Toggle Ara

 1. Home
 2. Sürdürülebilir Yaşam

Sürdürülebilir Yaşam

SÜRDÜRÜLEBİLİR BÜYÜME: DEĞER + DEĞERLER


Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı (USLP), şirketimizi büyütürken büyüme nedeniyle sebep olduğumuz çevresel ayak izimizi azaltma ve pozitif sosyal etkimizi arttırma vizyonumuza ulaşmak için oluşturduğumuz projedir. Bu Plan, ham maddeleri nasıl temin ettiğimize ve tüketicilerimizin markalarımızı nasıl kullandığına yönelik esnek hedefler belirler.


Üç büyük amacımız var

BİR MİLYARDAN FAZLA
İNSANIN
SAĞLIK VE ESENLİĞİNİ

GELİŞTİRMEK

2020’ye kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliklerini artırmak için harekete geçmesine yardımcı olacağız.


2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve hijyenini iyileştirmesine yardımcı olacağız. Bunun yapılması, ishal gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların görülme oranını azaltmaya yardımcı olacaktır.

2016 yılının sonunda 538 milyon insana ulaşıldı

 • El yıkama ile ishal ve solunum hastalıklarını azaltma

 • Güvenli içme suyu sağlama

 • Sıhhi koşullara erişimi artırma

 • Ağız sağlığını iyileştirme

 • Özsaygıyı artırma

Daha fazla bilgi alın

Tüm ürünlerimizin tat ve besin kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizin büyük bölümü, ulusal besin önerilerini temel alan ölçütleri yerine getirmekte veya bunların fazlasını sağlamaktadır. Taahhüdümüz bununla kalmıyor: 2020 yılına kadar, portföyümüzün en yüksek besin standartlarını karşılayan kısmını, küresel ölçekte kabul gören beslenme yönergelerini temel alarak iki katına çıkaracağız. Bunun yapılması, yüz milyonlarca insanın daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olacaktır.

Portföyümüzün hacim olarak %35'i, 2016 yılında en yüksek besin standartlarını karşılamıştır

 • Tuz düzeylerini azaltma
Doymuş yağ:
 • Doymuş yağı azaltma

 • Esas yağ asitlerini artırma

 • Daha fazla üründe doymuş yağı azaltma
 • Trans yağları ortadan kaldırma
 • Şekeri ortadan kaldırma
Kalorileri azaltma:
 • Çocuk dondurmalarında
 • Daha fazla dondurma ürününde
 • Sağlıklı beslenme bilgileri sağlama
Daha fazla bilgi alın

ÇEVRESEL
ETKİMİZİ
YARI YARIYA

AZALTMAK

2030’a kadar ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi yarı yarıya azaltacağız.

Ürünlerimizin yaşam döngüsü:

Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu sera gazı (GHG) etkisini 2030'a kadar yarıya indirme.

Tüketici kullanımı başına sera gazı etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %8 oranında artmıştır*

İmalatımız:

Fabrikalarımızın kullandığı enerjiden kaynaklanan CO2 emisyonları, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için enerjiden kaynaklanan CO2'de

%43 azalma

Üretimde karbon pozitif olma
 • Tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla kullanma
 • Elektrik şebekesini yenilenebilir kaynaklarla kullanma

 • Enerji karışımından kömürü çıkarma
 • Enerji birikimini toplulukların kullanımına sunma

 • Yeni fabrikalar
Çamaşır yıkamadan kaynaklanan GHG'yi azaltma:
 • Yeniden formüle etme
 • Nakliyeden kaynaklanan GHG'yi azaltma

 • Buzdolabından kaynaklanan GHG'yi azaltma
 • Ofislerimizdeki enerji tüketimini azaltma
 • İş seyahatlerini azaltma
Daha fazla bilgi alın

Kullanımdaki ürünlerimiz:

Tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasıyla ilişkili su tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme.+

Tüketici kullanımı başına su etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %7 oranında azalmıştır*

İmalatımız:

Küresel fabrika ağımızın su çıkarma miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için su çıkarmada

%37 azalma

Üretim sürecinde su kullanımını azaltma:
 • Yeni fabrikalar

Çamaşır yıkama işleminde su kullanımını azaltma:
 • Daha az su kullanan ürünler

 • Tarımda su kullanımını azaltma

Daha fazla bilgi alın

Ürünlerimiz:

Ürünlerimizin imhasıyla ilişkili atık tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme.

