Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Sağlık ve hijyen

Güvenli içme suyu eksikliği, kötü sıhhi koşullar ve hijyen eksikliği, özellikle çocuklar arasında her yıl milyonlarca önlenebilir ölüme neden olmaktadır.

Dünya Sağlık Örgütü, birbiriyle ilişkili bu sorunlarla mücadele edildiğinde küresel hastalıkların en az %9'unun ve tüm ölümlerin %6'sının önlenebileceğini tahmin etmektedir. Bulgular su, sıhhi koşullar ve hijyene daha iyi koşullarda erişilebildiğinde insanların daha sağlıklı ve mutlu, toplumların ise daha üretken olacağını göstermektedir.

Bu temel ihtiyaçlara erişimin artırılması, insanları yoksulluktan kurtarmak için şarttır. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızın sağlık ve hijyen ayağı, Birleşmiş Milletler’in Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin birkaçına katkıda bulunmaktadır; Hedef 3 İyi sağlık ve refah, Hedef 6 Temiz su ve sıhhi koşullar, Hedef 8 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, Hedef 11 Sürdürülebilir şehir ve yaşam alanları, Hedef 17 Hedefler için ortaklıklar.

Sağlık ve hijyen markalarımız Lifebuoy, Domestos, Signal ve Pureit, daha iyi hijyen ile sağlığı iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Bu günlük ürünlerin (sabunlar, tuvalet temizleyicileri ve diş macunları) yanı sıra yenilikçi su arıtma cihazlarımız, hastalıkları önlemeye ve insanların sağlık ve refahını artırmaya, sonuç olarak hayat kurtarmaya yardımcı olabilir.

Ancak, kaliteli ve uygun maliyetli ürünler sağlamak, hijyenle sağlığı geliştirme çözümünün yalnızca bir kısmıdır. İnsanların alışkanlıklarını da değiştirmesi gerekir. Alışkanlıklar konusundaki bilgimizi ve geniş ölçekli davranış değişikliği kampanyalarındaki uzmanlığımızı kullanarak, sağlık için önemli olan günlük davranışlarda kalıcı değişiklikleri destekliyoruz.

1http://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/levels_trends_child_mortality_2013/en/

Sağlık ve hijyen sorunlarının çözülmesi iş faaliyetleri için önemlidir

Toplumsal sorunların ele alınması toplum için iyidir; iş faaliyetleri için de yararlıdır. Programlarımızın birçoğu büyümeyi doğrudan sağlamaktadır; ağız bakımı ve el yıkama alışkanlığının kazandırılmasını ve sıhhi koşulların iyileştirilmesini amaçlayan programlarımız bunun iyi örnekleridir. İnsanlar dişlerini fırçaladığında, düzenli olarak sabun kullandığında ve iyi sıhhi koşullara erişebildiğinde diş macunu, sabun ve tuvalet temizleyici tüketimi artar.

Sağlık ve hijyen girişimlerimizin birçoğunu Kişisel Bakım kategorimizdeki markalarda gerçekleştiriyoruz. Bu markalar, 2016 yılında 20,2 milyar Euro ciro elde edip Grup cirosunun %38'ini ve işletme karımızın %48'ini oluşturarak şirketin en büyük ürün kategorisi haline gelmiştir. Dove, Signal ve Lifebuoy gibi markalarımız bu kategoride yer almaktadır. Lifebuoy sabun, 2010-2016 yıllarında en hızlı büyüyen markalarımızdan biri olmuştur ve dünyanın bir numaralı antibakteriyel sabun markasıdır.

Ev Bakımı kategorimiz 2016 yılında 10 milyar Euro ciro üretmiş ve Grup cirosunun %19'unu oluşturmuştur. Bu kategoriye su arıtıcılarımız Pureit ve Qinyuan'ın yanı sıra pazar lideri olan ve gelişmekte olan pazarlarda güçlü bir varlığı bulanan tuvalet temizleyici markamız Domestos dahildir. Domestos, insanların daha iyi sıhhi koşullara erişmesine yardımcı olurken şirketimizin pazar gelişimini yönlendirmektedir. Tuvalete erişimi olan kişi sayısı arttıkça, bu kişilerin tuvalet temizleyici alma olasılığı artmaktadır. Domestos 2016 yılında %9,7 oranında büyümüştür.

