Geç içerik

Tedarik Zincirimizde Ormansızlaşmanın Son Bulması için Google ile Güçlerimizi Birleştirdik

Yayınlandı:

Yeni iş ortağımız Google Cloud, uydu fotoğrafları kullanarak ham maddelere bağlı ekosistemlerin takip edilmesine yardımcı olacak.

An aerial view of the rainforest featuring lush green trees

Tedarik zincirimiz ile kesişen orman, biyoçeşitlilik ve su döngüsü uydu fotoğraflarını elde etmek amacıyla Google Cloud ile birlikte çalışıyoruz.

Ortaklığımız sürdürülebilirlik standartlarını yükselterek, resmin bütününü görmemizi sağlayacak ve diğer bir deyişle dünya çapında kaynağımız olan ham maddelere bağlı ekosistemimizi fotoğraflamamızı sağlayacak.

Veriler ile ormansızlaşma tespiti

Cloud programının gücü ve Google Earth uydu görüntülerine ulaşım özelliği ile yüksek miktarda kompleks verileri depolayabilecek ve bu sayede yerel bölge ve topluluklar üzerindeki etkileri saptayabileceğiz. Bunu yaparken birçok teknoloji partneriyle merkezi kontrol alanı kurmak amacıyla çalışıyor olacağız.

Tedarik zincirimizde daha büyük bir sorumluluğun doğmasıyla beraber, ormansızlaşma saptamalarımızda pozitif bir etki sağlanacak ve acil koruma desteğine ihtiyacı olan orman ve habitatları önceliğimiz yapabileceğiz.

Bu gelişmeler bizi doğamızı tekrar yapılandırma ve 2023’e kadar tedarik zincirimizde ormansızlaştırmayı önleme hedefimize bir adım daha yaklaştıracaktır. Aynı zamanda üreticiler ile çalışarak şeffaflığı arttıracak ve gerektiğinde yer zaman fark etmeksizin aksiyon alabileceğiz.

İş birliğimiz öncelikle sürdürülebilir palm yağı elde edilmesine odaklanacak ve daha ileride başka ürünlere genişleyecektir.

İş birliği ile değişim

Birçok akademik ve kamusal organizasyon hali hazırda Google Earth görüntülerini kullanmakta ancak ticari olarak ürün kaynağı bulma hedefinde kullanımı bir ilk. Unilever olarak bulgularımızı ilerdeki partnerlerimizle paylaşmak ve bu verileri demokratikleştirerek ormansızlaşmaya bir son vermek istiyoruz.

Unilever Satın Alma Başkanı, Dave Ingram: “Google Cloud ile iş birliğimiz bizi sürdürülebilir kaynak kullanımında bir adım ileriye götürecektir.”

Daha önce hiç olmadığı gibi karmaşık dataları birleştirip işleyebileceğiz. Sürdürülebilir anlayışların kombinasyonu ve ticari kaynak kullanımı bilgilerimiz sayesinde doğamızı daha iyi şekilde korumak ve yapılandırmak için şeffaflık adına önemli bir adım atılmasını sağlayacağız.

Google Cloud Başkanı, Rob Enslin: “Google olarak sürdürülebilirliği her alanda inşa etmek için gayret ediyoruz. Unilever çevresel sürdürülebilirlik alanında yıllardır endüstri liderliğini üstlenmekte ve biz de bu yolda onlarla ilerlemekten mutluluk duyuyoruz.”

“Teknolojinin dünya kaynaklarını korumak isteyen şirketler için ne kadar kuvvetli bir destek olduğunu görüyoruz. Kolektif aksiyonlar ile anlamlı değişimler gerçekleştirebileceğimizi biliyor ve kendimize düşen payı yerine getirme taahhüdünde bulunuyoruz.”

Başa dön