Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Atık ve ambalaj

Yılda 2 milyon tondan fazla ambalaj satın alıyoruz. Artan kaynak yetersizliği, ambalajlama verimliliğini artırmaya ve ‘tüketici kullanımı sonrası’ atıklarla mücadeleye yönelik çözümler bulmanın hiç olmadığı kadar acil olduğunu göstermektedir.

Sıfır atık üreten bir şirkete dönüşmek için çalıştığımızdan, ambalaj ve atıkları azaltmanın, yeniden kullanmanın, geri dönüştürmenin geri kazanımının yeni yollarını sürekli olarak arıyoruz.

Bunun iş faaliyetleriyle ilişkili açıktır. Atıkların azaltılması verimlilik sağlayıp maliyetleri azaltır. Malzemelerin yeniden kullanılması ömürlerini uzatır ve dünyanın değerli kaynaklarının daha az kullanılmasına yardımcı olur. Geri dönüşüm, diğer koşullarda atık haline gelecek değerli malzemeleri başka bir amaca uygun hale getirmeyi sağlar. Ambalajlarımızı azalttıkça, yeniden kullandıkça, geri dönüştürdükçe ve geri kazandırdıkça, malzeme, enerji, nakliye ve imha maliyetlerinden daha fazla tasarruf edebiliriz. Tasarımlarımızı döngüsel bir şekilde yaptıkça, şirket ve başkaları için daha fazla değer üretebiliriz.

Stratejimiz

‘Döngüsel ekonomi’ yönündeki çabalarımızı hızlandırmak için çalışıyoruz.

recycling in brazil

Ambalajlamanın amacı nedir?

Ambalajlama birçok amaca hizmet eder. Ürünleri korur ve kirlenmeye karşı güvende tutar. Ürünleri güvenli bir şekilde kullanma ve imha etmeyle ilgili önemli bilgileri gösterir. Ambalajlar, bir ürünü dağıtmayı veya kullandıktan sonra yeniden kapatmayı kolaylaştırır ve uzun süreler boyunca ürünü korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca, müşterilerin farklı gereksinimlerine uygun kolaylık ve porsiyon kontrolü sunar. Gelişmekte olan ülkelerde, margarinler ve şampuanlar gibi birçok ürün düşük gelirli kişiler için de daha kolay erişilebilir olması için tek kullanımlık ambalajlarda satılır.

Ancak, ambalajlar kullanıldıktan sonra çoğu zaman çöp sahalarında atık veya çöp haline gelir. Dünyada kullanılan plastik ambalajların yalnızca %14'ü geri dönüşüm tesislerine ulaşmakta, üçte biri okyanus ekosistemlerine karışmakta, %40'ı ise çöp sahasına atılmaktadır. 2050 yılına kadar, dünyanın okyanuslarında balıktan daha fazla plastik olacağı tahmin edilmektedir1.

Ayrıca, ambalaj üretmek için kullanılan kaynaklar konusunda da kaygılar artmaktadır. Bu kaygı, kaynak girdilerini azaltmak ve ambalajların geri dönüştürülebilirliğini artırmak amacıyla Unilever dahil bazı önde gelen üreticilerin taahhütlerde bulunmasını sağladı.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızın Atık & Ambalaj ayağı, Birleşmiş Milletler’in Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin birkaçına katkıda bulunmaktadır. Özellikle, “al-yap-at” tüketim modelinden döngüsel bir modele geçilmesi, Hedef 12: Sürdürülebilir Tüketim & Üretim'i gerçekleştirmek için başlıca önceliklerden biridir. Diğer ilgili Küresel Hedefler; Hedef 8: İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, Hedef 9: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı, Hedef 11: Sürdürülebilir şehirler, Hedef 12: Sorumlu tüketim ve üretim ve Hedef 14: Sudaki yaşam.

Eylemin iş faaliyetleriyle ilişkisi açıktır. Kaynakları daha verimli kullanarak maliyetleri azaltabilir, uzun vadede ihtiyaç duyduğumuz malzemelere uygun maliyetle erişmemizi sağlayabilir ve doğal kaynak kullanımına dikkat eden markaları tercih eden tüketiciler için daha çok tercih edilir olabiliriz.