Yaklaşımımız

İnsanların sabun ve diş macunu gibi kaliteli, uygun maliyetli ürünlere erişmesini sağlamak, hijyen alışkanlıklarını iyileştirmek için iyi bir başlangıç noktasıdır. Ancak, ürünler tek başına yeterli değildir. Çalışmalar, çoğu insanın dişlerini günde iki kez fırçalaması, tuvaletten sonra ve yemeklerden önce ellerini sabunla yıkaması gerektiğini bildiğini, ancak çoğu zaman bunları yapmadığını ortaya koymuştur.

İnsanların her gün kullandığı tüketici ürünlerini üreten, dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olarak, kalıcı davranış değişiklikleri oluşturan tetikleyicileri, bariyerleri ve motivasyon unsurlarını anlıyoruz. Yaklaşımımızın dayanağı, Unilever'in Beş Değişim Kaldıracı olarak bilinen davranış değişikliği modelimizdir. Bu ilkeler, tutarlı bir şekilde uygulanması durumunda kalıcı bir etki oluşturma olasılığını artırır. Bu bilgiyi pazarlama ve büyük ölçekli kampanyalar yürütme uzmanlığımızla birleştirerek günlük davranışlarda kalıcı değişimleri harekete geçiriyoruz.

Yenilik

İyi hijyen uygulamalarını teşvik eden yeniliklerle, davranışları değiştirmeyi amaçlıyoruz. Örneğin, Lifebuoy'un renk değiştiren el sabunu, çocuklar için doğru bir şekilde el yıkamayı eğlenceli hale getiriyor. Su arıtıcısı ürünlerimiz 2016 yılında büyümeye devam etti; arıtıcılarımız güvenli olmakla kalmayıp kolay kullanılabilen ve aynı zamanda tadı da güzel olan sular sunuyor. Üstün güvenlik özellikleri ekleyerek bu ürünlerimizin cazibesini artırdık. Toplam çözünmüş tuzların (TDS) içme suyundan arındırılması gibi giderek artan sorunlarla mücadele etmeyi sağlayan yeni modellerin yanı sıra, son olarak lifli sebzeleri yıkarken sıklıkla karşılaşılan zirai ilaç kalıntılarının temizlenmesini çarpıcı biçimde iyileştiren bir model de geliştirdik.

Savunuculuk ve iş ortaklıkları

Temmuz 2010'daki 64/292 no.lu Karar ile BM Genel Kurulu, su ve sıhhi koşullara erişimi bir insan hakkı olarak açıkça tanımıştır. Güvenli ve temiz içme suyu ile sıhhi koşulların, hayattan ve tüm insan haklarından tamamen yararlanmak için gerekli olduğunu kabul etmiştir. Unilever, iş faaliyetlerini BM'nin Su Hakkı Politikası'nda tanımlanan su hakkını karşılayacak şekilde gerçekleştirerek bu haklara saygı duymaktadır. Ayrıca, tüm fabrika, tesis ve iş yerlerimizde Su, Sıhhi Koşullar ve Hijyene (Wash, Sanitation and Hygiene (WASH)) erişimi sağlamak üzere Dünya Sürdürülebilir Kalkınma İş Konseyi WASH Taahhüdü'nü imzaladık.

Dünyanın dört bir yanından devlet liderleri Eylül 2015'te New York'ta toplanarak Sürdürülebilir Kalkınma 2030 Gündemi'ni benimsedi ve 17 Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi (Küresel Hedefler) oluşturuldu. Unilever, Küresel Hedeflerin savunuculuğunda ve geliştirilmesinde öncü bir rol oynadı. Bunlara su ve sıhhi koşullara ilişkin özel hedef (Hedef 6) dahildir. Bu hedef, “herkes için su ve sıhhi koşulların ulaşılabilir olmasını ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesini” düzenler.

