Geç içerik

Eşi̇tli̇k Ve Hakkani̇yet. Fark Yaratmak İçi̇n İki̇si̇ne De İhti̇yacımız Var.

Yayınlandı:

Benzer görünebilir ya da benzer anlamlar taşıyor gibi gözükebilirler ancak eşitlik ve hakkaniyet çok farklı iki kavramlar. İşte bu yüzden daha adil ve sosyal olarak daha kapsayıcı bir dünya elde etmek için ikisine de ihtiyacımız var.

Vier multiculturele vrouwen glimlachen en zwaaien naar de camera

Hakkaniyet eksikliği, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, engellilik, eğitim ve ekonomik durumla ilgili birçok küresel sorunun merkezinde yer almaktadır. Unilever'de hakkaniyet temelinde hareket etmenin, eşitliği sağlamak için mutlaka gerekli olduğuna inanıyoruz.

İş yeri fırsatlarının adil ve hakkaniyetli olduğu bir noktaya ulaşması için, işimizde belirli grupların karşılaşabileceği farklı ihtiyaçları, kültürel engelleri ve potansiyel ayrımcılığı hesaba katmalıyız.

Nitin Paranjpe, Dönüşüm ve İnsan İlişkilerinden Sorumlu Başkan
Nitin Paranjpe, Dönüşüm ve İnsandan Sorumlu Başkan.

Eşitlik Nedir?

Eşitlik, uzun zamandır işyerlerinde adaletin kiracısı olmuştur. İnsanlara aynı fırsatları ve kaynakları sağlayarak, aynı şekilde davranmayı amaçlar.

Bu tek boyutlu yaklaşım, ancak herkesin tamamen aynı ihtiyaçlara sahip olması durumunda etkilidir, çünkü eşitlik, her bireyin eşit avantajlara veya engellere sahip olduğu eşit bir oyun alanını varsayar. Ancak gerçek dünyada bu nadiren olur.

Dolayısıyla herkese “aynı hizmeti” sunan organizasyonlar, bunu yaparken eşitliği sağlarken bazı meslektaşların farklı ihtiyaçları olduğu gerçeğini gözden kaçırabilir.

Hakkaniyet Nedir?

Hakkaniyet ise her birimizin aynı yerden başlamadığını ve aynı engellerle karşılaşmadığını kabul eder. Unilever Dönüşüm ve İnsan İlişkilerinden Sorumlu Başkan Nitin Paranjpe'nin de belirttiği gibi: "İş yeri fırsatlarının adil ve hakkaniyetli olduğu bir noktaya ulaşması için, işimizde belirli grupların karşılaşabileceği farklı ihtiyaçları, kültürel engelleri ve potansiyel ayrımcılığı hesaba katmalıyız."

Bu amaçla hakkaniyet, bireylerin tam potansiyellerine ulaşmalarının önündeki sistematik önyargıları veya engelleri telafi etmek için müdahalelerin ve önlemlerin kullanımını içerebilir.

Örneğin eşitlik, her çalışanın bir bilgisayara, masaya, sandalyeye ve yapmak üzere işe alındıkları iş için bir miktar eğitim ve desteğe aynı erişime sahip olmasını sağlayacaktır.

Neredeyiz ve nerede olmak istiyoruz

Unilever'de önceliğimiz kendi evimizi düzene sokmak.

Unilever'in iş gücünün hizmet verdiğimiz toplulukların çeşitliliğini temsil etmesini istiyoruz. Bu nedenle dört kimlik grubuna odaklanan küresel bir strateji başlattık: Cinsiyet, Irk ve Etnik, LGBTQI+ ve Engelli Çalışanlarımız.

Nitin, "Hakkaniyete yönelik çabamız, bireylerin ve ekiplerin desteklendiği ve gelişebileceği koşulları oluşturmak için politikaları/uygulamaları belirlemek noktasında veri içgörülerinden yararlanmada çok kasıtlı bir yaklaşım benimsediğimiz anlamına geliyor. Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık stratejimiz, adil ve kapsayıcı bir kültür elde etmek için herkes için bir fayda yaratmalıdır" diyor.

