Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Sürdürülebilir kaynak kullanımı

Gelecek için büyüme – sürdürülebilir kaynak kullanımı hiç bu kadar önemli olmamıştı.

9 milyardan fazla insanın, gezegenin doğal kaynaklarını tüketmeden beslenmesi için sürdürülebilir tarımın yaygın olarak benimsenmesi önemlidir.

Sürdürülebilir tarım yöntemleri, verimi önemli ölçüde artırabilir, iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilir ve çiftçiler, aileleri ve toplumlar için ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir. Sürdürülebilir tarımın, özellikle açlık ve yoksulluğu yok etmeye yönelik Birleşmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni gerçekleştirmede önemli bir rol oynayacağına inanıyoruz. Sürdürülebilir kaynak kullanımıyla ilgili geniş çalışmamız; kaliteli eğitim (Hedef 4), insana yakışır iş ve ekonomik büyüme (Hedef 8), iklim eylemi (Hedef 13), karada yaşam (Hedef 15) ve hedefler için ortaklıklar (Hedef 17) gibi diğer birkaç Küresel Hedef’i daha etkilemektedir.

Ormanların tarım alanlarına dönüştürülmesi, ormansızlaştırmanın en önemli nedenlerinden biridir. Ölçeğimizi ve savunuculuğumuzu kullanarak dönüşümsel değişimi sağlamaya yardımcı olurken, Güney Asya ile Sahra Altı Afrika arasındaki gelişmekte olan pazarlarda tüketilen gıdanın yaklaşık %80'ini üreten küçük ölçekli çiftçiler için kapsayıcı tedarik zincirleri oluşturuyoruz.

Sürdürülebilir kaynak kullanımı, tedarik mallarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olur ve hammadde tedarik zincirlerimizdeki risk ve dalgalanmaları azaltır. Ayrıca, yenilik fırsatlar oluşturur: bireylerin sürdürülebilir yaşam gereksinimlerine ve tüketici tercihlerine odaklanarak daha güçlü markalar oluştururuz. Sürdürülebilir tarım yöntemleri, aynı zamanda sos, çorba ve dondurma gibi ürünlerimizin kalitesini artırır.

Stratejimiz

Tarımsal hammadde kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde kullanılması, iklim değişikliğine karşı eylemleri desteklememize ve insanların geçimlerini iyileştirmemize yardımcı olurken, kaliteyi artırır, tedarik zincirlerimizi güçlendirir ve tüketicilerimize güvenebilecekleri markalar geliştirmemizi sağlar.

Türkiye - Knorr Çiftçileri

Tarım sektörü, hem dünya hem de şirketimiz için hayati bir öneme sahip. Dünyanın 9 milyar insanı aşacak bir nüfusu beslemek için 2050'ye kadar gıda üretimini iki katına çıkarması gerekiyor; kullandığımız hammaddelerin birçoğu da çiftlik veya ormanlardan geliyor.

İklim ve kalkınma yaklaşımımızın merkezinde sürdürülebilir tarım vardır: Sürdürülebilir tarım uygulamalarının, açlık ve yoksulluğu yok etmeye yönelik Küresel Hedefler’in amaçlarını karşılarken, aynı zamanda malzeme tedariğimizi daha esnek hale getirmenin önemli bir yolu olduğuna inanıyoruz. Sürdürülebilir tarım yöntemleri, verimi önemli ölçüde artırabilir, iklim değişikliğinin etkilerini azaltabilir ve çiftçiler, aileleri ve toplumlar için ekonomik ve sosyal fayda sağlayabilir.

Ayrıca, Sürdürülebilir Tarım Kılavuzumuz ile tedarik zincirimizde izlenebilirliği geliştiriyoruz. Hammaddelerimizin nereden geldiğini bilmemiz, paydaşlarımızla birlikte çalışarak ortak sorumluluk standartları geliştirmemize olanak tanır ve tedarik zincirimizde çalışan insanların geçim kaynaklarına olumlu bir etki yapabilmek adına başarılı olmamız için çok önemlidir.

