Geç içerik

Temiz Bir Gelecek İçin Toprağı Canlı Tutuyoruz

Yayınlandı:

Unilever Temiz Gelecek Vizyonu kapsamında belirlediğimiz hedeflerle en önemli doğal kaynaklarımızdan birinin, üzerinde yaşamın yeşerdiği toprağın iklim değişikliğinin etkilerine karşı korunmasına katkı sağlıyoruz.

üzerinde yaşamın yeşerdiği toprak

Bugün 5 Aralık Dünya Toprak Günü! İnsanlık için yaşamın kaynağı olan toprak, aynı zamanda gezegenimizdeki biyolojik çeşitliliğinin dörtte birine ev sahipliği yapıyor. Toprağın barındırdığı mikroorganizmalar, yaşam devamlılığı için ihtiyaç duyduğumuz ekosistemlerin işleyişinde kritik bir rol oynuyor. Altın kadar değerli olan toprağı korumak, iklim değişikliğine karşı elimizdeki en önemli kozlardan biri.

Ancak bugün toprağın üzerinde çok büyük bir baskı olduğunu görüyoruz. Tarım, su ve karbon döngülerinde benzersiz bir yere sahip olan toprak, pek çok faktörün tetiklediği iklim değişikliği nedeniyle günden güne sağlıklı yapısını yitiriyor. Bu durum toprağın biyolojik çeşitliliğini de olumsuz etkiliyor. Gelecekte sağlıklı bir gezegende yaşamak için toprak biyoçeşitliliğini de korumamız gerekiyor.

Unilever olarak sürdürülebilir kaynak kullanımını sağlamak ve ormansızlaşmaya son vermek için yaptığımız çalışmalara devam ederken bir yandan da doğayı yeniden canlandırmak için toprak sağlığına ve biyoçeşitliliğine de katkı sağlayan adımlar atıyoruz. Unilever Temiz Gelecek Vizyonu bu adımlardan biri…

Temiz bir gelecek için büyük bir dönüşüm başlatıyoruz

Unilever Temiz Gelecek Vizyonu ile işlenmemiş petrokimyasallardan, tek kullanımlık plastikten, gereksiz karbondioksit kullanımından uzaklaşıyoruz. Bunları yaparken de %100 yenilenebilir veya döngüsel hammaddelere; geri dönüştürülebilir, yeniden kullanılabilir ve kompostlanabilir ambalajlara; enerji verimliliğine ve karbon yakalamaya, su-etkin ve %100 biyolojik olarak çözünebilir içeriklere odaklanıyoruz. Mevcut teknolojilere dayanarak, yenilenebilir ve geri dönüştürülmüş karbona geçiş sayesinde ev bakım ürünlerimizin formüllerinden kaynaklanan karbon ayak izinde %20’ye kadar azalma hedefliyoruz.

Daha renkli ve daha sürdürülebilir

Unilever Temiz Gelecek Vizyonu’nun merkezinde yer alan Karbon Gökkuşağı (Carbon Rainbow™) ile işlenmemiş fosil karbon kullanımımızı azaltmayı ve diğer ekosistemler üzerindeki aşırı baskı ve etkileri en aza indirecek şekilde karbon kaynaklarımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda karbon kaynaklarımızı dikkatle seçiyoruz. Örneğin, bitkisel kaynaklardan elde edilen yeşil karbon gibi yenilenebilir kaynaklar kullanıyoruz. Bunu yaparken de bu karbon kaynaklarının biyoçeşitlilik, toprak sağlığı ve arazi kullanımı üzerinde olumsuz sonuçları olmaması için WWF ile iş birliği yaparak değerlendirmeler yapıyoruz. Ayrıca daha geniş hammadde portföyümüz için faydalandığımız çevresel etki değerlendirmelerini ve sürdürülebilir kaynak kullanımı gereksinimlerini takip ediyoruz. Bu yaklaşımın tüm sektörde yaygınlaşmasına öncülük etmek istiyoruz.

Başa dön