bütün tüketicilerin yarısından fazlasının sürdürülebilir ürünler satın aldığını ya da almak istediğini gösteriyor. Sosyal ya da çevresel açıdan net bir amaca sahip olan ve USLP'ye katkıda bulunan, 'sürdürülebilir yaşam' markalarımızı geliştirme nedenimiz bu.

Şu anda 26 sürdürülebilir yaşam markamız var: Dove, Lipton, Hellmann’s ve Seventh Generation bunlardan bazıları. Bu markalar, Unilever'in ortalama büyüme oranını sürekli olarak geride bırakıyorlar.

Daha Düşük Maliyetler

diffrent currency
600 milyon Euro

kümülatif enerji maliyeti, 2018'den bu yana ekolojik verimlilikle önlendi

Atıkları; enerji, ham madde ve doğal kaynak kullanımını azaltarak verimlilik kazanıp maliyetlerimizden tasarruf ederek, bir yandan da fiyatlardaki dalgalanmaya daha az maruz kaldık.

Ekolojik verimlilikteki iyileştirmeler, 2008 yılından bu yana enerjide 600 milyon Euro'dan fazla yapılan harmanın ilerisine geçmiştir.

Daha Az Risk

Farmer with spade
%56

sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiş hammade oranı

Sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstermek, tedarik zincirimizi gelecekte iklim değişikliği ve kaynak kullanımıyla ilişkili risklere karşı korumaya yardımcı olmaktadır.

2018 sonu itibarıyla, tarımsal ham maddelerimizin %56'sı sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiştir.

Daha Fazla Güven

Shaking hands
50

Yaklaşık 50 ülkede en çok çalışılmak istenen şirket

Sürdürülebilirliği iş modelimizin merkezine yerleştirmek, tüketicilerimizle bağlantıda kalmamıza ve paydaşlarımızla olan ilişkilerimizi güçlendirmemize yardımcı oluyor.

Yaklaşık 50 ülkede FMCG mezunlarının en çok tercih ettiği iş veren durumundayız.


Sonuçları görüyoruz ve ders çıkarıyoruz

Free to be myself

Sürdürülebilir Yaşam Planımızdan bazı harika sonuçlar elde ettik. Tüketicilerin Dove, Hellmann’s, Ben & Jerry’s ve Omo gibi amacı olan markalar seçtiğini gördükçe şirketin büyümesine katkı yaptığını görüyoruz.

Ayrıca, neyin işe yarayıp yaramadığını öğrendik ve işleri yoluna koymak için değişiklik yapmaya devam edeceğiz. En büyük sorunlarımızdan biri, doğrudan kontrole sahip olmadığımız işimiz dışındaki değişimi etkileme becerimizdir.

Geniş değer zincirimizi etkilemek için sürekli olarak yeni fikirler ve yöntemler arıyoruz. Başkalarıyla iş birliği yapmanın birçok sürdürülebilirlik sorununu aşmak için kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki yıllarda buna daha da fazla odaklanacağız.

Bir işletme olarak, hep bir adım önde olmak için gözümüz gelecekte, uyum sağlamada ve hep gelişmekte.

Öğrendiklerimizden yola çıkarak görmek istediğimiz değişimin kendisi oluyoruz.

Birlikte, iş yapma şeklini yeniden tanımlayacağız.

Bizimle misiniz?

Başa dön

BİZİMLE BAĞLANTI KURUN

Sürdürülebilir bir gelecek hayalini paylaşan herkesi, bizimle bağlantı kurmaya davet ediyoruz.

BİZE ULAŞIN

Unilever ve uzman ekipler ile temas kurun veya dünyanın dört bir yanında iletişim kurulacak kişileri bulun.

Bize Ulaşın