Tarımsal ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmeyi amaçlıyoruz. Sürdürülebilir kaynak kullanımı, hammadde tedarik zincirlerimizdeki risk ve dalgalanmaları azaltarak tedarik mallarımızın güvenliğini sağlamaya yardımcı olur. Ayrıca, yenilik fırsatları oluşturur: bireylerin sürdürülebilir yaşam gereksinimlerine ve tüketici tercihlerine odaklanarak, daha güçlü markalar oluştururuz.

Hammaddelerimizi sürdürülebilir olarak nasıl tedarik edeceğiz?

Ürünlerimiz her gün 2,5 milyar tüketici tarafından kullanılıyor. Bu ürünleri üretebilmek için yaklaşık 7 milyon ton tarımsal hammadde gerekiyor ve bunların sağlanmasında milyonlarca insan önemli bir rol oynuyor. Vizyonumuz, bu tarımsal hammaddeleri üreten tedarik zincirlerinin, Unilever’in sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırma amacında önemli bir rol oynamasıdır.

Paydaşlarımızla birlikte çalışarak, bağlı olduğumuz tüm başlıca ürünlerin (palm yağı, soya, kağıt, kereste ve çay) ana tüketici pazarları için sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini amaçlıyoruz.

Şunları yaparak sistematik bir değişim sağlamayı amaçlıyoruz:

 • tedarikçi ağımızdan en yüksek standartlarda sürdürülebilir kaynak kullanımı
 • tedarikçilerle sürekli gelişim politikaları uygulayarak değişimi sağlama
 • tüketicilerimiz arasında sürdürülebilir kaynak kullanımı bilincini artırma
 • işimizle ilgili tarım sektörlerindeki dönüşümde öncü rol oynama
 • sürdürülebilir çay ve palm yağı sektörünü geliştirme
 • biyolojik çeşitliliği koruma

Paydaşlarımızla işbirliği halinde çalışmak, sürdürülebilir tarımı yaygınlaştırma amacımızın merkezindedir. Buna tedarikçiler, çiftçiler, STK'lar ve yerel yönetimlerin yanı sıra sektördeki diğer şirketlerle birlikte çalışmak da dahildir.

Yaklaşımımız

15 yıldan uzun süredir, faaliyetlerimizde ve tedarik zincirimizde sürdürülebilir kaynak kullanımının en yüksek standartlarını sağlamak için tasarlanmış birkaç program ve girişime öncülük ettik ve bunları sektör genelinde ve çok paydaşlı girişimlerle geliştirdik. Başta Sürdürülebilir Tarım Programımız ve Unilever Sürdürülebilir Tarım Kılavuzu (PDF | 682KB), Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız (RSP) ve son olarak Sorumlu Ekstraksiyon Kurallarımız (CORE) olmak üzere bu program ve politikalar, yaklaşımımızın kalbindedir.

Standartlarımızı karşılama

Programımız, tüm tedarikçilerimizin tarım alanında uymasını istediğimiz Unilever Sürdürülebilir Tarım Kılavuzu (SAC) ile yönlendirilir. Tedarikçilerimiz, kurallarımıza uygunluklarını, öz değerlendirmeler veya standartlarımızı karşılayan yada aşan bağımsız sertifikasyonlar yoluyla sağlar. Örneğin, Rainforest Alliance Certified™ damgası, tüketicilere katı sürdürülebilirlik standartlarına uyan çiftliklerden onaylı ürünlerin kullanıldığı yönünde güvence verir.

2017 yılında Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızı yeniden uygulamaya başladık. Bu politika 2014 RSP'mizi güncellemekte ve önceki Tedarikçi Kurallarımızın yerine geçmektedir. Şirketimiz tedarik zincirimizdeki binlerce iş ortağının dürüstlüğüne, gücüne ve sürdürülebilirliğine bağımlıdır ve yeni Politikamız, tedarikçilerimizle tüm taraflar adına uzun vadeli, başarılı bir gelecek için çalışmamızı sağlar. RSP’nin sürekli gelişim basamakları, tedarikçilerin kendi faaliyetlerinin sorumluluğu ve yönetiminde daha fazla ilerleme kaydetmesine yardımcı olmak üzere tasarlanmıştır. Örneğin, buna tedarikçiler için temel insan haklarını destekleyen standartlar da dahildir.