1Ellen MacArthur Foundation

Yenilenmiş strateji

2016 yılında, hükümetlerin, sivil toplum kuruluşlarının ve kamuoyunun çevreye bırakılan ambalaj atıkları sorunuyla ilgili artan kaygılarını kabul ederek sürdürülebilir ambalajlama stratejimizi gözden geçirdik. O zamana kadar başardıklarımızı değerlendirdik ve hangi alanlarda kendimizi daha fazla zorlayabileceğimizi belirledik.

Yenilenmiş stratejimiz, kaynakların döngüsel bir şekilde kullanılabilmesine yönelik ürünler tasarlama anlamına gelen ‘döngüsel ekonomiye’ ilişkin çabalarımızı hızlandırmayı taahhüt etmektedir. Malzemeler bir kez kullanılıp atılmak yerine yeniden işlem görerek sürekli olarak bir ‘kapalı döngü’ sisteminde dolaşabilir. Buna, tüketicinin işi bittiğinde ambalaj atıklarını yönetme ve kullanma yöntemimiz dahildir.

Ocak 2017'de, tüm plastik ambalajlarımızın 2025 yılına kadar tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olacağını duyurmuştuk. Bu taahhüt, 2020 yılına kadar ürünlerimizin imhasıyla ilişkili atıkları yarıya indirme ve 2025'e kadar ambalajlarımızdaki geri dönüştürülmüş plastik içeriğini %25'e çıkarmaya yönelik Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı hedeflerimizi temel almaktadır.

Yeni taahhüdümüzün bir parçası olarak, plastik yeniden işleme makinelerinin malzemeyi geri dönüştürmesi için ticari faaliyetlere uygun, yerleşik ve kanıtlanmış örneklerin olmasını sağlayacağız. Ayrıca, Ellen MacArthur Foundation ve Yeni Plastik Ekonomisi girişimine verdiğimiz destek kapsamında, 2020 yılına kadar sektör için bir plastik protokolü oluşturmaya yardımcı olmak üzere ambalajlarımızda kullandığımız plastik malzemelerin detay bilgilerini yayınlayacağımızı duyurduk.

Stratejimizi eyleme dönüştürmek için, ambalajlama mühendislerimizin ambalaj tasarlarken daha bilinçli seçimler yapmasına yardımcı olacak yeni araçlar ve yönergeler oluşturacağız. Bu araç ve yönergelere, Ellen McArthur Foundation ile birlikte döngüsel ekonomi konusunda geliştirilen yeni çevrimiçi eğitimler de dahildir.

Taahhüdümüz

Ürünlerimizin imhasıyla ilişkili atıkları 2020 yılına kadar yarıya indirmeyi amaçlıyoruz. Çevre hedeflerimiz 'tüketici kullanımı başına' temelinde ifade edilir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder. 2010 yılını başlangıç noktası olarak alan bir yaşam döngüsü yaklaşımı benimsedik.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme

2010 başlangıç noktamıza göre atık ayak izimizi, 2016 yılında tüketici kullanımı başına %28 oranında azalttık.

Ayrıca, üretimden kaynaklanan atıkları önemli ölçüde azalttık. 2016 yılında, 2008'e göre bir ton üretim için toplam atık miktarını %96 oranında azalttık.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir

Gelecekteki sorunlar

Döngüsel ekonomi yaklaşımına geçmek için, ürün ve ambalajlarımızı tasarlama yöntemimizi baştan aşağı yeniden düşünmemiz gerekmektedir. Bunun için, ürünlerimizin dolaştığı sistemlerin dikkatli bir şekilde düşünülmesi gerekir.

Tek başımıza başarılı olamayız. Ambalaj atıklarının seçilerek toplanması, altyapı eksikliği veya yokluğu ve atık sektörüne sınırlı yatırım yapılması gibi kontrolümüz dışında olan çok sayıda unsur var. Bu temel değişimi kolaylaştırmaya yönelik politikalar uygulamak üzere diğer şirketlerle birlikte çalışmaya ve hükümetleri bu konuda aksiyon almaya teşvik etmeye devam edeceğiz.