Tüketici kullanımı başına atık etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %28 oranında azalmıştır*

İmalatımız:

İmha için gönderilen toplam atık miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için toplam atık miktarında

%96 azalma

Üretimden kaynaklanan atık miktarını azaltma:
 • Çöp sahasına tehlikeli olmayan sıfır atık gönderme
 • Yeni fabrikalar
 • Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya gübrelenebilir plastik ambalajlar

 • Ambalajları azaltma

Ambalajları geri dönüştürme:
 • Geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarını artırma

 • Geri dönüştürülen içeriği artırma

 • Saşe atıklarıyla mücadele

 • PVC'yi ortadan kaldırma

Ofis atıklarını azaltma:
 • Geri dönüşüm, yeniden kullanım, geri kazanım

 • Kağıt tüketimini azaltma

 • Süreçlerde kağıdı ortadan kaldırma

Daha fazla bilgi alın

2020 yılına kadar zirai ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir olarak kullanacağız.

2016 sonuna kadar zirai ham maddelerimizin %51'i sürdürülebilir olarak kullanılmıştır

 • Sürdürülebilir palm yağı

 • Kağıt ve kereste

 • Soya fasulyesi ve soya yağı

 • Çay

 • Meyve

 • Sebzeler

 • Kakao

 • Şeker

 • Ayçiçek yağı
 • Kolza yağı
 • Süt ürünleri
 • Ben & Jerry’s

  Fairtrade
 • Gezen tavuk yumurtaları

 • Ofis malzemeleri için sürdürülebilir kaynak kullanımını artırma

Daha fazla bilgi alın

MİLYONLARCA
İNSANIN
GEÇİM KAYNAKLARINI

İYİLEŞTİRMEK

2020’ye kadar işimizi büyütürken milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştireceğiz.


2020 yılına kadar, bulunduğumuz faaliyetlerde ve geniş tedarik zincirimizde insan haklarını geliştireceğiz.

Tedarik harcamalarının %67'si, Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın zorunlu gerekliliklerini yerine getiren tedarikçiler üzerinden yapıldı. İnsan Hakları Raporumuzda dikkat çeken 8 soruna odaklanarak, insan haklarını desteklemeye devam ediyoruz. Güvenlik için Toplam Kaydedilebilir Sıklık Oranımız, bir milyon çalışma saati için 1,01'e yükseldi

 • BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni uygulama

 • Tedarik harcamalarımızın %100'ü Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız ile uyumludur

 • Adil ücret çerçevesi oluşturma

 • Çalışan sağlığı, beslenme ve refahı artırma

 • İş yeri kazalarını ve yaralanmaları azaltma

Daha fazla bilgi alın

2020 yılına kadar 5 milyon kadını yetkilendireceğiz.

920.000 kadın, güvenliği artırmaya, becerilerini geliştirmeye veya fırsatlarını genişletmeye yönelik girişimlere erişim elde etti

 • Yönetime odaklanarak, cinsiyetin dengeli dağıldığı bir organizasyon inşa etme

 • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kadınların güvenliğini destekleme

 • Eğitimlere erişimi ve becerileri geliştirme

 • Değer zincirimizdeki fırsatları genişletme

Daha fazla bilgi alın

2020 yılına kadar 5,5 milyon insanın hayatını olumlu yönde etkileyeceğiz.

650.000 küçük ölçekli çiftçi ve 1,5 milyon küçük ölçekli perakende satıcı, tarım uygulamalarını geliştirmeyi veya gelirleri artırmayı amaçlayan girişimlere erişim sağladı

 • Küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirme

 • Küçük ölçekli perakende satıcıların gelirlerini iyileştirme

 • Değer zincirimize genç girişimcilerin katılımını artırma

Daha fazla bilgi alın
Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir.
* Çevre hedeflerimiz 'tüketici kullanımı başına' temelinde ifade edilir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder.
+ Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan ve su kıtlığı çeken yedi ülkede.

Amacımız doğrultusunda ilerlemek

Paul Polman'ın konuşması

Unilever CEO’su Paul Polman, sürdürülebilirliğin yarattığı istikrarlı, rekabetçi, karlı ve sorumlu büyümeyi anlatıyor.

Sürdürülebilir yaşam haberleri

Romanya'da bir göl ve orman

Sürdürülebilir yaşamı yaygın hale getirmek için neler yaptığımızı gösteren en son haberler.

Planımızla tanışın

Hasat - Planımızla tanışın

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, şirketimizi büyütürken büyüme nedeniyle sebep olduğumuz çevresel ayak izimizi azaltma ve pozitif sosyal etkimizi arttırma vizyonumuza ulaşmak için oluşturduğumuz projedir.

Başa dön