Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Katılımcı iş modelleri

Doğrudan refah ve iş fırsatları oluşturmanın yanında şirketimiz, ürünlerimize kaynak sağlayan, ürünlerimizi üreten ve satan milyonlarca insanı destekler ve bu insanlara bağımlıdır.

Bu insanların hayatlarında gerçek ve olumlu bir fark yaratmak, pozitif toplumsal etkimizi genişletip derinleştirmek ve şirketimizin uzun vadeli sürdürülebilirliğini güçlendirmek adına en büyük fırsatlarımızdan biridir.

Kapsamımız, ölçeğimiz... ve fırsatımız

Ürünlerimizi ürettiğimiz fabrika ve tesislerden başka başarımıza katkıda bulunan ve Unilever ile ilişkisinden fayda sağlayan milyonlarca kişilik bir ağımız var. Bu ağda, malzemelerimizi tedarikçilerimiz aracılığıyla dolaylı olarak satın aldığımız küçük ölçekli çiftçiler ya da ürünlerimizi yeni ve mevcut müşterilere ulaştıran küçük ölçekli perakende satıcılar dahil herkese yönelik kapasite ve fırsatların artırılması bu kişileri ve yaşadıkları toplulukları daha sürdürülebilir bir geleceğe katkıda bulunan yöntemlerle güçlendirebilir.

Aynı zamanda, bu ağlara yönelik kapsayıcı bir yaklaşım da şirketimiz için anlamlıdır. Bu yaklaşım, temel malzemelerimizin güvenliğini sağlamaya yardımcı olur, ürünlerimiz için pazarları genişletir ve iş modelimizin belirsiz bir dünyadaki dayanıklılığını artırır.

Taahhüdümüz

2020 yılına kadar küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını ve küçük ölçekli perakende satıcıların gelirlerini iyileştirerek ve genç girişimcilerin değer zincirimize katılımını artırarak 5,5 milyon insanın hayatını olumlu yönde etkileyeceğiz.

Stratejimiz


Şirketimizle bağlantılı sanal bir büyüme döngüsü içinde refah oluşturma, istihdam, becerileri ve pazarlara erişimi artırma yoluyla ekonomik zenginliğe katkıda bulunmayı amaçlıyoruz. Sonuç olarak birkaç BM Küresel Hedefine katkıda bulunuyoruz, örneğin: Hedef 1 – Yoksulluğa Son; Hedef 2 – Açlığa Son; Hedef 8 – İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme; Hedef 9 – Sanayi, yenilikçilik ve altyapı ve Hedef 10 – Eşitsizliklerin Azaltılması.

Aynı zamanda, tedarik ve dağıtım ağlarımızın belirli kısımlarıyla çalışmanın, geçim kaynaklarını çeşitli yollarla iyileştirme fırsatları oluşturduğunu biliyoruz (sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleme, kadınları güçlendirme, iş yerinde adil yaklaşımı ve insan haklarını geliştirme ve sağlık ve beslenmeyi iyileştirme gibi yöntemlerle).

En fazla etkili olduğumuz durumlar, küçük ölçekli çiftçilerin ve küçük perakende satıcıların faaliyet gösterdiği sistemlerde değişim yaratmak için gereken dönüşümsel sorunlara odaklanma gibi konularda ortaklarla birlikte çalıştığımız durumlardır.

Inclusive business pillar
Küçük ölçekli çiftçilerin hayatlarını iyileştirme

Dünya Bankası'na göre, küçük ölçekli çiftçiliğin desteklenmesi, ekonomik kalkınmayı hızlandırmanın ve yoksulluğu azaltmanın en etkili yoludur.

Küçük ölçekli çiftçilerin hayatlarını birçok yönden iyileştirmeyi amaçlayan programlar yürütüyoruz, ancak çabalarımızın merkezinde hala tarım uygulamalarının iyileştirilmesi yatıyor. Bu hedefe ulaşılması, şirketimizin başarısıyla küçük ölçekli çiftçilerin ve topluluklarının ekonomik ve sosyal refahı arasındaki bağlantıyı güçlendirecektir. Küçük ölçekli çiftçilere yönelik ‘Hayatları İyileştirme’ stratejimiz şunları destekler:

 • Değer zincirlerimizin şeffaf hale getirilmesi ve uzun vadeli ortaklıklar kurulması yoluyla adil ve güvenilir pazar erişiminin sağlanması
 • Küçük ölçekli çiftçilerin ve topluluklarının tarım uygulamalarını, iş kapasitelerini ve hayat becerilerini geliştirmeye yardımcı olan müdahaleler
 • Kadınların ekonomik duruşu ve pozisyonları ile refahını artırmaya yardımcı olmak üzere çiftlik dinamiklerini değiştiren destek
 • Kırsal değer zincirlerini gelecek nesiller için daha cazip hale getiren genç tarım girişimcileri.