Dönüşümsel değişim - Ormansızlaştırmayı durdurarak, kadınların güçlenmesini destekleyerek, sürdürülebilir tarıma ve küçük ölçekli çiftçilere destek vererek ve su, sıhhi koşul ve hijyeni iyileştirerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi keşfedin.


Atık ve ambalaj konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

Ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan atıkları, yarıya indirmek için kararlı bir şekilde çalışıyoruz.


Atık ve ambalajlama
Taahhüdümüz

Ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan atıkları, 2020 yılına kadar yarıya indirme.1

Performansımız

2016 yılında, atık etkimiz 2010 yılından bu yana yaklaşık %28† oranında azalmıştır.

Bakış açımız

Ürünlerimizin kullanımından kaynaklanan atıkları azaltmaya yönelik 2020 taahhüdümüze ulaşmak için yolun yarısını geçtik. Daha az malzeme kullanan ambalajlar üretmemiz ve geri dönüşüm oranlarının artması sonucunda, tüketici kullanımı başına toplam ayak izimiz, 2010 yılından bu yana %28 oranında azaldı2.

Ürünlerimizin tasarımı ve kendi faaliyetlerimizde atıkların azaltılması gibi doğrudan kontrole sahip olduğumuz alanlarda taahhüdümüzü gerçekleştirme yönünde güçlü bir ilerleme kaydediyoruz. Örneğin, ambalajlarımızın çoğunda plastik oranını azaltmak için basınçlı enjeksiyon teknolojisini kullanıyoruz ve kısa süre önce Kuzey Amerika'da %25 geri dönüştürülmüş içeriğe sahip siyah TRESemmé şişelerini kullanıma sunduk.

Ayrıca, daha hafif ambalajlar üretmek için yeni teknolojileri ve son teknikleri deniyor ve uyguluyoruz. Örneğin, MuCell™ kalıplama teknolojisinin piyasaya sürülmesi, şişelerdeki plastik içeriğini önceki şişeye göre %15'e kadar azaltmamızı sağladı.

2016 yılında, ambalaj atığı stratejimizi gözden geçirdik ve ambalajlarımızda daha fazla geri dönüştürülmüş plastik kullanmayı, 2017 yılında ise tüm plastik ambalajlarımızın 2025'e kadar tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir şekilde tasarlanacağını taahhüt ettik.

Geri dönüşüm ve geri kazanım alanındaki altyapı gelişmeleri de performansımıza katkıda bulundu, ancak tüketicileri geri dönüşüme teşvik etme ve malzemelerin geri kazanılıp yeniden kullanılması sırasında doğru altyapının uygulanması bakımından tüketici kullanımı sonrası atık sorunlarının olduğunu görüyoruz. Bunu başarmak için, başta gelişmekte ülkelerdeki tek kullanımlık ambalajlar gibi geri dönüştürülmesi daha karmaşık olan malzemeler için olmak üzere, geri dönüşüm ve geri kazanım altyapısını harekete geçirecek sektörel iş birliği girişimleri dahil ortaklıklar kuruyoruz.

1 Çevre hedeflerimiz, 2010 yılını başlangıç noktası olarak alıp, 'tüketici kullanımı' temelinde ifade edilmektedir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder.

2 2010 başlangıç noktası, Atıklar için tüketici kullanımı başına 0,04 g azalmayla yeniden şekillendirilmiştir. 2015 sonuçlarımız için geçerli olmak üzere, yeniden şekillendirilen 2015 atık performansı, 2010 başlangıç noktasındaki tüketici başına %29'luk azalma yerine %26'lık azalma göstermiştir. Bu nedenle, tüketici kullanımı başına %28'lik azalma sağlayan 2016 performansımız, 2015 performansımıza göre bir gelişmedir.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir.


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

Üretimden kaynaklanan atık miktarını azaltma

 • İmha için gönderilen toplam atık miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen, 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

Bu oran, ton başına üretim için yaklaşık %40 azalmayı ifade eder.

Başlangıç noktasının 1995 olduğu duruma göre bu oran, bir ton üretim için %80 azalmayı ve %70 mutlak azalmayı ifade eder.

2008 yılına göre 76.000 ton daha az toplam atıkla, ton başına üretimde %51 azalma sağlayarak hedefimizi 2012 yılında gerçekleştirdik.