Taahhüdümüz

2020 yılına kadar tarımsal ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmek için çalışıyoruz.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme

2016'nın sonuna kadar tarımsal hammaddelerimizin %51'i sürdürülebilir kaynaklardan teadrik edildi (2015'te %60). Bunun %48'i fiziksel sürdürülebilir kaynaklar (2015'te %39) ve %3'ü ağırlıklı olarak soya ve şekerde kullanılan sertifikalardan oluşur (2015'te 3%).

2016 yılında GreenPalm sertifikası satın almayı bıraktık (2015'te %18).

2016'da Palm Yağı Politikamızı yeniledik ve %100 fiziksel onaylı palm yağı satın alma hedefimizi 2020'den 2019'a çektik. Ayrıca, 2015 yılında sürdürülebilir olarak kullandığımız tarımsal hammaddelerin %18'ini oluşturan GreenPalm sertifikalarını satın almayı bıraktık. Bu kararımız 2015 yılında %60 olan performansımızı geçici bir düşüşle 2016 yılında %51'e indirdi. GreenPalm sertifikalarını aynı düzeyde satın almaya devam etseydik, 2016 yılında toplam sürdürülebilir kaynak kullanımı performansımız %66 olacaktı. Bunun yerine, 2015'te %39 olan sürdürülebilir fiziksel tarımsal hammadde satın alımlarımızı 2016'da %48'e çıkarırken, soya ve şeker için aynı oranda sertifika almaya devam ettik (2015 ve 2016'da %3).

Gelecekteki zorluklar

Hammadde kaynaklarımızın sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmesi hala ulaşmak istediğimiz bir hedeftir. Sistematik bir değişim yaratmak için başkaları da bizimle birlikte hareket etmedikçe 2020 hedeflerimize ulaşamayacağımızı biliyoruz. Bu nedenle, Sahadan Pazara ve Sürdürülebilir Tarım Girişimi (SAI) Platformu gibi sektör iş birliklerinde etkin rol oynuyoruz ve başta işçi hakları ve çalışma koşulları olmak üzere güvence ile sertifikasyona yönelik sektör standartlarını geliştirmek üzere paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz.

Aynı zamanda, doğrulama ve sertifikasyonun tek başına çözümü garanti etmeyeceğini biliyoruz. Sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak için, sürdürülebilir kaynak kullanımının değerini tüketicilere anlatmamız gerekiyor. Bunu yaparken ayrıca sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen ürünlere yönelik satın alma davranışlarını etkileyebilir ve şirketimizin büyümesini sağlayabiliriz.

Dönüşümsel değişim - Ormansızlaştırmayı durdurarak, kadınların güçlenmesini destekleyerek, sürdürülebilir tarıma ve küçük ölçekli çiftçilere destek vererek ve su, sıhhi koşul ve hijyeni iyileştirerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi keşfedin.


Sürdürülebilir kaynak kullanımı konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

Birkaç zirai ham madde için hedefler belirledik.


Sürdürülebilir kaynak kullanımı
Taahhüdümüz

2020 yılına kadar tarımsal hammaddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edeceğiz: 2010 yılına kadar %10; 2012'ye kadar %30; 2015'e kadar %50; 2020'ye kadar %100.

Performansımız

2016'nın sonuna kadar tarımsal hammaddelerimizin %51'i sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edildi (2015'te %60). Bunun %48'i fiziksel sürdürülebilir kaynaklar (2015'te %39) ve %3'ü ağırlıklı olarak soya ve şekerde kullanılan sertifikalardan oluşur (2015'te 3%).

2016 yılında GreenPalm sertifikası satın almayı bıraktık (2015'te %18).*

2016'da GreenPalm sertifikalarını satın almaya devam etseydik, 2016 yılı için toplam sürdürülebilir kaynak kullanımı performansımız %66 olacaktı.

Bakış açımız

Hammaddelerimizin büyük bölümü, çiftliklerden ve ekili alanlardan gelmektedir. Kaynakları nasıl kullandığımız, hammaddelerimizi nereden ve nasıl tedarik ettiğimiz ile ilgili kararlar, küresel doğal kaynakları ve iklim değişikliğini derinden etkileyebilir. Bu kararlar ayrıca insani kalkınma üzerinde daha geniş bir sosyal etki bırakarak çok sayıda insanın geçim kaynaklarını etkileyebilir.

