Toggle Ara

  1. Home
  2. Sürdürülebilir Yaşam
  3. Ürün güvenliği ve kalitesi

Ürün güvenliği ve kalitesi

Müşterilerimiz, kendilerine ve ailelerine güvenli ve yüksek kalitede ürünler sunmamız konusunda bize güveniyorlar. Bu yüzden tüm ürünlerimiz kullanım amaçları açısından güvenli olacak şekilde tasarlanır ve üretilir.

İş İlkeleri Prensiplerimiz, markalı ürün ve hizmetleri güvenle sunma ve bilimi temel alan yenilikler getirme konusundaki kararlılığımızı ortaya koymaktadır. Bu sorumluluğun yerine getirilmesini sağlamak için uygulanması zorunlu politikalarımız ve standartlarımız bulunmaktadır. Güvenlik ve kalite, ürün tasarımımızın önemli ve ayrılmaz parçalarıdır.

Unilever'in köklü SEAC (Güvenlik ve Çevresel Emniyet Merkezi), ürünlerimizin güvenliği ve çevresel sürdürülebilirlikleri ile üretimde kullanılan süreçleri değerlendirmek üzere şirket içerisindeki ekiplerle çalışmaktadır. Sorumlu Yenilikçilik yaklaşımımızın bir parçası olarak, var olan en iyi bilimsel yöntemler aracılığıyla güvenlik ve sürdürülebilirliği ürünlerimizin ve üretim süreçlerimizin tasarımına dahil ederiz. Daha fazlası için Tüketici Güvenliği başlığına bakınız.

Tüketici ve müşterilerin geri bildirimlerini takip ederek muhtemel ürün kalitesi veya ürün güvenliği sorunlarını ele almak üzere hızla hareket ederiz. Bazen, üretim alanlarımızda veya tedarikçilerimizde ürün güvenliğine ya da kalitesine potansiyel etkisi bulunacak hatalar meydana gelebilmektedir. Örneğin, bir üründe kalite hatası bulunabilir, ham maddeler kontamine olmuş olabilir ya da ürün bileşenlerinin yanlış etiketlenmesi gibi sorunlarla karşılaşılabilir. Böyle bir durumda, tüketicilerin güvenliği birinci önceliğimiz olduğu için gerektiğinde bu ürünler piyasadan toplanır.

Ürünlerle ilgili gerçekleşen vakaların sayısı küresel bazda takibimiz altındadır. Unilever bu vakaları, tüketicilerin güvenliğine potansiyel olarak etki edebilecek vakalar (A sınıfı) ve ürün kalitesine potansiyel olarak ciddi anlamda etki edebilecek vakalar (B sınıfı) olarak sınıflandırır. Bu sorunlar nerede veya ne zaman yaşanırsa yaşansın detaylıca araştırılır, kaynak sebepleri belirlenir ve tekrar yaşanmaması için tedarik zinciri içerisinde dağıtılan bir 'alınan dersler' belgesi içinde saklanır.

Unilever'in kayıt altına aldığı bu tür vakalar, 2009 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde azalmaktadır. 2009 ve 2011 yılları arasında %60 oranında, buna ek olarak 2012 ve 2013 yılları arasında ise %48 oranında düşüş görülmüştür. Ancak, 2013 ve 2014 yılları arasında vaka sayısının düşüş performansı, 2014 yılındaki katmanlaşma sırasında yapılan yönetim sistemi değişiklikleri nedeniyle durağan seyretmiştir. 2015 yılına daha fazla gelişme kaydetme beklentisiyle girdik.

Kaliteden taviz vermiyoruz

2015 yılının üçüncü çeyreğine kadar Yiyecek ve İçecek iş sahalarımızın büyük bir çoğunluğu FSSC 22000 Gıda Güvenliği Sistemi Belgelendirmesi gereklerine uygun hale getirilecektir. Bu belge, Küresel Gıda Güvenliği Girişimi'nin (GFSI) temel standartlarından biridir. FSSC 22000 beraberinde artan bir titizlik ve dikkat getirmektedir ve bu, kalite performansında sürekli gelişimi sağlayacak kilit faktörlerden biri olacaktır. 2015 yılının ilerleyen dönemlerinde Kişisel Bakım ve Ev Bakım üretim faaliyetlerimiz için benzer bir dış sertifika programı başlattık. Bu programın, Yiyecek ve İçecek iş sahalarında gördüğümüze benzer faydalar getireceğine inanıyoruz.

Bazı tüketiciler son zamanlarda medyaya yansıyan ve çokça gündeme getirilen gıda bozulması vakalarından endişe duymaktalar. Unilever, ileride yaşanabilecek muhtemel sahtecilik olaylarının önüne geçmeye yardımcı olacak daha titiz bir ürün hassasiyeti risk değerlendirmesi ve önlem programları geliştirmek amacıyla dış kuruluş ve yetkililerle çalışmaya devam edecektir. Tüketicilerin ürünlerimize olan güvenini artırmak ve uygun olduğunda alternatif bileşenler bulmak amacıyla beraber çalışmak üzere araştırma kuruluşları, sektör ortakları, STK'lar ve düzenleyici kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmaya devam edeceğiz.

Başa dön