Geç içerik

Dahiliyetçilik

Amacımız & Uygulamalarımız: Unilever olarak çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir aile olmak için çalışıyoruz. Cinsiyet farkı olmadan herkes için eşit bir ortam yaratıyor ve çalışanlarımızı güçlendiriyoruz. Bu kapsamda şirket genelinde sağladığımız toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimleri ile tüm çalışanlarımızı bilgilendirirken liderlerimizi de «kapsayıcı liderlik» yolunda amaç ve performans odaklı eğitimlerle geliştirmeye devam ediyoruz.

Unilever'in çeşitlilik içeren ve kapsayıcı bir çevre olduğunu farklı kültür ve cinsiyetlere sahip kişilerle anlatan görsel
Başa dön