Sürdürülebilir kaynak kullanımı sayesinde kıt kaynakları koruyabiliriz. Ormansızlaştırmayı durdurmayı ve arazi kullanımı ile toplumsal sorunların sorumlu bir şekilde yönetilmesini istiyoruz. Şirketimiz için sürdürülebilir kaynak kullanımı, çevresel ayak izimizi ve pazar dalgalanmasını kontrol altına alırken tedarik güvenliğini sağlamak anlamına gelir.

Tüm tarımsal hammaddelerimizi sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etmek için çalışıyoruz. Paydaşlarımızla birlikte çalışarak, bağlı olduğumuz tüm başlıca ürünlerin (palm yağı, soya, kağıt, kereste ve çay) ana tüketici pazarları için sürdürülebilir bir şekilde üretilmesini amaçlıyoruz.

2016'da Palm Yağı Politikamızı yeniledik ve %100 fiziksel onaylı palm yağı satın alma hedefimizi 2020'den 2019'a çektik.

Ayrıca, 2015 yılında sürdürülebilir olarak kullandığımız tarımsal hammaddelerin %18'ini oluşturan GreenPalm sertifikalarını satın almayı bıraktık. Ancak, 2019'a kadar palm yağlarımızın %100'ünü fiziksel olarak onaylanmış kaynaklardan kullanma hedefimiz hala devam etmektedir ve 2016 yılında palm hacmimizin %36'sı fiziksel olarak onaylanmıştır (tüm tarımsal hammaddelerimizin %9'unu temsil eder).

Beş yılda GreenPalm sertifikalarına harcanacak 50 milyon doları, alan temelli ortaklıklara yatırmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparak, onaylı sürdürülebilir palm yağının kullanılabilirliğini artırmayı ve küçük ölçekli çiftçilerden doğrudan kaynak kullanımının ölçeğini genişletmeyi amaçlıyoruz.

Palm yağı, 2015 yılında %60 olan tarımsal hammadde sürdürülebilir kaynak kullanımı performansımızı geçici bir düşüşle 2016 yılında %51'e indirdi. GreenPalm sertifikalarını aynı düzeyde satın almaya devam etseydik, 2016 yılında toplam sürdürülebilir kaynak kullanımı performansımız %66 olacaktı. Bunun yerine, 2015'te %39 olan sürdürülebilir fiziksel tarımsal hammadde satın alımlarımızı 2016'da %48'e çıkarırken, soya ve şeker için aynı oranda sertifika almaya devam ettik (2015 ve 2016'da %3).


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

Sürdürülebilir çay

 • 2015 yılına kadar tüm Lipton çay poşetlerimizi Rainforest Alliance Certified™ arazilerden elde etmeyi amaçlıyoruz.

2015 yılından bu yana, Lipton çay poşeti harmanlarımızın %100'ü Rainforest Alliance Certified™ kaynaklardan elde edildi.


 • 2020 yılına kadar Unilever'in demleme çaylar dahil tüm çaylarının %100'ü sürdürülebilir kaynaklardan elde edilecektir.

Toplamda, 2016 yılında tüm markalarımız için satın alınan çayın %75'i sürdürülebilir kaynaklardan elde edilmiştir: Bunların %68'i Rainforest Alliance Certified™, %7'si trustea tarafından onaylanmış çaylardır.


Bakış Açımız

Dünyanın siyah çaylarının %10'unu satın alıyoruz. 2007 yılında büyük ölçekte sürdürülebilir çay kaynakları kullanımını taahhüt eden ilk büyük çay şirketi olduk. 2015 yılında, Lipton çay poşeti harmanlarımızın %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan elde etme hedefimize ulaştık. 2016 yılı itibariyle, tüm çaylarımızın %75'i onaylı sürdürülebilir kaynaklardan elde ediliyor ve 2020 hedefimize doğru ilerlememiz sürüyor.

Lipton ile Türkiye’de, Türk çayının geleceği için 2011 yılından bu yana yürüttüğümüz Sürdürülebilir Çay Tarımı Projesi kapsamında 2018 yılına kadar üçüncü taraflarca tedarik edilenler de dahil olmak üzere bütün çaylarımızın Yağmur Ormanları Birliği (Rainforest Alliance-RA) sertifikalı olmasını hedefliyoruz.

