Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Su kullanımı

Artan su kıtlığı, gelecekteki büyümemiz için büyük bir risk olmasına karşılık, insanların ihtiyaçlarını daha iyi karşılamaya yönelik bir iş fırsatıdır.

Dünya çapında 2,8 milyar insan suya yetersiz erişime sahiptir. Water Resources Group'un 2030 yılına kadar toplam su talebinin %25'inin karşılanamayacağı yönündeki tahminiyle birlikte, bu rakamın 2030 yılına kadar önemli ölçüde artacağı öngörülmektedir. Tüketicilerin su talebi 1950 yılından bu yana ikiye katlanmıştır ve 2030 yılında yeniden ikiye katlanacağı tahmin edilmektedir. Bu durumun gıda güvenliği, sağlık ve yaşam koşulları için sonuçları önemlidir.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızın su ayağı, Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin birkaçına katkıda bulunmaktadır; Hedef 6: Temiz su ve sıhhi koşullar, Hedef 8: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, Hedef 9: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, Hedef 12: Sorumlu tüketim ve üretim, Hedef 13: İklim eylemi ve Hedef 17: Hedefler için ortaklıklar.

Uzmanlık ve kaynaklarımızı, su kıtlığı yaşayan ülkelerdeki tüketicilerimizin evdeki su ihtiyaçlarını karşılayan ürün, cihaz ve hizmetler geliştirmeye odaklıyoruz. Bu ülkelerde mahsullerimizi büyütmek için kullanılan suyu azaltmak üzere tedarikçilerle iş birliği yapıyoruz. Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki fabrikalarımızda su kullanımını azaltıyoruz.

Stratejimiz

Suyun kısıtlı olduğu bir dünyada, işimizin büyümesini sağlamak için, su kıtlığı sorununu bir bütün olarak ele alıyoruz.

Water use and water centre

Su kıtlığı yaşayan bölgelerdeki tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılarken, tarımda ve kendi üretim faaliyetlerimizde kullanılan su miktarını azaltacak ve ürün yeniliklerini hızlandıracağız.

İş faaliyetleriyle ilişkisi

Bu yeni gerçekliğe uyum sağlamamamız durumunda şirketimiz için doğuracağı sonuçları görebiliyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz ürün kategorileri, evde kullanılan suyun %90'dan fazlasını tüketmektedir (bulaşık yıkamadan saç, cilt ve çamaşır temizliğine kadar). Sonuç olarak, gelişmekte olan ülkelerde su kıtlığı yaşayan tüketiciler, küçük su paylarını hangi görevlerin alacağı konusunda bazı ödünler vermektedir. Bu durum, ürünlerimizin büyümesini kısıtlamaktadır.

Yaklaşımımız

BM'nin temiz su ve sıhhi koşullara yönelik 6. Küresel Hedefi, 2030 yılına kadar “herkes için su ve sıhhi koşulların ulaşılabilir olması ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi” hedefini düzenler. Ancak bugün, milyarlarca insan yetersiz miktar ve kalite nedeniyle suya iyi erişim elde edememektedir.

Evde su olmaması her şeyden önce toplumsal bir sorundur. Bu durum en fazla gelişmekte olan ülkelerdeki kadınları etkiler. Kadınlar genellikle, evde gün boyunca suyu toplayan, depolayan ve paylaştıran ‘su yöneticileri’dir. Bunlar çok fazla vakit alan, kadınların istihdam fırsatlarını kısıtlayan ve güvenlik ile sağlığın yanı sıra ailelerin refahını etkileyen işlerdir.

Evde su kıtlığı, altyapının nüfus ve gelir büyümesine ayak uyduramadığı gelişmekte olan ülkelerin hızla büyüyen şehirlerinde önemli bir sorun haline gelmektedir. Düşük ve orta gelirli kent nüfusları üzerindeki etkiler çoğunlukla hükümetler, STK'lar ve şirketler tarafından yeterince dikkate alınmayabilmektedir.

2010 yılında, tüketicilerin ürünlerimizle duş almak, banyo yapmak ve temizlenmek için ihtiyaç duyduğu su, bıraktığımız su ayak izinin çoğunluğunu oluşturduğu için 2020 yılına kadar kendimize tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasıyla ilişkili su tüketimini yarıya indirme hedefi koyduk. Ancak, 2010 yılından bu yana tüketicilerin kullandığı suyu yalnızca %7 azalttık.