Unilever, bu hedefin temel bir unsuru olarak hijyenin eklenmesi için işbirlikleri geliştirdi ve sabun olanakları ile el yıkamaya erişimi ölçen göstergelerin dahil edilmesini memnuniyetle karşıladı. Markalarımız ve davranış değişikliği yaratmayı hedefleyen programlarımızın yanı sıra BM Genel Kurulu, Bölgesel Su, Sıhhi Koşullar ve Hijyen Zirveleri, Dünya Tuvalet Günü ve Uluslararası Kadınlar Günü gibi etkinlikler çerçevesinde geliştirdiğimiz işbirlikleriyle, Hedef 6'nın gerçekleştirilmesine katkıda bulunacağız.

Daha iyi hijyenle sağlığı iyileştirme amacımızı paylaşan kuruluşlarla iş birliği yapmak, geniş ölçekli bir etki oluşturmak için önemlidir. Farklı yöntemlerle ortaklıklar kuruyoruz; sorunların profilini oluşturmaya yönelik ortak savunuculuk programları, mevcut programların ölçeğini artırarak ve yeni girişimler deneyerek, yatırımlarımızın etkisini artıran ek fonlar elde etmek üzere birlikte çalışarak. Şirketlerin büyük ölçekli dönüşümsel ve sürdürülebilir değişimler sağlamak üzere hükümetler, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları ile birlikte çalışmak için iyi bir pozisyonda olduğuna inanıyoruz.

Tüketicilerimize yönelik anlayışımız, davranış değişikliği konusundaki bilgimiz, yenilikçi ürünler tasarlamamız veya finansman sağlamamız sayesinde iş birliklerimizi güçlendiriyoruz. Bunun bir sonucu olarak, insanların sağlık ve refahını iyileştirirken aynı zamanda şirketimizi büyütecek çok sayıda kaynak ve bilgiyi masaya yatırıyoruz.

Şirket, yatırımcı, sıhhi koşul uzmanları ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan ve sıhhi koşul sorunlarına yönelik sürdürülebilir ve ölçeklenebilir çözümler geliştirmeyi amaçlayan küresel ölçekli Toilet Board Coalition ittifakı bunun bir örneğidir. Bir diğer örnek ise, Clinton Giustra Enterprise Partnership ve DFID ile WASH ve enerji konularında yeni sosyal girişimlere fon ve destek sağlamak amacıyla kurulan 10 milyon sterlin değerindeki Transform ortaklığıdır.

Taahhüdümüz

2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve hijyen koşullarını iyileştirmesine yardımcı olacağız. Bunun yapılması, beş yaşından küçük çocukların ölümleri için en büyük nedenlerden biri olan ishal gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların görülme oranını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme
 • Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımız ile sürdürdüğümüz altı yıllık yolculukta, hijyen mesajları ve güvenli içme suyu ile insanlara geniş ölçekte ulaşmanın mümkün olduğunu deneyimledik. 2016 yılı sonunda, yaklaşık 538 milyon kişiye ulaşmayı başardık: Lifebuoy ile 379 milyon kişiye; daha iyi tuvalet erişimi ile 6,2 milyon kişiye1; diş macunu markalarımızla 75 milyona; Dove Özgüven programlarıyla 23 milyona ve Pureit'in güvenli içme suyuyla 55 milyon kişiye ulaştık. Ayrıca Pureit 85 milyar litre†2 güvenli içme suyu sağladı.
 • UNICEF ile kurduğumuz küresel ortaklık yoluyla sıhhi koşulları iyileştirmeye devam ettik, Domestos Tuvalet Akademisi programını genişlettik ve okullarda su, sıhhi koşul ve hijyen (WASH) girişimleri başlattık.
Gelecekteki zorluklar

Lifebuoy dünyanın en büyük el yıkama programlarından birini yürütmektedir. 1 milyar hedefimize ulaşmak için, düşük bir maliyet karşılığında el yıkama davranışında etkili bir değişim yaratmanın yollarını buluyoruz. Bunun için, yeni kanalları kullanma ve önemli anları hedefleme gibi yollarla ortakların ve yeni teknoloji kullanımının davranış değişikliğini daha verimli ve etkili bir şekilde sağlamaya nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz. Mobil programların tek başına veya çocukların hijyen alışkanlıklarını öğrendiği okullarda ya da hamile kadınlara ve bakıcılara ulaşmak için ebeler aracılığıyla yüz yüze programlarla birlikte kullanımını deniyoruz.

