Geç içerik

Plastik kirliliği çözülebilir, ancak dünyanın bir plana ihtiyacı var

Yayınlandı:

Birçok hükümet ve kuruluş, plastik atık ve yarattığı kirlilikle başa çıkmak için çok çalışıyor. Ancak konu her geçen gün ciddileşiyor ve maalesef çabalar buna ayak uyduramıyor. Bu sorunun çözümü için bir BM anlaşmasına ihtiyacı olduğuna inanıyoruz.

Woman filling a plastic bottle from an in-store refill machine that dispenses Surf and OMO products.

Plastik değerli bir malzemedir. Ürünlerin güvenli ve verimli dağıtımı için çok önemlidir ve birçok alternatiften daha düşük karbon ayak izine sahiptir. Sorun şu ki, çok fazla kısmı çevreye karışıyor.

Plastik kirliliği krizinin bugün ile 2040 yılları arasında artacağı, okyanusların bugünkünden 4 kat daha fazla plastikle dolu olacağı öngörülüyor.

Bunun olmasına izin veremeyiz.

Ancak plastiği tamamen yasaklamak çözüm değil. Çözüm, işlenmemiş plastiğin kullanımını azaltmakta (ilk etapta mümkün olduğunca az üretmek) ve üretilen tüm plastiği döngüsel bir ekonomide tutmakta (atık değil kaynak olarak ele almak) yatmaktadır.

Bu iki cephede de çok çalışıyoruz çünkü ürettiğimiz plastiğin bizim sorumluluğumuz olduğunu tamamen kabul ediyoruz. Kısmen 100.000 tondan fazla plastiği ambalajlarımızdan çıkararak 2025 yılına kadar saf plastik kullanımımızı yarıya indirmeye ve tüm ambalajlarımızı tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olacak şekilde tasarlamaya söz verdik. Ve iyi bir ilerleme kaydediyoruz.

Dove’s new concentrated body wash products with reusable aluminium bottles and small, recyclable refill bottles.

Ayrıca, plastik atıkları ve kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlayan Yeni Plastik Ekonomisi Küresel Taahhüdü ve yeniden kullanım & yeniden kullanım amacına yönelik ilerlemeyi hızlandırmak için hükümetleri, STK'ları ve şirketleri bir araya getiren çeşitli Plastik Anlaşmaları da dahil olmak üzere gönüllü endüstri anlaşmalarına da imza attık.

Bu anlaşmalar işe yarıyor. Küresel Taahhüt 2021 İlerleme Raporuna göre, dahil olan markalar ve perakendeciler, üst üste ikinci yıl boyunca ambalajlardaki ham plastik tüketimini toplu olarak azalttı. Bu yörünge, işlenmemiş plastik kullanımının 2018 yılına kıyasla 2025 yılına kadar mutlak anlamda neredeyse %20 oranında düşmesini öngören yeni taahhütlerle hızlandırılacaktır.

Ancak işler doğru yönde ilerleyip ivme kazanırken, bu tür taahhütler tek başına yeterli değil: çok daha ileri, çok daha hızlı gitmemiz gerekiyor.

Ulusların plastik kullanımını, geri dönüşümünü ve nihayetinde azaltımını değiştirmeden sorunu çözemeyiz. Kök nedene ulaşan sert ve küresel bir eylem planına ihtiyacımız var. Ve bazı durumlarda bu, gönüllü önlemlerden zorunlu önlemlere geçmek anlamına gelir.

Bu nedenle, 70'den fazla diğer şirketin yanı sıra, Paris Anlaşması'nın bizi nasıl bir yola koyduğuna benzer şekilde,küresel ölçekte plastik kirliliğiyle mücadele etmek için döngüsel bir ekonomi yaklaşımına dayanan iddialı ve yasal olarak bağlayıcı bir BM anlaşması çağrısında bulunuyoruz.

Hepimizin ortak bir hedefe ve yaklaşıma ihtiyacı var

Plastik kirliliği ulusal sınırlarda başlayıp bitmiyor, bu nedenle dünyanın sorunu kaynağında ele alan uyumlu ve koordineli bir uluslararası müdahaleye ihtiyacı var. Plastik için döngüsel bir ekonomi, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kaybının üstesinden gelmeye yardımcı olurken, aynı zamanda olumlu sosyal ve ekonomik etkiler de getirecek.

Anlaşmanın herkesi - hükümetler, işletmeler ve sivil toplum - nedenleri hakkında ortak bir anlayış ve bunları ele almak için ortak bir yaklaşım arkasında hizalaması gerektiğine inanıyoruz. Şirketler ve yatırımcılar için bu, eşit bir oyun alanı yaratır ve plastiğin pratikte ve ölçekte çalışması için döngüsel bir ekonomi için doğru koşulları oluştururken, birbiriyle bağlantısız hırslar ve çözümlerin bir araya gelmesini önler.

Ayrıca, yasal olarak bağlayıcı olması ve işlenmemiş plastik üretimini sınırlamak için zorunlu hedefler içermesi gerektiğine inanıyoruz - hesap verebilirliği sağlamak için ulusal hükümet düzeyinde. Her ülkenin katılmasını ve uymasını sağlamak, en çok desteğe ihtiyaç duyan yerlerde yenilikleri, altyapıyı ve becerileri ölçeklendirmek için gereken yatırımın kilidini açacaktır.

Böyle bir anlaşmanın oluşturulabileceği ve kabul edilebileceği konusunda iyimser olmak için iyi bir neden var: BM üye devletlerinin neredeyse üçte ikisi (130 ülke) ve gittikçe artan sayıda işletme ve yatırımcı grubu halihazırda bu fikri destekliyor. Ayrıca insanlar da aksiyon talep ediyor. Doğayı Koruma Vakfı (WWF)'nın anlaşma çağrısında bulunan dilekçesi şu ana kadar 2 milyondan fazla kişi tarafından imzalandı. Ancak, tüm devletlere anlaşmayı yapma konusunda baskı uygulamak için desteklerini gösterecek daha fazla kuruluşa ve kişiye ihtiyacımız var.

Cif ecorefill pouring into bottle. The refills use 75% less plastic and, by diluting at home, 97% less water is transported.
2040 yılına kadar, okyanuslara giden yıllık plastik akışını yaklaşık %80 oranında azaltmak için gerekli olan çözümleri bulduk

Pew Hayırsever Vakıflar (Pew Charitable Trusts) tarafından hazırlanan Plastik Dalgayı Kırma raporunun da belirttiği gibi; plastik kirliliğini çözmemizi engelleyen şey teknik çözümlerin olmaması değil, düzenleyici çerçevelerin, iş modellerinin ve finansman mekanizmalarının olmaması.

Rock pools

Bu çağrıya siz de sesinizi ekleyin

2030 yılına kadar bu krizi sona erdirmek için acilen, her ülkenin dahil olduğu, yasal olarak bağlayıcı, küresel bir anlaşmaya ihtiyacımız var. Kaybedecek zaman yok.

WWF dilekçesini buradan imzalayabilirsiniz

Başa dön