Son altı yılda, insanların su kıtlığı durumlarındaki ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk; bu nedenle şirket içi stratejimizi buna uygun hale getirmek için şekillendirdik. Su miktarı ve kalite sorunlarına rağmen çamaşırları iyi bir şekilde yıkamayı sağlayan ürünler ve Pureit içme suyu arıtma cihazlarımız gibi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan akıllı su ürünleri geliştirmeye yönelik çabalarımızı hızlandırıyoruz. Ayrıca, Temel Çözümler programımızda Suvidha Hijyen Merkezi (PDF | 2MB) ve Sunlight Su Merkezleri gibi girişimlerle su kalitesi ve erişilebilirliği ile ilgili sorunları çözmeye yardımcı olacak çığır açan fikirleri denemeye devam ediyoruz.

Odak noktamız

Portföy ve ölçeğimizin en büyük etkiyi oluşturmamıza olanak sağladığı ve şirketimiz için en büyük fırsatları sunan alanlarda çabalarımızı yoğunlaştırıyoruz.

Markalar & yenilik

 • Tüketicilerin su kıtlığı çeken bir dünyaya ayak uydurmasına yardımcı olan yenilikçi ürünler geliştirme.
 • Pureit ve Qinyuan içme suyu arıtma şirketimizi inşa etme.

Tedarik zinciri

 • Tarım tedarikçilerine, mahsul verimini artıracak daha iyi sulama teknikleri ve ekipmanları ile destek olma.
 • Tedarik zincirinde su ve iklim riskini ileriye dönük bir şekilde belirleme ve yönetme.

Fabrikalar

 • Fabrikalarımızda su verimliliğini ve geri dönüşümü artırmaya devam etme.

Savunuculuk

 • Su erişimi, sıhhi koşullar ve hijyen konusunda hükümetler, benzer zihniyetteki şirketler ve sivil toplum ile iş birliği halinde çalışma.
Taahhüdümüz

Tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasıyla ilişkili su tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme1.

1 Çevre hedeflerimiz, 2010 yılını başlangıç noktası olarak alıp, 'tüketici kullanımı' temelinde ifade edilmektedir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder. Su kıtlığı çeken yedi ülkede beş su kullanımı alt kategorisi (Çamaşır Yıkama, Saç Bakımı, Ağız Bakımı, Cilt Temizliği ve Ev Bakımı) için rapor hazırlıyoruz: Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve ABD.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme

2016 yılında, tüketici kullanımı başına su etkimiz 2010 yılına göre yaklaşık %7 oranında azaldı. Ancak, üretimde kullanılan su miktarını önemli ölçüde azalttık ve fabrikalarımız 2016 yılında 2008'e göre 19 milyon metreküp daha az su kullandı. Bu rakam, bir ton üretimde %38 azalma anlamına gelir.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir

Gelecekteki zorluklar

Her türlü kalıcı çözüm için altyapı, kamu yönetmelikleri ve özel sektörün eylemde bulunması önemlidir. Sürdürülebilir su kullanımı için acilen gereken sistematik değişimi sağlamak üzere su fiyatlandırması, su ölçümü, verimli ev aletleri ve su tasarrufu yapan ürünler gereklidir.

Ancak, bazı ülkelerde hükümetlerin su tedariğinin kalite ve miktarını artırması zaman alacaktır. Bu nedenle, suyu evde çok daha verimli kullanan ve düşük kaliteli su ile iyi çalışan yeni ürünlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Karşılaşacağımız zorluk, tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeniliklerimizi hızlandırmaktır.

Savunuculuk çalışmalarımızla, daha fazla insanın su, sıhhi koşul ve hijyene erişmesini sağlayan politikaları ve pazar tabanlı çözümleri destekleyeceğiz.

Dönüşümsel değişim - Ormansızlaştırmayı durdurarak, kadınların güçlenmesini destekleyerek, sürdürülebilir tarıma ve küçük ölçekli çiftçilere destek vererek ve su, sıhhi koşul ve hijyeni iyileştirerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi keşfedin.


Su konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

Su kıtlığı yaşayan ülkelerde, tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasından kaynaklanan su tüketimini yarıya indirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.1


Su kullanımı
Taahhüdümüz

Tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasından kaynaklanan su tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme.1

Performansımız

2016 yılında, tüketici kullanımı başına su etkimiz, 2010'dan sonra yaklaşık %7 oranında azalmıştır.

