Toggle Ara

 1. Home
 2. Sürdürülebilir Yaşam
 3. Ürün güvenliği ve kalitesi
 4. Güvenlik ve çevresel sürdürebilirlik bilimlerinde öncü

Güvenlik ve çevresel sürdürebilirlik bilimlerinde öncü

Güvenli ve sürdürülebilir ürünlerimizin arkasındaki bilim insanları

"SEAC’IN ÜRÜN GELİŞTİRMEYE YÖNELİK KÜRESEL SORUMLULUĞUMUZU YERİNE GETİRMEDE BİLHASSA ÖNEMLİ BİR ROLÜ VARDIR."

"SEAC BİLİM İNSANLARI, ÜRÜNLERİMİZİN GÜVENLİĞİNİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN GÜVENLİK RİSKİ VE ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMELERİNİ BİRLEŞTİREREK SEKTÖRE LİDERLİK EDEN YAKLAŞIMLARI KULLANIRLAR."

Unilever bünyesindeki tüm çalışanların, güvenli ürünler üretme ve çevresel etkileri azaltma konusunda bir rolü vardır. Ancak, SEAC (Unilever Güvenlik ve Çevresel Emniyet Merkezi) ürün geliştirmeye yönelik küresel sorumluluğumuzu yerine getirme konusunda bilhassa önemli bir rol üstlenir.

Güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik alanlarında uzman dünyada alanının en iyisi bilim insanları SEAC'a öncülük etmektedir. Bilim insanları; ürünlerimizin, üretim şeklimizin ve tüketicilerimizin ürünleri kullanma amaçlarının güvenli ve çevreye yararlı olduğundan emin olmak amacıyla uzmanlıklarının yanı sıra en yeni teknikleri ve objektif bir bakış açısıyla çalışırlar.

Bir ürünün ömrünün başından sonuna kadar Unilever içerisindeki ekiplerle omuz omuza çalışan SEAC'daki bilim insanları gerçekleştirdiğimiz her faaliyetin tasarımında güvenliğin ve sürdürülebilirliğin yer almasını sağlarlar. Ayrıca, SEAC bilim insanları geleceğin ürün yeniliklerini değerlendirmek için gereken bilimsel gelişmeleri gerçekleştirmek amacıyla küresel anlamda önde gelen uzmanlarla birlikte çalışır.

SEAC'ın faaliyetleri çeşitli disiplinlerde uzmanlığa sahip bilim insanlarının dahil olduğu 200 kişilik bir ekip tarafından yürütülür. Bahsi geçen ekip üyeleri, Birleşik Krallık'ta Colworth ve Hindistan'da Bangalore olmak üzere başlıca iki Unilever Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge) merkezinde görev yapmaktadır.

SEAC bilim insanları, ürünlerimizin güvenliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için güvenlik riski ve çevresel etki değerlendirmelerini birleştirerek sektöre liderlik eden yaklaşımları kullanırlar. Çevresel sürdürülebilirliğin yanında, tüketici, çevre, süreç ve çalışan güvenliği gibi çeşitli uzmanlık alanlarından da yararlanırlar. Bilimsel uzmanlıkları; ürün formülasyonlarına hakimiyetleri ve tüketicilerin ürünlerimizi nasıl kullandıklarına yönelik bilgileriyle tamamlanır.

Bilimi işbirliği yoluyla geliştirmek

SEAC bilim insanları, güvenlik ve çevresel sürdürülebilirlik biliminde en önde gelirler. Bilimi ileri taşımak amacıyla dünya çapında önde gelen diğer uzmanlarla bilgi paylaşımı yaparak beraber çalışırlar. Örneğin; tüketicilerimizi, çalışanlarımızı ve çevreyi güvende tutmak amacıyla sürekli olarak toksikoloji ve ekotoksikoloji (kimyasalların insanlar ve çevre üzerindeki etkisini araştıran bilim dalları) alanlarının gelişimine katkıda bulunurlar.

Bu bilim dalları, sistem biyolojisi (biyolojik etkileri bütün olarak anlamak amacıyla işlemsel modeller ve laboratuvar verileri kullanır), hesaplamalı kimya (kimyasal yapıları ve özellikleri anlamak amacıyla bilgisayar programı kullanır), ve biyoinformatik (yeni anlayışlar kazanmak amacıyla işlemsel teknikleri çok miktarda biyolojik veriye uygular) gibi dinamik alanlardaki anlayışlardan yararlanırlar. 21. yüzyıl güvenlik bilimi uygulamalarımızla ilgili detaylı bilgi için www.tt21c.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Soru: SEAC ürünlerin güvenli ve sürdürülebilir olmasını nasıl sağlar?

Cevap: Ana odak noktamız, yeni Unilever ürünlerinin ve süreçlerinin güvenlik riski ve çevresel etki değerlendirmelerini yürütmektir. Bilim insanlarımız objektif bir şekilde, kesin bilime dayalı araçlar kullanarak çalışırlar. Elde ettikleri bulgular doğrultusunda, dünya çapında satılan yenilikçi Unilever ürünlerinin güvenliği ve çevresel sürdürülebilirliğiyle ilgili kararlar şekillenir.

Soru: SEAC kimlerle çalışır?