Sadece 2016 yılında Türkiye’de;

 • Doğrudan ve tedarikçilerimiz aracılığıyla verilen eğitimlerle toplamda 36.000 küçük ölçekli çiftçiye ulaştık.
 • Ekonomik, çevresel ve sosyal çalışmalarımızla tüm fabrikalarımıza dünyanın önde gelen çevre kuruluşu Rainforest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği)sertifikasını kazandırmayı başardık.
 • İlk olarak 2014 yılında hak kazandığımız Rainforest Alliance sertifikasının 2016 yılı denetimlerini de başarıyla tamamladık ve 2016 yılı itibarıyla üçüncü parti tedarikçilerimizden temin ettiğimiz çayların yüzde 80’inin Yağmur Ormanları Birliği sertifikalı olmasını sağladık.
 • Kurduğumuz katı atık yönetimi sistemiyle bölgenin atık sorununa çözüm olmak amacıyla başlattığımız Fırtına Havzası Katı Atık projesine 2016 yılında da devam ettik.

Sürdürülebilir meyve ve sebzeler

 • 2015 yılına kadar meyvelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan satın alacağız.
67

2015'in sonuna kadar meyvelerin %67'si sürdürülebilir kaynaklardan satın alınırken, bu oran 2016'nın sonunda %85'e yükseldi.


 • En fazla kullandığımız 13 sebze ve bitkinin 2012 yılına kadar %50'sini ve 2015'e kadar %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan satın alacağız. Bu oran, küresel sebze ve bitki hacmimizin %80'inden fazlasına karşılık gelmektedir.
92

En fazla kullandığımız 13 sebze ve bitkinin sürdürülebilir kaynaklardan satın alınanlarının oranı 2012'de %59 iken 2015 sonuna kadar %92'ye yükseldi. 2016 yılında %95† oranına ulaştık.


Bakış Açımız

İlk sürdürülebilir meyvemizi 2012'de satın aldık. İstediğimizden daha yavaş bir ilerleme kaydettik ve 2015 hedefimize ulaşma yolunda bazı aksaklıklar yaşadık. En fazla kullandığımız 13 bitki için 2012 yılına kadar %50'lik ara hedefimizi aştık (%59'a ulaştık), ancak meyve ve sebzeler çok büyük ve çeşitli bir tedarik zincirine sahip karmaşık bir portföy oluşturduğu için 2015 yılına kadar portföyün tamamında %100 lük hedefimize ulaşmada zorluk yaşadık.

Ancak, 2016'ya kadar meyvelerimizin %85'i†, en fazla kullandığımız 13 sebze ve bitkinin ise %95'i† sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edildi.

Tedarik altyapımızın tamamını kapsayacak sektörel işbirlikleriyle, %100 hedefimize ulaşmak için çalışmaya devam edeceğiz.

Sürdürülebilir kakao

2015 yılına kadar Magnum dondurmamız için sürdürülebilir kakao kaynakları kullanacağız. Diğer tüm kakao kaynaklarımız 2020'ye kadar sürdürülebilir hale getirilecek.

2015'e kadar Magnum'un içindeki kakaonun %98'i Rainforest Alliance sertifikasıyla sürdürülebilir hale getirilirken, 2016'da bu oran yine %98 olarak gerçekleşti.

Toplamda, kakao kaynaklarının %64'ü sürdürülebilir hale getirildi.


Bakış Açımız

Magnum en büyük dondurma markamız ve şu anda ikisi dışında tümü sürdürülebilir Rainforest Alliance Certified™ kakao kullanan 52 ülkede satılıyor. Onaylı çekirdeklerin sınırlı ulaşılabilirliğe sahip olduğu Venezuela ve İsrail için Rainforest Alliance Certified™ kakaosu kullanmanın zorluğu devam ediyor. Son %2'lik dönüşümü tamamlamak için alternatif bir çözüm bulacağız.

2015'te %60 olan tüm kakao kaynaklarımızı sürdürülebilir hale getirme hedefimizi, 2016'da %64'e yükselttik ve 2020 hedefimize doğru ilerliyoruz.

Sürdürülebilir palm yağı

2019'a kadar tüm palm yağlarımızı fiziksel olarak onaylanmış sürdürülebilir kaynaklardan satın alacağız.