"Aşırı yoksulluk şartları çekenler çoğunlukla küçük çiftliklerde yaşayan kişilerdir. Randımanı ve dolayısıyla gelirleri artırmak üzere küçük ölçekli çiftçilerin desteklenmesi, küçük ölçekli çiftçi topluluklarının dayanıklılığını artırabilir, onları ekonomik anlamda daha güçlü ve istikrarlı hale getirebilir ve bu nedenle gelecek için güvenli bir tedarikçi zinciri oluşturmaya yardımcı olabilir."

Paul Polman, Unilever CEO'su

Kapsayıcı dağıtım modelleri

Dağıtım ağlarımız, değer zincirimizin ürünleri tüketicilere getiren hayati bir parçasıdır. Bu ağlar, genç girişimciler de dahil olmak üzere çok sayıda küçük ölçekli dağıtımcı ve perakendeciden oluştuğu için, bize geçim kaynaklarını iyileştirmek ve ekonomik büyümeyi sağlamak üzere önemli bir fırsat verir.

Küçük perakendecileri ve genç girişimcileri eğitimler, iş imkanları ve girişimcilik fırsatları ile güçlendiriyoruz. Sonuç olarak, Unilever'in ve markalarımızın dünyadaki elçileri oluyorlar ve yeni pazar rotaları üzerinden tüketicilerimize ulaşmamıza yardımcı oluyorlar.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme

2016 yılında, 650.000 küçük ölçekli çiftçi ve 1,5 milyon küçük ölçekli perakende satıcı, tarım uygulamalarını geliştirmeyi veya gelirleri artırmayı amaçlayan girişimlere erişim sağladı.Ж Φ

Ж 2016 yılında Kapsayıcı Şirket ve Kadınlara Yönelik Fırsatlar ayaklarında yaklaşık 300.000 kadın girişimlere erişebilmiştir.
Φ 1 Ekim – 30 Eylül arasında ölçülmüştür.

Gelecekteki sorunlar

Sertifika programları aracılığıyla çok sayıda küçük ölçekli çiftçimizin tarım uygulamalarını iyileştirme yolunda iyi bir ilerleme kaydetmemize karşın, sağlık ve beslenme gibi tarım uygulamalarının ötesine geçen alanlarda etkili olduğumuzu kanıtlamak güçtür.

Ayrıca, palm yağı gibi diğer mahsullerde küçük ölçekli çiftçileri doğrudan destekleyecek müdahaleleri artırmamız gerekmektedir. Sürdürülebilir Palm Yağı Kaynak Kullanımı Politikamızın yenilenmiş hali, küçük ölçekli çiftçiler için daha kapsayıcı bir tedarik zinciri oluşturma ve bunu gerçekleştirmek için sektörde ortaklıklar kurma taahhüdümüzü yeniden dile getirmektedir.

Dönüşümsel değişim - Ormansızlaştırmayı durarak, kadınların rolünü destekleyerek, sürdürülebilir tarıma ve küçük ölçekli çiftçilere destek vererek ve su, sıhhi koşul ve hijyeni iyileştirerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi keşfedin.


Kapsayıcı şirket konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızın Kapsayıcı Şirket ayağının bir parçası olarak, 5,5 milyon insanın hayatında olumlu bir etki oluşturma hedefleri belirledik.

Kapsayıcı şirket
Taahhüdümüz

2020 yılına kadar küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını ve küçük ölçekli perakende satıcıların gelirlerini iyileştirerek ve genç girişimcilerin değer zincirimize katılımını artırarak 5,5 milyon insanın hayatını olumlu yönde etkileyeceğiz.

Performansımız

2016 yılında, 650.000 küçük ölçekli çiftçi ve 1,5 milyon küçük ölçekli perakende satıcı, tarım uygulamalarını geliştirmeyi veya gelirleri artırmayı amaçlayan girişimlere erişim sağladı. Ж Φ

Bakış açımız

2016 yılında, dağıtım ağımızdaki 1,5 milyon küçük ölçekli perakende satıcı, başta Hindistan, Endonezya, Pakistan, Filipinler, Taylan, Türkiye ve Vietnam olmak üzere Perfect Store aracılığıyla gelirlerini artırmayı amaçlayan girişimlere erişim sağladı. Mağazaların uyumlu olarak tanımlanabilmesi için katı önlemler tanımlandığından, 2015 yılında 1,8 milyon olan bu sayı düşmüştür.

Veri kullanılabilirliği ve kalite sorunları nedeniyle küçük ölçekli perakende satıcı girişimlerimizin tümünü rapor etmiyoruz. Örneğin, Perfect Store uygulaması 50'den fazla pazarda mevcut olmasına rağmen, şu anda yalnızca dünyanın küçük ölçekli perakende satıcılarının yaklaşık %80'ini oluşturan en büyük pazarların 7 tanesi rapor edilmektedir. Ayrıca, bu raporlama sorununu çözmenin yollarını arıyoruz.

