Geç içerik

Rekabet Kurumu Kararı Hakkında Bilgilendirme

22 Mart 2021

Rekabet Kurulu’nun ihlal olarak değerlendirdiği, satış saha operasyonları ile ilgili alınan karara ilişkin görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Üzüntüyle karşıladığımız söz konusu karara karşılık şirketimiz her türlü hukuki itiraz hakkını kullanacaktır. Unilever olarak faaliyet gösterdiğimiz bütün ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de yasal düzenlemelere ve kamu kurumlarının mevzuattan kaynaklanan kararlarına uymak ana prensibimizdir. Unilever, tüm faaliyetlerinde rekabet hukukunun bütün gereklerini yerine getirmeyi hem hukuki hem de ticari bir sorumluluk olarak değerlendirmekte ve faaliyetlerini bu ana prensip doğrultusunda yürütmüş ve yürütmektedir.

Unilever her zaman olduğu gibi hukuka ve kanunlara tam uyum çerçevesinde üretimine hız kesmeden devam edecek ve tüketicilerine en kaliteli ürünleri sunmayı sürdürecektir.

Başa dön