GDO gündemi hakkında bilgilendirme

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından Biyogüvenlik Kurulu’na GDO konusunda düzenlemeler için yapılan başvuru sonrasında özellikle internette oluşan gündemde, markalarımız Algida ve Sana’nın isminin geçmesi nedeniyle Unilever Türkiye olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

Hayvan testleri hakkında bilgilendirme

Ürünlerimizin tüketicilerimiz açısından güvenliğini değerlendirmek için hayvan testi yerine çok çeşitli yaklaşımlar benimsiyor ve hayvan testinin sonlandırılmasını taahhüt ediyoruz. İleri seviye araştırmalarımızın tek bir hedefi var: Herhangi bir hayvan testine gerek kalmaksızın ürünlerimizin güvenliğini doğrulayan yeni yaklaşımlar geliştirmek.

Sürdürülebilir Palm Yağı

Yağ palmiyesinin sürdürülebilir olmayan yollarla yetiştirilmesi; ormansızlaşmayı ve iklim değişikliğini hızlandırıyor.

Ürünlerimizin içinde ne var?

Bu sayfada ev bakım ürünlerimizin içeriği ile ilgili bilgiler bulabilirsiniz.

Mikro plastikler

Deniz ortamının mikro plastiklerin olası etkisinden korunması önemli bir sorundur.