Hayvan testleri hakkında bilgilendirme

Hayvan testlerine karşı alternatif yaklaşımlar geliştirmek

Ürünlerimizin tüketicilerimiz açısından güvenliğini değerlendirmek için hayvan testi yerine çok çeşitli yaklaşımlar benimsiyor ve hayvan testinin sonlandırılmasını taahhüt ediyoruz. İleri seviye araştırmalarımızın tek bir hedefi var: Herhangi bir hayvan testine gerek kalmaksızın ürünlerimizin güvenliğini doğrulayan yeni yaklaşımlar geliştirmek.

Taahhüdümüz & İlerlememiz

Hayvan testlerini sonlandırma taahhüdümüz kapsamında ürünlerimizin güvenliğini değerlendirmek için 1980’li yıllardan bu yana yürüttüğümüz bilgisayar tabanlı modelleme ve hücre temelli ‘in vitro’ yöntemler gibi çalışmalar sayesinde hayvan testi yerine farklı alternatifler geliştiriyor ve kullanıyoruz. Unilever olarak güvenlik değerlendirme çerçevemizin risk yerine tehlike temelli olması sayesinde, tüketicilerimiz için ürünlerimizin güvenliğini değerlendirirken hayvan testi yerine çok çeşitli yaklaşımlar kullanıyoruz. Tüketicilerimizin ürünlerimizi nasıl kullandığından ürünün içindeki malzemelerin güvenlik bilgisine kadar mevcut tüm verileri inceliyoruz.

Cilt alerjisine neden olabilecek malzemelerin değerlendirilmesinde hayvan testi yerine geliştirdiğimiz yaklaşım kapsamında çok iyi bir ilerleme kaydettik. Bu yeni yaklaşımın kabul görmesini desteklemek için elde ettiğimiz sonuçları firmamız dışında paylaşmaya ve yayınlamaya devam etmenin yan sıra deneyimlerimizi aktarmak için uluslararası araştırma ve politika gruplarıyla da çalışıyoruz. Bilimsel araştırmamız hakkında bilgi paylaşmak için özel olarak hazırladığımız Safety Science in the 21st Century internet sitesinde elde ettiğimiz sonuçları yayınlıyoruz.

2014 yılında önde gelen bilim adamları, kanun yapıcılar, düzenleyici kuruluşlar ve hayvan refahı örgütleri; tüketici güvenliğini değerlendirmek için hayvan testi yerine geliştirdiğimiz risk temelli yaklaşımımızı AB, ABD ve Çin’deki başlıca toplantılarda görüştüler. Unilever bilim adamları, Paraguay’da gerçekleştirilen 9. Alternatifler Dünya Kongresi’ne en fazla katkıyı sağlayan taraflardan biri oldu. Aralık 2014’te kozmetik ürünlerimizin güvenliğinin değerlendirilmesinde hayvan testi yerine kullandığımız yaklaşımımız hakkında bilgi almak için bizleri ziyaret eden merkez Çin ve Şangay Gıda & İlaç Kurumu’nu ağırladık.

Yaklaşımımız

Ürünlerimizin tüketicilerimiz açısından güvenliğini değerlendirmek için hayvan testi yerine çok çeşitli yaklaşımlar benimsiyoruz. Ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test etmiyoruz ve hayvan testinin sonlandırılmasını taahhüt ediyoruz. İleri seviye araştırmalarımızın tek bir hedefi var: Herhangi bir hayvan testine gerek kalmaksızın ürünlerimizin güvenliğini doğrulayan yeni yaklaşımlar geliştirmek.

Bazen hayvan testi yerine kullanabileceğimiz herhangi bir yaklaşımın mevcut olmadığı durumlarda kullandığımız hammaddelerin bazılarını test etmek zorunda kalıyoruz; bazen de çeşitli hükümetler mevzuatları gereği ürünlerimizi hayvanlar üzerinde test ediyor. Bu konuda alternatif yöntemler geliştirebilmek için söz konusu hükümetlerle, firmamız dışındaki bilim adamlarıyla ve STK’larla aktif bir şekilde çalışıyoruz. 

Tüketici güvenliğini değerlendirmek adına son 30 yılda hayvan testi yerine kullanılabilecek yaklaşımları araştırmak için milyonlarca Avro yatırım gerçekleştirdik. Unilever bünyesinde yer alan ve hayvan testine alternatif yaklaşımlarda dünyaca tanınmış bilim adamlarından oluşan bir ekip, bu önemli konu hakkında dünyadaki en iyi araştırma ekipleriyle iş birliği gerçekleştirerek araştırma laboratuvarlarımızda hayvan testi yerine geliştirdiğimiz yeni yöntemlerin düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilmesi ve birer endüstri standardı haline gelmesi için çalışıyor.

