Geç içerik

Engelli Bireyler

Amacımız: Fiziksel ve kültürel olarak %100 erişilebilir bir işyeri oluşturmak, workshop ve eğitim serilerimiz ile çalışanlarımızı bilgilendirerek onları bu konuda güncel tutmak.

• Unilever olarak engellilere yönelik kapsayıcı bir kültür oluşturmaya kararlıyız. %5’ini engelli çalışanlarımızın temsil ettiği bir işgücüne sahip olmak, 2025 yılına kadar dünyadaki tüm tesislerimizi tamamen erişilebilir kılmak ve engellilerin bir numaralı işveren tercihi olmak doğrultusunda küresel hedefimizi belirledik.

Enable@Unilever

Enable@Unilever, engelli meslektaşlarımız ve paydaşlarımız için küresel bir çalışan destek ağıdır. İnsanların potansiyellerini tümüyle gerçekleştirmelerini zorlaştıran fiziksel veya duygusal engellerin nasıl aşılacağı konusunda danışmanlık hizmeti sunmaktadır.

Unilever'in fiziksel ve kültürel olarak %100 erişilebilir bir işyeri oluşturmayı amaçlayan, engelli bireyelere yönelik yaklaşımını anlatan görsel
Başa dön