Cevap: SEAC bilimsel kuruluşlarla, önde gelen akademisyenlerle, devlet kurumlarında çalışan bilim insanlarıyla, diğer şirketlerle ve ticari kurumlarla çalışır. Araştırma bulgularımızı hakemli bilimsel dergilerde yayınlarız, uluslararası konferanslarda sunumlar yaparız ve güvenlik riski ve çevresel etki değerlendirmesine yönelik yaklaşımımızı karar alıcılarla, düzenleyici kuruluşlarla ve diğer yetkililerle tartışırız.

Soru: Sektöre liderlik eden yaklaşımınız hala gelişme gösteriyor mu?

Cevap: Evet. Tıpkı bilimin (ve Unilever ürün yeniliklerinin) süregelen gelişimi gibi, güvenlik ve sürdürülebilirlik bilimi alanındaki çalışmalarımız da gelişmeye devam ediyor. SEAC; ürün yeniliklerimizin tüketicilerimiz ve çalışanlarımız için güvenli, çevre için ise daha iyi olduğundan emin olmak amacıyla Unilever'in ürünlerini ve üretim süreçlerini değerlendirmek üzere yeni yetiler ve araçlar geliştirmeye ve uygulamaya devam eder.

Açık ve ortak çalışmaya dayalı yaklaşımımız bilimi ileri taşımaya ve Unilever'in uzmanlığını ve itibarını geliştirmeye olanak sağlar. Bu, aynı zamanda dış gelişmelerle başa baş ilerlediğimiz anlamına gelmektedir. Bu durum en yeni bilimsel delilleri elde etmemize ve geleceğin ürün yeniliklerini değerlendirecek araçlar yaratmamıza olanak sağlar.

 • 1961 - Unilever Yönetim Kurulu bütün şirket ürünleri için zorunlu bir toksikolojik güvenlik sistemi kurdu.
 • 1964 - Birleşik Krallık, Colworth'da teknoloji harikası bir toksikoloji laboratuvarı açıldı.
 • 1973 - Hayvanlar üzerinde yapılan testlere alternatifler hakkında İlk Unilever bilimsel yayını.
 • 1986 - Unilever'in güvenlik laboratuvarları İyi Laboratuvar Uygulamaları'na uygunluk için ilk sertifikasını aldı.
 • 1990 – SEAC kuruldu. Böylece Unilever'in tüketici, iş güvenliği ve çevre güvenliği, çevresel sürdürülebilirlik konularındaki tüm güvenlik kaynakları bir araya gelmiş oldu.
 • 1994 - SEAC tüketici güvenliğini değerlendirmek için hayvansız deney yaklaşımları üzerine 100. araştırma raporunu yayınladı.
 • 2001 - Unilever resmi güvenlik onayı için bilimsel kanıt temelli bir bilişim sistemi kurdu. Bütün SEAC grupları, Unilever'in Colworth Ar-Ge laboratuvarında eş konumlu olarak kuruldu.
 • 2004 - Unilever hayvansız güvenlik değerlendirmeleri için modelleme ve bilişim yaklaşımları uygulamak üzere yeni bir uzun vadeli araştırma programına yatırım yaptı.
 • 2009 - Hindistan, Bangalore'daki Çevresel Güvenlik Laboratuvarı'nda görevli bilim insanları, SEAC'in küresel yapılanmasının bir parçası oldu.
 • 2013 - SEAC'ın 21. Yüzyılda Güvenlik Bilimi internet sitesi (www.TT21C.org) kullanıma açıldı ve Unilever'in güvenlik araştırmalarının uluslararası bilim camiasıyla paylaşılmasını sağladı.
 • 2015 - SEAC 25. yıl dönümünü dünya çapında altmıştan fazla önde gelen bilimsel ortağın katıldığı bir bilimsel sempozyumla kutladı.

Vaka Çalışması: Hayvanları kullanmadan güvenliği sağlamak

Unilever, faaliyet gösterdiği her yerde hayvan deneylerini sona erdirmeye kararlıdır. Bilimdeki ilerleyişimizi gösteren uzun tarihimiz halihazırda çeşitli hayvansız teknikler kullandığımızı ortaya koymaktadır. SEAC bilim insanları, ürün güvenliği değerlendirmesi için yeni hayvansız yaklaşımlar geliştirmede lider bir rol üstlenmeye devam etmektedir.

Eylül 2015'te, bazı tüketici ürünlerinde bulunan kimyasalların güvenliğini daha iyi değerlendirmek için çığır açan hayvansız yaklaşımlar geliştirmek üzere ABD Çevre Koruma Örgütü ile büyük bir işbirliği gerçekleştirdiğimizi duyurduk.

Aynı zamanda, yeni hayvansız araçlar ve yaklaşımlar geliştirme amacıyla dünya çapında 40'tan fazla ortakla çalışmaktayız. Bu süreçte, bilgisayar modelleme ve mekanik kimya dahil olmak üzere modern araştırma yaklaşımları kullanıyoruz. Düzenli olarak araştırmalarımızdaki gelişmeleri yayınlıyor ve sunuyoruz, ayrıca bunları 2013 yılında kurduğumuz benzersiz web sitemiz aracılığıyla da paylaşıyoruz: www.TT21C.org

Başa dön