Su arıtma cihazı ürünlerimiz için birinci önceliğimiz, mevcut pazarlardaki faaliyetleri güçlendirmek ve genişletmektir. 2014 yılında Çin'in Qinyuan su arıtma şirketini satın almamız kapasitemize katkıda bulundu. Ancak, ölçeği genişletmek için daha güçlü dağıtım ve satış sonrası hizmet becerilerine sahip olmamız gerekiyor. Ayrıca, su arıtma cihazlarını düşük gelirli tüketicilerin bütçesine daha uygun hale getirmek amacıyla mikro finans kuruluşlarıyla başarılı ortaklıklar kurmamız gerekiyor.

Domestos için, tuvaletler kurmak tek başına yeterli değil. Bireylerin ve toplulukların tuvalet satın almaya öncelik vermesi ve tuvaletlerin zaman içinde kullanılmaya devam edilmesi için insanların davranışlarında köklü değişiklikler yaratmak gerekiyor. Bu nedenle, Domestos Tuvalet Akademileri ve UNICEF'in sıhhi koşul programlarına verdiğimiz destek gibi birkaç farklı yoldan davranış değişikliğini yönlendiren girişimleri desteklemeye devam ediyoruz.

Dönüşümsel değişim - Ormanların yok edilmesini engelleyerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi, kadınların rolünü nasıl savunduğumuzu, sürdürülebilir tarımı ve küçük çiftçileri nasıl desteklediğimizi ve su, sıhhi koşullar ve hijyeni nasıl iyileştirdiğimizi keşfedin.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir

1 Sonuçlar UNICEF tarafından kendi yöntemlerine uygun şekilde rapor edilmiştir ve 2012-2015 yıllarındaki doğrudan ve dolaylı girişimleri içerir.

2 Dağıtımcılara Pureit cihazlarıyla birlikte paketlemeleri için birkaç sarf malzemesi (‘Mikrop Öldürme Kitleri’) sağlanmıştır ve bunlar yedek parça olarak ayrıca satılamamaktadır. Bu durum, bu sarf malzemeleri için 2011 ile 2015 yılları arasında güvenli su miktarının ikiye katlanması ile sonuçlanmıştır. 2015'e kadar biriken 78 milyar litrelik miktar, 73 milyar litre olarak değiştirilmiştir.


Sağlık ve hijyen konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

İnsanların iyi sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılamak için kararlı hedefler belirledik.

Sağlık ve hijyen
Taahhüdümüz

2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve hijyen koşullarını iyileştirmesine yardımcı olacağız. Bunun yapılması, ishal gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların görülme oranını azaltmaya yardımcı olacaktır.

Performansımız

El yıkama, sıhhi koşullar, ağız sağlığı, özgüven ve güvenli içme suyu programlarımız aracılığıyla 2016 yılının sonunda

538 milyon kişiye ulaştık: Lifebuoy ile 379 milyon kişiye; daha iyi tuvalet erişimi ile 6,2 milyon kişiye1; diş macunu markalarımızla 75 milyona; Dove Özgüven programlarıyla 23 milyona ve Pureit'in güvenli içme suyuyla 55 milyon kişiye ulaştık. Pureit de 2016'nın sonuna kadar 85 milyar litre†2 güvenli içme suyu sağladık.

Bakış açımız

2020 taahhüdümüzü gerçekleştirme yolunda ilerliyoruz. 2015 yılında 482 milyon, 2016 yılı sonunda ise yaklaşık 538 milyon kişiye ulaştık. Yalnızca 2016 yılında, Lifebuoy 42 milyon kişiye ulaştı.