(Hedef 2016 yılında gözden geçirildi)

2016 yılında palm yağlarımızın %36'sı fiziksel olarak onaylanmış kaynaklardan satın alındı; bu oran, ayrılmış ve kütle dengeli tedarik ile GreenPalm sertifikalarının birleşimiyle elde edildi.


Bakış Açımız

2016'da Palm Yağı Politikamızı yeniledik ve %100 fiziksel onaylı palm yağı satın alma hedefimizi 2020'den 2019'a çektik. Daha zorlu olan bu hedefe ulaşma yolundayız.

Palm Yağı Politikamızdaki taahhüdü yansıtmak ve 2019 hedefimize odaklanmak üzere, önceki 2015 hedefimize göre rapor hazırlamayı bıraktık.

Bundan böyle GreenPalm sertifikaları satın almamaya karar verdik. Bu sertifikalar, 2015 yılında sürdürülebilir kaynaklardan satın aldığımız ham maddelerin %18'ine karşılık geliyordu; 2016 yılında ulaştığımız %36 sürdürülebilir palm yağı hacmi, tüm tarımsal hammaddelerimizin %9'unu temsil etmektedir.

Beş yılda GreenPalm sertifikalarına harcanacak 50 milyon doları, alan temelli ortaklıklara yatırmayı amaçlıyoruz. Bunu yaparak, onaylı sürdürülebilir palm yağının kullanılabilirliğini artırmayı ve küçük ölçekli çiftçilerden doğrudan kaynak kullanımının ölçeğini genişletmeyi amaçlıyoruz.

Sürdürülebilir ayçiçek yağı

Tüm ayçiçek yağı kaynaklarımızı 2020 yılına kadar sürdürülebilir hale getireceğiz.

2016'nın sonuna kadar ayçiçek yağının %53'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ettik.


Bakış Açımız

Ayçiçek yağının sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilmesi konusunda iyi bir ilerleme kaydettik. Ortaklarımız Cargill ve ADM ile başlattığımız programımız sayesinde 2015 yılında %45 olan hacmimizi 2016 yılında %53'e yükselttik.

2016 yılında, Sürdürülebilir Tarım Kılavuzumuzu uygulamaya başlayan Türkiye ve Arjantin'deki tedarikçilerimiz tarafından yetiştirilen ayçiçeklerinden ilk yağ hacimlerini elde ettik.

Sürdürülebilir soya

2014 yılına kadar tüm soya fasulyelerini, 2020'ye kadar tüm soya yağlarını sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edeceğiz.

2014'ün sonuna kadar soya fasulyelerinin %100'ü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edildi.

2016'nın sonuna kadar soya yağlarının %65'i sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edildi.


Bakış Açımız

Soya fasulyelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik etme hedefimize 2014'e kadar ulaştık (AdeS markamız için RTRS onaylı fasulyelerin satın alınması yoluyla).

2016 yılında, soya yağlarımızın %65'i sürdürülebilir kaynaklardan elde edildi. Buna, Sorumlu Soya Yuvarlak Masası (RTRS) tarafından onaylanmış soya yağları, 2016 yılında paraya çevrilen RTRS sertifikaları ve ABD'de kendiliğinden doğrulanan soya yağları dahildir.

ABD'deki sürdürülebilir soya programımız 2013 yılında 44.000 akre ekili alana sahipken 2016 yılında 675.000 akre ekili alana ulaşmıştır. Bu çiftlikler şu anda ABD'de Hellmann’s markamız için gereken sürdürülebilir soya yağının %80'ini sağlamaktadır.

Sürdürülebilir şeker

Tüm şeker kaynaklarımızı 2020 yılına kadar sürdürülebilir hale getireceğiz.

2016 yılı sonuna kadar ürünlerimizde kullandığımız şekerin %62'si sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edildi.


Bakış Açımız

Şekerpancarını, öncelikli olarak Sürdürülebilir Tarım Kılavuzumuza göre doğruluyor ve şeker kamışı için ağırlıklı olarak Bonsucro sertifikasını kullanıyoruz. 2016 yılında öz değerlendirmesi yapılmış, fiziksel ve onaylı şekerler (şeker pancarı ve şeker kamışı, %35) satın aldık ve şeker gereksinimlerimizin bir kısmını Bonsucro kredileriyle (%27) karşıladık.