Yapacak daha çok işimiz olduğunu bilsek de, şu anda iş gücümüz, tedarik zincirimiz ve markalarımız genelinde bu hedefe ulaşmak için odaklandığımız bazı örnekler şöyle:

 1. Yetenek yönetimi

  Oyunlaştırılmış yetenek işe alım sürecimiz, görüşme süreçlerimizde veya performans/potansiyel değerlendirmelerimizde bilinçsiz bir önyargı olmamasını sağlamak için çalışır.

 2. Kıdemli atamalarda cinsiyet eşitliği

  Kıdemli atamalarda bilinçsiz önyargıya daha fazla farkındalık getirmek için Harvard Business School ile geliştirilen Cinsiyet Atama Oranı (GAR) gibi yenilikçi araçlar ve uygulamalarla deneyler yapıyoruz.

 3. Tedarik zincirinde cinsiyet eşitliği

  Tedarik zincirimizi çeşitlendirmeye yardımcı olmak için kadın kurucular ve yeterince temsil edilmeyen gruplar tarafından yürütülen işletmeleri proaktif bir şekilde araştırıyoruz, tüm ebeveynler için iş-yaşam dengesi ve sürekli kariyer ilerlemesine izin veren aile izni politikaları sunuyoruz.

 4. Esnek çalışma

  Pazarlarımız sürekli olarak belirli çalışanların ihtiyaçlarını destekleyen yenilikçi politikalar geliştirir ve uygular. Unilever, COVID'den önce dahi esnek çalışmayı uzun süredir destekliyordu, çalışanlarına çalışma saatlerini ihtiyaçlarına göre ayarlamaları için uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

 5. Regl İzni ve Doğurganlık Politikaları

  Ülke ekiplerimiz, işgücünün sağlık ve esenliğini desteklemek için politikalar geliştirir. Örneğin, Kuzey Afrika ve Orta Doğu'daki Regl İzni Politikamız, kadınların aylık döngüleri sırasında ağrı veya komplikasyon yaşamaları durumunda bir günlük ücretli izin almalarına olanak tanır. Birleşik Krallık'ta ise Doğurganlık Politikamız, taşıyıcı annelik dahil tüm destekli gebelikler için tıbbi randevulara ve tedavilere katılımı kapsar.

 6. Hakkaniyetli Markalarımız

  Dove ve Vaseline gibi markalarımız hakkaniyeti ön plana çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Dove, ırksal eşitliğin desteklenmesine yardımcı olmak için çalışırken Vaseline, Siyah ve Kahverengi ciltler için cilt bakımına eşitlik getirmeyi misyon edinmiştir.

 7. Irk Eşitliği Görev Gücü

  2020'de, Siyah ve Kahverengi yeteneklerin önde gelen dört pazarımızda, Brezilya, Güney Afrika, Birleşik Krallık ve ABD, temsilini hızlandırmaya öncelik vermek için bir Irk Eşitliği Görev Gücü kurduk. Küresel ve yerel İK ekiplerimiz, tüm çalışanlarımızı geliştirirken, yeterince temsil edilmeyen topluluklardan gelenlerin eşit bir şekilde ivme kazanbilmesi için yetenek yönetimi uygulamalarımız ve süreçlerimizdeki önyargıları ortadan kaldırmak için birlikte çalışıyor.

Tüm çalışanlarımızın bireysel ihtiyaçlarından hareketle, sadece potansiyellerini en üst düzeye çıkarmalarına değil, aynı zamanda özgün benliklerini işe almalarına izin veren bir aidiyet duygusunu teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Sonuç olarak, bu, yalnızca tüm iş gücümüze fayda sağlamakla kalmayacak, aynı zamanda bizi daha iyi bir iş haline getirmeye de hizmet edecek.

Sürdürülebilir kalkınmanın itici gücü

Başa dön