Bakış açımız

Üretimde kullanılan su miktarını önemli ölçüde azalttık. Ancak, en büyük etki, ürünlerimizle duş alan, banyo yapan ve temizlenen tüketiciler tarafından oluşturulur. 2016 yılında, tüketicilerin ürünlerimizi kullanımından kaynaklanan su tüketimi, 2010 yılına göre %7 oranında azaldı.

Daha az su gerektiren ürünler tasarlayıp kullanıma sunmak için ilerlemeye devam ediyoruz. Sunlight 2'si 1 Arada Elde Yıkama Çamaşır Deterjanımızda ve RIN deterjan tabletlerimizde kullanılan Patentli Sapphire teknolojimiz, durulama için gereken su miktarını yarıya indirmekte ve su kıtlığı yaşayan bölgelerdeki tüketiciler için yıkama işlemini daha kolay ve hızlı hale getirmektedir. Bu yenilik, küresel Surf markamızın ürünü olan Sunlight'a katkıda bulunmuş ve Güney Afrika'daki pazar payını artırmıştır.

2016 yılında Hindistan'da Suvidha Hijyen Merkezi'ni açtık. Mumbai’nin en büyük mahallelerinden birinde bulunan Merkez, 1.500'den fazla insana çamaşır yıkama olanakları ve güvenli içme suyu dahil olmak üzere su, sıhhi koşul ve hijyen için kullandıkça ödeme hizmetleri sağlamaktadır. Merkez, su kullanımını azaltmak için döngüsel ekonomi ilkelerinden yararlanmaktadır. Temiz su ilk olarak banyo yapmak, el yıkamak ve çamaşır yıkamak için kullanılmaktadır.

Bu faaliyetlerin bıraktığı atık su ise tuvaletleri yıkamak için kullanılmaktadır. Bu iş modeli, müşteri ihtiyaçlarını karşılayıp başta temiz su ve sıhhi koşul sağlamaya yönelik Hedef 6 olmak üzere Küresel Hedeflerin gerçekleştirilmesine katkıda bulunurken, yeni pazarlar, yatırımlar ve yenilikler için bir fırsat sunar.

Aynı zamanda, 2016'nın sonuna kadar açtığımız 10 merkezle Nijerya'da Sunlight Su Merkezleri'ni genişletmeye devam ettik.

2016 yılında Dove markamız ile ABD'deki Delta Faucet Company, su verimli Delta Hydrafall™ duş başlığını tanıtarak duş alma sırasındaki tüketici davranışını değiştirmeye yardımcı olmak üzere bir araya geldi.

Son altı yılda, insanların su kıtlığı durumundaki ihtiyaçları hakkında daha fazla bilgi sahibi olduk; bu nedenle, şirket içi stratejimizi buna uygun olarak şekillendiriyoruz. Su miktarı ve kalite sorunlarına rağmen çamaşırları iyi bir şekilde yıkamayı sağlayan ürünler gibi tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayan akıllı su ürünleri geliştirmeye yönelik çabalarımızı hızlandıracağız.

1 Çevre hedeflerimiz, 2010 yılını başlangıç noktası olarak alıp, 'tüketici kullanımı' temelinde ifade edilmektedir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder. Su kıtlığı çeken yedi ülkede beş su kullanımı alt kategorisi (Çamaşır Yıkama, Saç Bakımı, Ağız Bakımı, Cilt Temizliği ve Ev Bakımı) için rapor hazırlıyoruz: Çin, Hindistan, Endonezya, Meksika, Güney Afrika, Türkiye ve ABD.

2 Daha fazla bilgi için bkz. Ölçümlerimiz


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

Üretim tesislerinde kullanılan suyu azaltma

 • Küresel fabrika ağımızın su çıkarma miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

Bu oran, bir ton üretim için yaklaşık %40 azalmayı ifade eder.

Başlangıç noktasının 1995 olduğu duruma göre bu oran, ton başına üretim için %78 azalmayı ve %65 mutlak azalmayı ifade eder.

Özellikle su kıtlığı yaşayan bölgelerdeki fabrikalara odaklanacağız.

2016 yılında 2008'e göre enerjiden 18,7 milyon metreküp daha az su çıkarıldı (ton başına üretim için %37 azalma).

1995'e kıyasla, bu oran mutlak koşullarda %77'lik azalmayı ifade eder.