Unilever'in Araştırma Yatırımları

Unilever olarak, Güvenlik & Çevresel Emniyet Merkezi’mizdeki (Safety & Environmental Assurance Centre (SEAC)) bilim adamları güvenlik değerlendirmesi için hayvan testi yerine oluşturulan çeşitli yöntemlerin geliştirilmesi, doğrulanması ve düzenleyici kuruluşlar tarafından kabul edilmesinde akademik araştırmacılar, diğer firmalar, endüstri grupları ve hükümet kuruluşlarıyla beraber çalışarak çok önemli bir rol oynadı. Bu yaklaşımlar cilt penetrasyonu, fototoksisite, cilt korozyonu ve cilt tahrişi olgularını değerlendiren yöntemler içeriyor. Günümüze kadar hayvan testi yerine ortaya konulan alternatif yaklaşımların geliştirilmesi ve uygulanmasına yönelik 400’den fazla makale yayınladık, bunun yanı sıra gerçekleştirdiğimiz araştırmaları bilimsel konferanslarda düzenli olarak paylaşıyoruz.

Ürünlerimizdeki malzemelerin tüketiciler açısından güvenliğini değerlendirmek üzere 2004 yılından bu yana hayvan testi yerine yeni yaklaşımlar geliştirmek için yürütülen yenilikçi bir araştırma programına her yıl 3 milyon Avro yatırım gerçekleştiriyoruz. Mevcut araştırmamız kimyasalların sistematik maruziyet sonucunda cilt alerjisine ve toksik etkiye neden olma potansiyellerinin değerlendirilmesine odaklanıyor. Unilever Güvenlik & Çevre Emniyeti Merkezi’nin (Safety & Environmental Assurance Centre (SEAC)) 2014 yılında hayvan testi yerine kullanılan risk değerlendirme yaklaşımları ile tüketici güvenliğinin temin edilmesine ilişkin yürüttüğü araştırma sonucunda 17 bilimsel makale yayınlandı.

Ortaklıklar

Güvenlik & Çevre Emniyeti Merkezi (Safety & Environmental Assurance Centre (SEAC)) bilim adamları ABD Ulusal Araştırma Konseyi’nin ‘Yirmi Birinci Yüzyılda Toksisite Testi: Vizyon ve Strateji’ raporunda belirttiği kapsam çerçevesinde dünya genelinde 40 ortakla beraber hayvan testine alternatif olarak geliştirilen bir yolak yaklaşımı üzerinde çalışıyor. Unilever söz konusu yeni ‘yolaklar’ yaklaşımında ilerleme kaydedebilmek için, cilt alerjisine neden olabilecek kimyasalların değerlendirilmesinde olumsuz yan etkiye sahip yolaklar çerçevesinin uygulanması gibi, OECD ve Avrupa Komisyonu’nun konuyla ilgili çeşitli faaliyetlerine aktif bir şekilde katılıyor.

Aynı zamanda bir çok Unileverli bilim adamı Cosmetics Europe (Avrupa Kozmetik Ürünler Ticaret Birliği) himayelerinde hayvan testi yerine geçebilecek yaklaşımlar üzerine yürütülen bir çalışmaya katılıyor. Bu çalışma kapsamında Cosmetics Europe, Avrupa Komisyonu ile beraber 50 milyon Avro tutarında bir fona sahip olan beş yıllık bir araştırma programı başlattı. Asıl adı ‘Hayvan Testlerine Alternatif Güvenlik Değerlendirmesi’ (SEURAT) olan bu programda hayvan testi yerine sistematik toksisite olasılığını değerlendirecek başka araçların geliştirilmesi üzerinde çalışılıyor.

Unilever aynı zamanda Hayvan Testlerine Yönelik Alternatif Yaklaşımlar Avrupa Ortaklığı (EPAA)’nin kurucu ortaklarından. 2005 yılında hayata geçirilen EPAA Avrupa Komisyonu, ticari birlikler, firmalar ve yedi endüstri sektörü arasında gerçekleştirilen gönüllü bir işbirliği olup güvenlik testleri için alternatif yöntemlerin geliştirilmesini ve uygulanmasını destekliyor. Araştırma stratejimiz ve ortaklarımızla ilgili daha fazla bilgiye Safety Science in the 21st Century internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

Başa dön

BİZİMLE BAĞLANTI KURUN

Sürdürülebilir bir gelecek hayalini paylaşan herkesi, bizimle bağlantı kurmaya davet ediyoruz.

BİZE ULAŞIN

Unilever ve uzman ekipler ile temas kurun veya dünyanın dört bir yanında iletişim kurulacak kişileri bulun.

Bize Ulaşın