Geç içerik

Rekabet Kurulu Kararı - Bilgilendirme Metni

Rekabet Kurulu’nun şirketimiz hakkında verdiği karara ilişkin bilgilendirme metnimizi kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Rekabet Kurumu’nun sürdürülebilir büyümeyi ve kalkınmayı destekleyen sağlıklı bir piyasa mekanizmasıyla rekabet kültürü oluşturması yönündeki amacını her zaman benimseyen bir şirket olarak, tüm faaliyetlerimizi rekabet hukukunun prensip ve hükümleri çerçevesinde düzenlemeyi hem hukuki hem de ticari sorumluluğumuz olarak görüyoruz.

Bu endişeleri gidermek ve endüstriyel dondurma pazarının sürdürülebilir büyümesini mümkün kılan rekabetçi yapısının korunmasını temin edebilmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bize tanıdığı tüm hukuki itiraz ve temyiz haklarımızı kullandığımızı ve kullanacağımızı ve her daim olduğu gibi Türk yargısına güvenimizin tam olduğunu belirtmek isteriz.

Nitekim, geçtiğimiz günlerde lehimize alınan İdare Mahkemesi’nin kısmi yürütmeyi durdurma kararı ile kabinlerin açılmasına dair karar, gerekçeli karardan başlatılması gerekirken kısa karar ile başlatılması sebebiyle hukuka aykırı olarak bulunmuştur.

Rekabet Kurulu tarafından 24 Mayıs 2021 olarak belirlenmiş olan süre, 23 Haziran olarak revize edilmiş de olduğundan, sözkonusu gelişmeler yargıya olan sarsılmaz güvenimiz daha da güçlenmiştir.

Bu vesileyle, Unilever Türkiye olarak Rekabet Kurulu’nun geçtiğimiz yıllarda endüstriyel dondurma sektörüne dair vermiş olduğu ve özellikle son 15 yıldır birçok soruşturma sonucu alınan kararlarla tam uyumlu bir şekilde faaliyet gösterdiğimiz kamuoyunun malumu olduğunu belirtmek isteriz.

Söz konusu bu dönemde dondurma piyasası %47 oranında büyümüş; sektörün ülkemiz ekonomisine ve tüketiciye sağladığı fayda istikrarlı bir şekilde artmıştır.

Doğal olarak, pazarda tüketiciye sunduğu ürünlerle beğenilen ve tüketicinin tercih ettiği markaların başında gelen bir şirket olarak bu durumdan gurur ve memnuniyet duyuyoruz. Unilever Türkiye’nin endüstriyel dondurma alanında yarattığı ekonomik katma değer de endüstriyel dondurma pazarındaki gelişimin bir göstergesidir.

Yarattığımız değer ağında 2020 yılında 21 binden fazla kişiye istihdam olanağı sağlamış; Türkiye ekonomisine yaklaşık 4,2 milyar TL katkıda bulunmuş; aynı dönemde Türkiye’ye 366 milyon dolarlık döviz kazandırarak ülkemizin cari dengesine olumlu etki etmiş; son 10 yılda toplam 602 milyon dolar yatırım yaparak bunun 160 milyon dolarlık kısmını doğrudan fabrika yatırımı olarak gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

100 yılı aşkın süredir Türkiye’deki tüm faaliyetlerimizde olduğu gibi hukuka ve kanunlara tam uyum çerçevesinde hız kesmeden üretime odaklanmaya ve bundan sonra da Türk halkına en kaliteli ürünleri sunmaya kararlıyız.

Başa dön