Avrupa'da tedarikçimiz Nordzucker, SAI platformu tarafından geliştirilen ve yiyecek-içecek sektörlerindeki birçok şirket tarafından ortak bir kural olarak kabul gören Çiftlik Sürdürülebilir Değerlendirmesini tamamlayan ilk şirketlerden biri oldu. Nordzucker'in tedarik ettiği şeker kendi Sürdürülebilir Tarım Kuralları standartlarımızı zaten karşılıyor olsa da, SAI'ye geçişi sürdürülebilirliğin yaygınlaştırılmasına yönelik bir adım olarak memnuniyetle karşılıyoruz.

Şeker kamışı konusunda, bir taraftan toprakta daha fazla fiziksel kapasite oluştururken, diğer taraftan kredileri uygulamaya devam etmeyi içeren ikili stratejimizi takip ettik. Sürdürülebilir şeker kamışını destekleyen, kar amacı gütmeyen çok paydaşlı bir kuruluş olan Bonsucro platformu aracılığıyla, Kuzey ve Güney Amerika ile Asya kıtalarında bu birleşik yaklaşımı uygulamak için çalışıyoruz.

Sürdürülebilir süt ürünleri ve hayvancılık

Tüm süt ürünleri kaynaklarımızı 2020 yılına kadar sürdürülebilir hale getireceğiz.

2016 yılı sonuna kadar süt ürünlerimizin %70'i sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edildi.


Bakış Açımız

2015 yılındaki %59'luk oranı 2016'da %70'e çıkararak iyi bir ilerleme kaydettik. ABD, Ekvador, Avrupa ve Yeni Zelanda gibi birbirinden uzak ülkelerde süt ürünlerini sürdürülebilir hale getiren tedarikçi ve çiftçilerimizin sayısı arttı.

Türkiye'de, ineklerin rahatını, sağlığını ve ömrünü artırmayı amaçlayan tekniklerle birlikte sütle ilişkili sera gazı emisyonlarını azaltmanın yollarını deniyoruz. Hindistan'da World Animal Protection, Nestlé ve tedarikçilerle birlikte hayvan sağlığı ve besleme uygulamaları konusunda küçük ölçekli çiftçileri eğitmeye yönelik pilot projemizi sürdürdük.

Ayrıca, sırasıyla 2013 ve 2015 yıllarında süt ürünleri sektörünün Sürdürülebilir Tarım Kılavuzumuza eşdeğer programlar uyguladığı Avustralya ve İrlanda'daki başarımızın üzerine koyarak, endüstri sektörlerini sürdürülebilir kaynak kullanımı standardına dönüştürme çabalarımızı devam ettirdik.

Gezen tavuk yumurtaları

Ben & Jerry’s dondurma ve Hellmann’s, Amora ve Calvé mayonezleri dahil olmak üzere tüm ürünlerimiz için %100 gezen tavuk yumurtalarına geçiş yapmayı amaçlıyoruz*.

2016'nın sonuna kadar yumurtalarımızın %53'ü gezen tavuklardan alınmıştır.


Bakış Açımız

Araştırmalarımız, tüketicilerin gezen tavuk yumurtalarıyla üretilen ürünleri tercih ettiğini ortaya koymaktadır. Mayonez, sos ve dondurma ürünlerimizde yumurta kullanıyoruz. Ancak, yumurtaların üretildiği koşullar dünyanın her yerinde büyük ölçüde farklılık gösteriyor. Hayvan sağlığını, toplumsal ve ahlaki bir sorun olarak ciddiye alıyoruz.

Batı Avrupa'da 2009 yılından bu yana Hellmann’s, Amora ve Calvé markalarımız %100 gezen tavuk yumurtası kullanmaktadır. 2014 yılında Doğu Avrupa'daki tedarik zincirimizin dönüşümünün tamamlanmasıyla birlikte tüm Avrupa’daki ürünlerimizde gezen tavuk yumurtaları kullanılmaya başlanmıştır.