Signal ve Pepsodent diş macunu markalarımız 2020 hedefini erken gerçekleştirerek 2016'ya gelindiğinde Gece & Gündüz fırçala kampanyalarımızla 75 milyon kişiye ulaştı.*

Dove ise 2015 hedefini bir yıl erken gerçekleştirerek 2015 yılında 20 milyon kişiye ulaştı. 2016 yılında 20 milyon gence daha ulaşmak için hedefimizi genişlettik; şimdiki amacımız, 2020 yılına kadar toplam 40 milyon kişiye ulaşmak.

2014 yılında Domestos ve UNICEF'in ortak çalışmasıyla sıhhi koşulların iyileştirilmesi girişimlerini genişletmek üzere yeni bir sıhhi koşul hedefi belirledik. 2012-2015 yıllarında 6,2 milyon kişinin tuvalete daha iyi koşullarda erişimini sağladık.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir.

1 Sonuçlar UNICEF tarafından kendi yöntemlerine uygun şekilde rapor edilmiştir ve 2012-2015 yıllarındaki doğrudan ve dolaylı girişimleri içerir.

2 Dağıtımcılara Pureit cihazlarıyla birlikte paketlemeleri için birkaç sarf malzemesi (‘Mikrop Öldürme Kitleri’) sağlanmıştır ve bunlar yedek parça olarak ayrıca satılamamaktadır. Bu durum, bu sarf malzemeleri için 2011 ile 2015 yılları arasında güvenli su miktarının ikiye katlanması ile sonuçlanmıştır. 2015'e kadar biriken 78 milyar litrelik miktar, 73 milyar litre olarak değiştirilmiştir.

* ‘Ulaşma’ tanımımız için Ölçümlerimize bakın.


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

El yıkama ile ishal ve solunum hastalıklarını azaltma

Lifebuoy markamız 2020 yılına kadar, belirli zamanlarda sabunla el yıkamanın yararlarını ön plana çıkararak Asya, Afrika ve Güney Amerika'da 1 milyar tüketicinin hijyen davranışını değiştirmeyi hedeflemekte.

2015 yılında hedefimizi, 2015'ten 2020'ye uzattık.

2010 yılından bu yana 379 milyon kişiye ulaştık.


Bakış Açımız

Yaşadığımız başlıca zorluk, programların ölçeğini uygun maliyetle artırmaktır. 2010 yılından bu yana 379 milyon kişiye ulaşıp, temas başına maliyeti yarıdan fazla indiren modeller geliştirerek önemli bir ilerleme kaydettik.

Mevcut programlarımız doğrudan iletişim kurduğumuz modellere dayanmaktadır. Bir taraftan etkinliği korurken, diğer taraftan temas başına maliyeti düşürmüş olmamıza rağmen, maliyetleri daha da iyileştirecek yeni kanalları sürekli olarak buluyor ve her yıl daha büyük bir ölçeğe ulaşıyoruz. Yeni kanalları kullanma ve önemli anları hedefleme gibi yollarla ortakların ve yeni teknoloji kullanımının davranış değişikliğini daha verimli ve etkili bir şekilde sağlamaya nasıl yardımcı olabileceğini değerlendirmeye devam ediyoruz.

Güvenli içme suyu sağlama

Su arıtma cihazı ürünlerimizle, 2020 yılına kadar 150 milyar litre güvenli içme suyu sağlamayı amaçlıyoruz.1

Pureit, 2016 yılına kadar 85 milyar litre†2 güvenli içme suyu sağladı. Yalnızca 2016 yılında ise 12 milyar litre içme suyu sağlandı.


Bakış Açımız

Su arıtma cihazı ürünlerimiz 12 ülkede satışa sunulmaktadır: Bangladeş, Brezilya, Çin, Gana, Hindistan, Endonezya, Kenya, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Sri Lanka. Bu pazarlardaki nüfusun hepsi dünya nüfusunun yarısını oluşturmaktadır. Sadece 2016 yılında yaklaşık 12 milyar litre olmak üzere 2005-2016 yıllarındatoplamda 85 milyar litre†2 güvenli içme suyu sağladık.