Başta kakao, çay, palm yağı, vanilya ve sebzeler için olmak üzere sürdürülebilir kaynak kullanımı taahhüdümüzle, küçük ölçekli çiftçiliği güçlendiriyor ve 2020 hedefimize doğru iyi bir ilerleme kaydediyoruz. Tedarikçilerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çalışarak, 650.000 küçük ölçekli çiftçinin, tarım uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağladık.

Ж 2016 yılında Kapsayıcı Şirket ve Kadınlara Yönelik Fırsatlar ayaklarında yaklaşık 300.000 kadın girişimlere erişebilmiştir.

Φ 1 Ekim – 30 Eylül arasında ölçülmüştür.


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

Küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirme

Amacımız, tedarik ağımızda en az 500.000 küçük ölçekli çiftçiyle bağlantı kurmaktır. Bu çiftçilerin tarım uygulamalarını iyileştirmesine ve böylece daha rekabetçi olmalarına yardımcı olacağız. Bunu yaparak, geçim kaynaklarının kalitesini artıracağız.

2016 yılında 650.000 küçük ölçekli çiftçi, tarım uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan girişimlere erişim sağladı.


Bakış Açımız

650.000 küçük ölçekli çiftçinin tarım uygulamalarını geliştirmeyi amaçlayan girişimlere erişmesini sağlamaya ek olarak, küçük ölçekli çiftçi ayak izimizin ve destek programlarımızın haritasını çıkardık. Ayak izimizin anlaşılması, en büyük hacimleri satın aldığımız tarım malzemelerini hedeflememize ve böylece en büyük etkiyi oluşturmamıza yardımcı olmaktadır.

Sistematik bir değişim oluşturmak için ortaklıkların gücüne inanıyoruz. Başta küçük ölçekli çiftçiler için olmak üzere toplumsal ve çevresel etkimizi şekillendiren stratejik ittifaklar kurmaya çalışıyoruz.

2016 yılında birkaç heyecan verici yeni ortaklık ve program hayata geçirildi. Örneğin, Oxfam ve Ford Foundation ile Enhancing Livelihoods Fund (ELF) üzerinden kurduğumuz ortaklık sayesinde, küçük ölçekli çiftçilerin, işçilerin ve yaşadıkları toplulukların geçim kaynaklarını iyileştirmeyi amaçlayan eşleşme fonlu projelerimiz aracılığıyla, Haiti'deki güve otu tedarik zincirinde ve Hindistan'daki turşuluk salatalık sektöründe bulunan toplulukları güçlendiriyoruz.

Küçük ölçekli perakende satıcıların gelirlerini iyileştirme

Dağıtım ağımızdaki 5 milyon küçük ölçekli perakende satıcı için gelir yaratacak ve gelirleri artıracağız.

Genel performansta bir azalma olmasına rağmen küçük ölçekli perakende satıcı dağıtım ağımızı inşa etmeye devam edeceğiz.


Bakış Açımız

Gelirleri artırmayı amaçlayan Perfect Store girişimine, dağıtım ağımızdaki yaklaşık 1,5 milyon küçük ölçekli perakende satıcı erişmektedir. 2015 yılında 1,8 milyon olan küçük ölçekli perakende satıcı sayısı, Hindistan'da Perfect Store programından yararlanabilen mağazaların kapsamının değiştirilmesinden sonra azaldı. Bu perakende satıcılara şirketlerini büyütme ve kaliteli ürün markalarımızı çoğunlukla kırsal pazarlara getirme fırsatı sunuyoruz. Perfect Store programımıza katkıda bulunan Perfect Village girişimimiz, topluluğa bütünsel bir yaklaşımla köylerde sağlık, hijyen ve beslenmeyi iyileştirmek üzere tüketiciler ve küçük ölçekli perakende satıcılarla birlikte çalışarak büyümeye devam ediyor.

Şakti programımızı Hindistan dışındaki diğer gelişmekte olan pazarlara genişletmeye devam ediyoruz.

Değer zincirimize genç girişimcilerin katılımını artırma

Değer zincirimize genç girişimcilerin katılımını artıracağız.

Gençlerin küresel ölçekte tarım sektörüne ve markalarımızın pazara dağıtım kanallarına katılımını sağlayacak eğitim ve imkanlar sunacağız.

Tarımsal tedarik zincirimiz ve dağıtım kanallarımız yoluyla gençlere yardımcı olmaya devam ediyoruz.


Bakış Açımız

Kurduğumuz birkaç ortaklık gençlere faydalar sağlamaktadır. Örneğin, Gana'da genç kakao çiftçilerinin mali ve sosyal okuryazarlığını geliştirmeye yönelik pilot bir program yürüttük. Mısır'da birçoğu daha önce işsiz olan Safeer adlı satıcı mikro dağıtım ağını oluşturduk. Bu sırada, Bangladeş'teki kırsal elçi girişimimiz (Pollydut) on yılı aşkın bir süredir faaliyet göstermekte ve işsiz gençlerin kırsal topluluklarda markalarımızı satarak yeniden çalışmaya başlamasına yardımcı olmaktadır.

Başa dön