Ben & Jerry’s dondurmaları 2004 yılından beri yalnızca gezen tavuk yumurtaları kullanmıştır; 2011'in sonuna gelindiğinde, dünya genelindeki Ben & Jerry’s dondurma karışımlarında kullanılan tüm yumurtaların %99'u da gezen tavuk yumurtasıydı.

Kuzey Amerika tedarik üssümüzde de iyi bir ilerleme kaydedilmiş, 2016'nın sonuna gelindiğinde yumurta gereksinimlerinizin %60'ından fazlası gezen tavuk yumurtalarıyla karşılanmıştır.

Sürdürülebilir kağıt ve kereste

2015 yılına kadar ambalajlarımız için kağıt ve kerestenin %75'ini sürdürülebilir olarak yönetilen onaylı ormanlardan veya geri dönüştürülmüş malzemeden kullanacağız. 2020 yılına kadar %100 oranına ulaşacağız.

2016'nın sonuna kadar ambalajlarımız için kağıt ve kerestenin %99'u sürdürülebilir olarak yönetilen onaylı ormanlardan veya geri dönüştürülmüş malzemeden kullanılmış, bu oran 2015 yılında %98'e ulaşmıştır.


Bakış Açımız

2016 yılında, toplam hacmimizin %59'u (sürdürülebilir olarak yönetilen ormanlardan veya geri dönüştürülmüş malzemeden) bir üçüncü taraf sertifikasyon talebi ve tam gözetim zinciri ile alınmıştır. Kalan %40 ise geri dönüştürülmüş malzemeden elde edilmiştir.

Bununla birlikte, onaylanmamış ürünlerin telafi edilmesini desteklemek için doğrulanabilir kanıtlar sunmada tedarikçilerimizin yaşadığı bazı zorluklar vardı ve bunlara çözüm bulmamız gerekiyordu. Bu amaçla, 2019'a kadar satın aldığımız onaylı geri dönüştürülmüş ürünlerin hacmini artıracak ve üçüncü taraf onayına sahip tedarikçilerden geri dönüştürülmüş fiber kaynakları kullanacağız.

Tedarikçilerimizden geri dönüştürülmüş malzemelerin onaylanmasını istememiz, şirketimiz için güvence sağlamakta ve onaylı geri dönüştürülmüş malzeme pazarını desteklemeye yardımcı olmaktadır. Bu sayede, 2015 yılında %56 olan oranı 2016'da %62'ye çıkardık.

Ofis malzemeleri için sürdürülebilir kaynak kullanımı

2013 yılına kadar, yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede, kağıt bazlı ofis malzemelerimizin tamamını onaylı sürdürülebilir ormanlardan veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan kullanacağız.

2013'ün sonuna kadar, kağıt bazlı malzemelerimizin %100'ü onaylı sürdürülebilir ormanlardan veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan tedarik edildi.


Bakış Açımız

Taahhüdümüz; yazıcı kağıdı, not defteri ve zarf gibi ofis kağıdı ürünlerini kapsamaktadır. Kağıtlarımızı sürdürülebilir veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan kullanarak, sürdürülebilir olmayan kaynaklardan ağaç kullanımını önlüyor ve ormansızlaştırmaya son verme amacımıza katkıda bulunuyoruz.

2013 yılında, yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkede, kağıt bazlı ofis malzemelerinin %100'ünü onaylı, sürdürülebilir ormanlardan veya geri dönüştürülmüş kaynaklardan elde ederek hedefimize ulaştık. Bu hedef kapsamında, tüm tedarikçilerimiz bir uyumluluk sertifikası imzalamakta ve üç aylık raporlarla uyumlulukları tarafımızca izlenmekte.

Gerekli durumlarda, sürdürülebilir olmayan ürünlerimizi sürdürülebilir ürünlerle değiştirdik. Daha sonra, 2015'in sonuna kadar %100 uyumluluk sağlama hedefimizi yoğun olarak faaliyet gösterdiğimiz 21 ülkeden, Avrupa ve Güney Amerika'daki diğer tüm ülkelere genişlettik ve bu hedefe ulaştık.

2013 yılında gerçekleştirdiğimiz bu hedefle ilgili artık rapor hazırlamasak da, şirketimiz genelinde sürdürülebilir kağıtların daha fazla kullanılmasını desteklemeye devam ediyoruz.

Başa dön