Çin'deki faaliyetlerimizi, 2014 yılında Çin'in en büyük su arıtma şirketi Qinyuan Group'u satın alarak genişlettik.3 Su arıtma, 2016 yılında %2,8 oranında büyüyen ve şirketimiz için gelişmekte olan bir küresel kategoridir.

Farklı gelir düzeyleri ve pazarlardan tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için ürün tekliflerimizi geliştirmeye devam edeceğiz. En uygun maliyetli modelimiz Hindistan'da 20 Euro'dur (1.600 Hindistan Rupisi) ve her iki litre güvenli içme suyu için yalnızca bir Euro Cent işletim maliyeti vardır. Bu maliyet, suyu kaynatma maliyetinden düşüktür ve şişelenmiş su almaktan çok daha ucuzdur.

1 2014'te hedefimizi, sağlık için en önemli olan şeyle, yani sürekli güvenli içme suyu tüketimiyle yeniledik. Yeni ölçüm, sürekli sağlık etkisi için yalnızca tek seferlik cihazlar sağlamaya kıyasla daha güçlü bir ölçüm olan, sürekli güvenli içme suyu tüketimini (litre) kaydetmemize olanak tanımaktadır. Bu ölçüm, her cihazın ortalama olarak ulaştığı kişi sayısını vermek üzere arıtma cihazı satışlarının ortalama hane boyutuyla çarpımını ölçen daha önceki ulaşılan kişi sayısı ölçümümüzü geliştirmektedir. 2005-2013 yıllarında 55 milyon kişi Pureit kullandı.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir. .

2 Dağıtımcılara Pureit cihazlarıyla birlikte paketlemeleri için birkaç sarf malzemesi (‘Mikrop Öldürme Kitleri’) sağlanmıştır ve bunlar yedek parça olarak ayrıca satılamamaktadır. Bu durum, bu sarf malzemeleri için 2011 ile 2015 yılları arasında güvenli su miktarının ikiye katlanması ile sonuçlanmıştır. 2015'e kadar biriken 78 milyar litrelik miktar, 73 milyar litre olarak değiştirilmiştir.

3 Sağlanan güvenli içme suyu litre hesaplamamıza Qinyuan henüz dahil edilmemiştir.

Sıhhi koşullara erişimi artırma

Temiz tuvalet kullanımının yararlarını ön plana çıkarıp, tuvaletleri erişilebilir hale getirerek 2020 yılına kadar, 25 milyon insanın iyileştirilmiş koşullarda bir tuvalete erişimine yardımcı olacağız.

2012-2015 yıllarında 6,2 milyon kişinin kişinin tuvalete daha iyi koşullarda erişimini sağladık.


Bakış Açımız

2014 yılında bu hedefi Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'na eklediğimizde, sıhhi koşulları iyileştirmeyi bu ölçekte taahhüt eden ilk şirket olduk. 2012-2015 yıllarında Domestos'un UNICEF ile ortaklığı 6,2 milyon kişinin tuvalete daha iyi koşullarda erişimine yardımcı oldu.*

Sıhhi koşullar, kalkınmanın en karmaşık alanlarından biridir. Artan hız ve ölçekte kaliteli sıhhi koşul programları başlatmak için ortaklıklar kuruyoruz. 2016 yılında, UNICEF ile kurduğumuz küresel ortaklığı devam ettirdik, Domestos Tuvalet Akademisi programını genişlettik ve okullarda su, sıhhi koşul ve hijyen (WASH) girişimleri başlattık. Ayrıca Hindistan'da düşük gelirli hanelerde yaşayan 1.500'den fazla kişi için tuvalet, el yıkama, duş, çamaşır makinesi ve güvenli içme suyu sağlayan sürdürülebilir toplum merkezi Unilever Suvidha Merkezi'ni açtık.

* Sonuçlar UNICEF tarafından kendi yöntemlerine uygun şekilde rapor edilmiştir ve 2012-2015 yıllarındaki doğrudan ve dolaylı girişimleri içerir.

