Geç içerik

YASED’den Yeşil Mutabakat için 3 Yatay Çalışma Grubu Önerisi

Yayınlandı:

"Yeşil Mutabakat Eylem Planı" çerçevesinde kurulan "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Seçkin ve YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova da katıldı. Toplantıda konuşan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Seçkin, 3 yatay çalışma grubu kurulması gerektiğini ifade ederek, bunların ‘Mevzuat ve Düzenleyici Çerçeve Çalışma Grubu’, ‘Yeşil Finansman Çalışma Grubu’ ve ‘Yeşil Teknolojiler ve Girişimcilik Çalışma Grubu’ olduğunu söyledi.

Ellerimizdeki toprak parçasından çıkan çiçek filizi görseli

"Yeşil Mutabakat Eylem Planı" çerçevesinde kurulan "Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu" ilk toplantısı Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Seçkin ve YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova’nın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Yeşil Mutabakat Çalışma Grubu - Özel Sektör İstişare Toplantısı’nda konuşan YASED Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin, YASED olarak Eylem Planı’nın tüm ana başlıklarında destek vermeyi planladıklarını anlattı. YASED’in özellikle odaklandığı 3 alan olduğuna değinen Seçkin, “Bu 3 alan, üyelerimizin küresel düzeyde en iyi uygulamalarının ülkemizde yaygınlaştırılması, uluslararası yeşil finansman kaynaklarına (etki yatırımı fonları da dahil olmak üzere) erişimimizin artırılması ve yeşil mutabakata uyumun mevzuat altyapısının, ülkemizin yatırım rekabetçiliği açısından en avantajlı şekilde hayata geçirilmesinin sağlanmasından oluşuyor” dedi.

‘Birçok sektörel etki analizine ihtiyaç duyacağız’

YASED olarak 3 yatay çalışma gurubu kurulması gerektiğini ifade eden Seçkin, şunları söyledi: “Yeşil mutabakat müzakere ve uyum sürecinde birçok sektörel etki analizine ve hukuki değerlendirmeye ihtiyaç duyacağız. Bu alanda koordinasyonu ve yöntem birliğini sağlamak ve için Mevzuat ve Düzenleyici Çerçeve Çalışma Grubu kurulmasını öneriyoruz.

Bir diğer önemli konu Yeşil Finansman. Küresel düzeyde yeşil dönüşümü destekleyecek tüm finansman kaynaklarını takip eden, bu kaynaklara ülkemizin ve işletmelerimizin finansmana hazır proje seti sunmasında kolaylaştırıcı bir rol üstlenecek Yeşil Finansman Çalışma Grubu kurulmasını gerekli görüyoruz. Son olarak dönüşümü hızlandıracak ve bu dönüşümden beslenerek ekonomiye katkı sağlayacak Yeşil Teknolojiler ve Girişimcilik Çalışma Grubu kurulmasını öneriyoruz.

‘Düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmeliyiz’

Eylem Planı’nda yer alan ve YASED’in Bakanlık yetkilileri ile istişare halinde yakından takip ettiği konulara da değinen YASED Yönetim Kurulu Üyesi Seçkin, şöyle devam etti: “Emisyon ticaret sistemi ve karbon fiyatlandırma mekanizmasına dair düzenlemeleri ivedilikle hayata geçirmeliyiz. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ülkemizi ilgilendiren denetim ve benzeri uygulamaları da önem arz etmekte.

Yeşil mutabakat özel sektöre önemli yükler getirecek. Emisyon azaltımı, atık geri kazanım ve bertaraf yükümlülükleri, OSB’lerin yeşil dönüşüm için altyapı gereklilikleri, atıkların piyasadan toplanmasına yönelik operasyonel maliyetler gibi alanlarda destek programları hazırlanmasına hız verilmesinde fayda görüyoruz. Önem arz eden bir diğer konu da, Yeşil Mutabakat’ın gıda sektöründeki maliyet artışlarına yol açması beklenen; organik tarım, tarladan sofraya stratejisi ve pestisit kullanımının sınırlandırılması gibi düzenlemelerinin yönetilmesi konusu. Enflasyon üzerinde de baskı oluşturacak bu konuda kısa vadede maliyet ortaya koyan ancak uzun vadede rekabet gücümüzü olumlu etkileyecek alanlarla ilgili finansman ve dönüşüm çalışmalarına bugünden başlanması gerekmekte.”

Başa dön