 • Yeni kurulan tüm fabrikalar, başlangıç noktamız olan 2008'deki fabrikaların çıkardığı suyun yarısından daha azını çıkarmayı amaçlayacaktır.

Etiyopya, Türkiye, Filipinler ve Ukrayna'daki yeni fabrikalar 2016 yılında üretime başladı. Tamamen faaliyete geçtiğinde, bu fabrikaların her biri, başlangıç noktası olan 2008'e göre fabrika faaliyetleri için çıkarılan su miktarını yarıya indirmeyi amaçlamaktadır.


Bakış Açımız

1995'ten bu yana üretimde kullanım için çıkarılan toplam su hacmini üç çeyrekten fazla azalttık.

2016 yılında, bir ton üretim için 2008'e göre %37'lik† azalma sağladık. Bu azalmayı, 2008'den bu yana üretim hacmimizde görülen büyümeye rağmen gerçekleştirdik. Bu azalma, gezegendeki her insan için yaklaşık 2,5 litre suya eşittir.

İlerlememiz, suyu azaltmaya, yeniden kullanmaya ve geri dönüştürmeye yönelik tüm tesislerde sürekli geliştirme girişimleri ile devam etmektedir. Bunu yaparken düşük maliyetli ve maliyetsiz teknik ve davranışların bir birleşimi ile suya özel sermaye yatırım programı kullanıyoruz.

Çıkarılan toplam suyu azaltmaya yönelik uzun vadeli hedefimize ek olarak, 2020 hedeflerimize ulaşmak için bizi gereken güzergahta tutacak esnek yıllık hedefler belirliyoruz.

Çamaşır yıkamada su kullanımını azaltma

Çamaşır yıkamada kullanılan su miktarını aşağıdaki yöntemlerle azaltacağız:


 • 2020 yılına kadar, su kıtlığı yaşayan 50 milyon haneye, daha az su kullanarak harika sonuçlar sağlayan çamaşır yıkama ürünleri sağlama.

2016 yılında, One Rinse ürünlerimiz dünya çapında 59 milyonu aşkın hanede 4,9 milyar yıkamada kullanıldı.


Bakış Açımız

Comfort One Rinse birkaç pazardaki lider pozisyonunu sürdürdü. Örneğin, 2015 yılında Vietnam'daki yumuşatıcı pazarının %43'ünü oluştururken, Endonezya'da pazarın çeyreğini aşmıştır. Sonuç olarak, su kıtlığı yaşayan ülkelerde One Rinse çamaşır yıkama ürünlerinin kullanılabilirliğini artırmaya devam ediyoruz.

Ayrıca, su tasarrufu yapan gelecek yenilikler için güçlü bir listeye sahibiz. Bu durum, gelecek yıllarda ilerleme kaydetmeye devam edeceğimiz konusunda bize güven veriyor.

Tarımda su kullanımını azaltma

 • Su kıtlığı yaşayan ülkelerde, mahsullerimizi büyütmek için kullanılan su miktarını azaltmak üzere tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla kapsamlı planlar geliştiriyoruz.

Çiftçilerin, damla sulama uygulamasını kullanmasına yardımcı olma çabalarımızı devam ettiriyoruz.


Bakış Açımız

2011'den bu yana Sürdürülebilir Tarım Kurallarımızın uygulanması kapsamında tedarikçilerimizden sulama verilerini topluyoruz. 2015 yılındaki üçüncü parti analizimiz, yetiştirilen bir ton mahsul için sulama suyu kullanımında sürekli bir azalma olduğunu göstermiştir.

Damla sulama ise tarımdaki su kullanımını azaltmaya yönelik önemli bir müdahaledir. Hindistan, Şili, Yunanistan, Tanzanya ve Kenya'da çiftçilerin damla sulama uygulamasını başta domates, turşuluk salatalık ve çay olmak üzere çeşitli mahsuller için yaygınlaştırmasına yardımcı olmaya devam ediyoruz.

Domates, su kullanım yoğunluğu en fazla olan mahsullerimizden biridir. 2014 yılında ABD'deki makarna sosu şirketimizin satışıyla birlikte, California'dan aldığımız domates hacmi azaldı. Sonuç olarak, domateslerin toplam su ayak izimize yaptığı katkı azaldı.

İleriye baktığımızda, tarımda suya bakış açımızı genişletmek ve Akıllı İklim Tarımı yaklaşımımızla ilişkilendirmek istiyoruz.

Başa dön