2016 yılında, 2008'e göre 143.903† ton daha az toplam atıkla bir ton üretimde %96† azalma gerçekleştirdik.

1995'e kıyasla, bu oran mutlak koşullarda %99'luk azalmayı ifade eder.


 • 2015 yılına kadar, tüm üretim tesislerimizin çöplüğe gönderdiği atık miktarı sıfırlanacaktır.

2014 yılının sonuna kadar, küresel fabrika ağımızda çöplüğe sıfır atık gönderdik. 2016 yılında, tesislerimizin beş tanesinden, çöplüğe yıl içinde üretilen tehlikeli olmayan atıkların %0,18'ini gönderdik. Bu tesislerin her birindeki her bir olay, 2016'nın sonuna kadar düzeltilmiştir.*


 • Yeni kurulan tüm fabrikalar, başlangıç noktamız olan 2008'deki fabrikaların atıklarının yarısından daha azını üretmeyi amaçlayacaktır.

Türkiye, Filipinler ve Ukrayna'daki yeni fabrikalar 2016 yılında üretime başladı. Tamamen faaliyete geçtiklerinde her bir fabrika, başlangıç noktamız olan 2008'deki fabrikaların atıklarının yarısından daha azını üretmeyi amaçlamaktadır.


Bakış Açımız

Çöplüğe sıfır atık gönderme hedefimizi 2014'ün sonunda bir yıl erken gerçekleştirdik. Bu olayın, sektörde bizim ölçeğimizdeki bir şirket için bir ilk olduğuna inanıyoruz. O zamandan beri, bunun tek bir kez elde edilecek bir başarı değil, devam eden bir yolculuk olduğuna inandığımız için, çöplüğe sıfır atık gönderme hedefimizi devam ettirmeye odaklanıyoruz.

2016 yılında beş tesis, çöplüğe az miktarda tehlikeli olmayan atık gönderdi. Her türlü sapmayı ciddiye aldığımız için, bu tesislerin her birindeki her bir olayı 2016'nın sonuna kadar düzelttik. Genel başarımızın, sektöre hala öncülük ettiğine inanıyoruz ve düzeltici önlemlerin hızlıca alınabilmesi için her türlü sorunu vurgulamaya yönelik sağlam prosedürler uyguluyoruz.

Sıfır atık modelimizi, şirketimizin diğer fonksiyonlarına yaydığımızda, neredeyse 400 üretim dışı tesis daha çöplüğe gönderdiği atıkları sıfırladı.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir.

* Dünyanın dört bir yanındaki üretim tesislerimizde çöplüğe sıfır atık gönderme (ZWL) başarımızı sürdürmeyi amaçlıyoruz. Ancak, az miktarda zararlı olmayan atığın çöp sahasına yanlışlıkla gönderildiği olaylar meydana gelebilir. 12 aylık süre içinde zararlı olmayan atıkların %0,5'inden daha azı çöp sahasına gönderilmişse, ZWL başarısının sürdürüldüğünü kabul ediyoruz.

Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir plastik ambalajlar

2025 yılına kadar plastik ambalajlarımızın tümü tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olarak tasarlanacaktır.

Yeni hedef 2017

Bu hedefle ilgili durumumuzu 2017 Sürdürülebilir Yaşam Raporumuzda bildireceğiz.


Bakış Açımız

Plastik ambalajların değerli bir kaynak olarak kabul edilmesi, döngüsel ekonomi yönündeki çabalarımızı hızlandırmak için temel bir önceliktir.

Ocak 2017'de, tüm plastik ambalajlarımızın 2025 yılına kadar tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olarak tasarlanacağını duyurduk. Bu yeni hedefin bir parçası olarak, plastik ambalajlarımızın yeniden kullanılmasının veya geri dönüştürülmesinin teknik açıdan mümkün ve ticari açıdan uygun olduğundan emin olacağız. Ayrıca, başta okyanusa plastik sızıntısı riskinin en yüksek olduğu sahil bölgeleri için, çok katmanlı tek kullanımlık ambalajların geri dönüştürülmesine yönelik teknik bir çözümün etkinliğini kanıtlamaya ve sonra sektörle paylaşmaya yönelik yatırım yapıyoruz.