Ağız hijyenini iyileştirme

Çocukları ve ebeveynlerini gece-gündüz diş fırçalamaya teşvik etmek için, diş macunu ve diş fırçası markalarımız ile birlikte ağız sağlığının iyileştirilmesini amaçlayan programlarımızı yaygınlaştıracağız. 2020 yılına kadar, 50 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

50 milyonun üzerinde kişiye ulaşarak hedefimizi erken gerçekleştirdik. 2016 yılında, toplam rakam 75 milyona yükseldi. Sadece 2016 yılında yaklaşık 4 milyon kişiye ulaştık.


Bakış Açımız

Signal/Pepsodent’in misyonu, aileleri florürlü diş macunu ile sabah ve akşam diş fırçalamaya teşvik ederek ağız sağlığını iyileştirmektir. Araştırmalar, uzun süreli diş fırçalama alışkanlıklarının en iyi kazanıldığı dönemin çocukluk olduğunu ortaya koymaktadır; bu nedenle erken yaşlarda iyi alışkanlıklar aşılamaya ve pozitif ebeveyn rol modelini teşvik etmeye odaklanıyoruz. Bu yaklaşımın, alışkanlıkları değiştirmek ve marka değerini artırmak için son derece etkili olduğu kanıtlanmıştır.

2016 yılında, diş hekimlerinin okullarda ağız sağlığını öğretmesi amacıyla Sevgi Dolu Diş Hekimleri programımızı başlattık. Ayrıca, mobil teknolojilerden yararlanarak, sektörümüzde Facebook Messenger üzerinden sohbet robotu teknolojisiyle sunulan ilk kampanyalardan biri olan Little Brush Big Brush (Küçük Fırça Büyük Fırça) kampanyasını başlattık. Bu kampanya, 21 günlük ücretsiz bir davranış değişikliği programı olarak, aileler için eğlenceli ve eğitici bir deneyim oluşturmak üzere animasyonlu hikayeleri son model yapay zeka teknolojisi ile birleştirmektedir.

Özgüveni artırma

Dove markamızla gerçekleştirdiğimiz eğitim programları aracılığıyla, milyonlarca genç insanın vücutlarına pozitif bir güvenle bakabilmesine ve özgüven oluşturabilmesine yardımcı oluyoruz. • 2015 yılına kadar 15 milyon gence ulaşmayı amaçlıyorduk. Gerçekte ise 2015 yılına kadar 20 milyon kişiye ulaştık ve 2016 yılında, 2020'ye kadar 20 milyon gence daha yardımcı olmak üzere hedefimizi genişlettik.

2004-2014 yılları arasında, 15,8 milyon genç bizden yardım aldı. 2015 yılına kadar 19,4 milyona ulaştık. Bu rakam 2016 yılında 23 milyona yükselirken, 40 milyon gence yardımcı olmayı içeren yeni hedefimizin yolunu açtı.


Bakış Açımız

2015 hedefimizi bir yıl erken gerçekleştirerek 2015 yılına kadar yaklaşık 20 milyon gence ulaştık Bu konudaki kararlılığımızı sürdürmek amacıyla, 2016 yılında 20 milyon gence daha ulaşmak için hedefimizi genişlettik; şimdiki amacımız, 2020 yılına kadar toplam 40 milyon kişiye yardımcı olmak.

2016 yılında, uygun maliyetli ve etkili uygulama stratejileri geliştirerek Dove Özgüven Projesi’nin kapsam ve kalitesini artırmaya devam ettik. Dünya Kız Rehber ve Kız İzci Birliği ile ortaklığımızı 2020'ye kadar uzattık ve aynı zamanda Fransa, Birleşik Krallık ve Arjantin'deki hükümetlere varan ortaklıklarımızla örgün eğitim araştırmamızı genişleterek özsaygı eğitimini okullarda daha yaygın hale getirdik.

2016 Dove Günü organizasyonumuzda, 37 ülkedeki yaklaşık 3.000 çalışanımızın bize katılımıyla gerçekleştirdiğimiz özgüven atölye çalışmaları sayesinde 30.000'den fazla öğrenciye ulaştık.

En büyük Kişisel Bakım markamız olan Dove, 2016'da da büyümeye devam etti.

Başa dön