Ellen MacArthur Foundation ve Yeni Plastik Ekonomisi girişimine verdiğimiz destek kapsamında, 2020 yılına kadar sektör için bir plastik protokolü oluşturmaya yardımcı olmak üzere ambalajlarımızda kullandığımız plastik malzemelerin detay bilgilerini yayınlayacağımızı duyurduk.

Ambalajları azaltma

2020 yılına kadar, kullandığımız ambalajların ağırlığını üçte bir oranında azaltmak için şunları yapacağız:

 • Malzemeleri hafifleştirme
 • Yapı ve malzeme tasarımını iyileştirme
 • Ürünlerimizin konsantre sürümlerini geliştirme
 • Gereksiz ambalajları ortadan kaldırma

Tüketici kullanımı başına ağırlık, 2016 yılında 2010'a göre %15 oranında azaldı.


Bakış Açımız

Sonuçlarımız, son birkaç yılda inovasyon, ağırlık azaltma ve malzeme değiştirme yönünde gösterdiğimiz çabaların fark edilmeye başladığını ortaya koymaktadır. Sonuçlar ayrıca satın alma ve elden çıkarma işlemlerinden etkilenmektedir.

MuCell™ kalıplama teknolojisinin piyasaya sürülmesi, şişelerdeki plastik içeriği önceki şişeye göre %15'e kadar azaltmamızı sağladı. Bu teknolojinin, diğer ürünlere uygulandıktan sonra kullandığımız plastik miktarında önemli azalmalara yol açacağını tahmin ediyoruz. Çoğu ambalajımızda basınçlı enjeksiyon teknolojisinin kullanılması, şişelerin esnek yeniden dolum torbalarına dönüştürülmesi ve tek kullanımlık ambalajlarımızın birçoğunda katmanları azaltmamızı sağlayan tasarım stratejisi ve teknolojinin akıllı kullanımı, azaltma girişimlerinin diğer örneklerindendir.

Ambalajları geri dönüştürme

 • Sektör, hükümetler ve STK'larla birlikte çalışarak, yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz 14 ülkede geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarını, 2015'e kadar ortalama %5, 2020'ye kadar ise %15 artırmayı amaçlıyoruz. Bazı kategoriler için bu oranlar, mevcut geri dönüşüm oranlarının ikiye ve hatta üçe katlanması anlamına gelmektedir. Tüketicilerin, ülkelerinde mevcut olan kullanım ömrü sonu işlem tesislerine en uygun malzemeleri kullanarak, ürünlerimizi geri dönüştürülmesini kolaylaştıracağız.

2010 Ortalama Geri Dönüşüm ve Geri Kazanım Endeksi'ne (RRI) göre 2016 yılında geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarında görülen %7 artış, en yoğun faaliyet gösterdiğimiz 14 ülkenin ortalamasıdır.


 • 2025 yılına kadar, ambalajlarımızdaki geri dönüştürülen plastik malzeme içeriğini %25'e çıkaracağız. Bu artış, geri dönüşüm oranlarını artıran bir katalizör olarak görev yapacaktır.

Tüketici kullanımı sonrası geri dönüştürülen malzemelerin yaklaşık 3.830 tonu, 2016 yılında sert plastik ambalajlarımıza eklenmiştir.


Bakış Açımız

Kamu politikalarına, altyapısına ve tüketici bağlılığına göre hareket ettiğimiz için, geri dönüşüm ve geri kazanım zorlayıcı bir hedeftir. Buna rağmen, geri dönüşüm oranımızda bir iyileşme gördük. Geri dönüştürülen veya geri kazanılan malzeme hacmi, 2010 başlangıç noktamıza göre 2015-2016 yıllarında %7 artış gösterdi.

2016 yılında, sert plastik ambalajlarımıza eklenen tüketici sonrası geri dönüştürülmüş malzemelerde bir azalma gördük; bunun bir nedeni, ürün ambalajlarında plastik yerine karton kullanılması ve ürünlerin listeden çıkarılmasıydı.

Geri dönüştürülen içeriğin kabul edilebilir bir kalite seviyesinde kullanılabilmesi, dünyanın dört bir yanındaki birçok pazarımızda bizim için önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. Bu nedenle, ambalajlama formatlarımızın birçoğunda denenen kaliteli geri dönüştürülmüş malzemelere odaklanan işbirliği girişimleri başlattık. Örneğin, kısa süre önce Kuzey Amerika'da %25 geri dönüştürülmüş içeriğe sahip siyah TRESemmé şişelerini kullanıma sunduk.

PVC'yi ortadan kaldırma

2012 yılına kadar PVC'yi (polivinil klorür) tüm ambalajlarımızdan (teknik çözümlerin mevcut olduğu durumlarda) çıkaracağız.

99

2012'nin sonuna kadar PVC ambalajların %99'u portföyümüzden çıkarıldı.


Bakış Açımız

Son yıllarda satın aldığımız şirketlerle birlikte, PVC'yi ambalajlarımızdan çıkarma konusunda çok iyi bir ilerleme kaydettik.

Şirket satın alımları sonucunda şirketimize giren tüm PVC'lerin hızla ele alınmasını sağlayan sağlam bir sistemimiz var. Bununla birlikte, metal kapaklarda kullanılan PVC gibi, uygun bir yedek seçeneğin olmadığı durumlarda, bu malzemelerin yerine geçecek uygun teknolojiyi geliştirmek için tedarikçilerle birlikte çalışıyoruz. Üretim, dolum ve tüketici kullanımıyla ilgili işlevsel gereksinimleri karşılamaları gerektiğinden, yedek çözümlerin geliştirilmesi yıllar alabilir.

Ofis atıklarını azaltma

 • En yoğun faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede, ofis atıklarımızın en az %90'ı 2015 yılına kadar yeniden kullanılacak, geri dönüştürülecek veya geri kazanılacak ve 2017 yılında çöplüğe sıfır atık göndereceğiz.

En yoğun faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede, 2016 yılında ofis atıklarımızın %99'undan fazlası yeniden kullanıldı, geri dönüştürüldü veya geri kazanıldı ve çöplüğe sıfır atık gönderdik.


 • 2015 yılına kadar, en yoğun faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede kişi başına kağıt tüketimini %30 azaltacağız.

Hedefimizi, 2010 yılına göre kişi başına %37 daha az kağıt tüketerek 2013 yılında gerçekleştirdik. 2016 yılında, 2010 başlangıç noktamıza göre %62'lik bir azalmaya ulaştık.


 • 2015 yılına kadar, kanunların izin verdiği ve teknik olarak mümkün olan yerlerde fatura, ürün makbuzu, sipariş emri, mali rapor ve çalışan masraf işlemlerinde kağıt kullanımını ortadan kaldıracağız.
73

2015 yılına kadar, kapsam dahilindeki İşletme ve Finans Hizmetleri işlemlerimizin %73'ü elektronik ortamda tamamlandı.


Bakış Açımız

2016'nın sonuna gelindiğinde, en yoğun faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede kapsam dahilindeki tesislerimizde çöplüğe sıfır atık gönderme hedefimize ulaşma konusunda önemli ilerleme kaydetmiştik. Tesisler, ofis atıklarımızın %99'undan fazlasını yeniden kullanmış, geri dönüştürmüş veya geri kazanmıştı. Atık azaltma çabalarımızı en yoğun faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkenin ötesine genişlettik ve şu anda 33 tesis daha çöplüğe sıfır atık gönderiyor.

En yoğun faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede, kişi başına kağıt tüketimi 2010 başlangıç noktasına göre %62 azaldı ve tüketimi daha azaltmak için çalışmaya devam edeceğiz.

2015 yılında kapsam dahilindeki işlemlerimizin %73'ü (mali raporlama ve çalışan masraf işlemleri hariç) elektronik ortamda tamamlanmış olsa da, bu noktadan sonraki ilerlememiz zorluklarla doludur. Bazı ülkeler henüz elektronik faturaya izin vermiyor ve bazı tedarikçiler arasında hala e-fatura konusunda isteksizlik olduğunu görüyoruz. Bu zorluklara rağmen, işletme ve finans hizmetleri işlemlerimizden kağıdı çıkarmak için hala kararlıyız.

Başa dön