Toggle Ara

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

İş yerinde adil yaklaşım

İş yerinde adil yaklaşım, bizimle birlikte çalışan herkesin haklarına saygı duymayla alakalıdır.

Faaliyetlerimizde ve geniş tedarik zincirimizde, milyarlarca insanın kullandığı ürünleri oluşturmamıza yardımcı olan milyonlarca kişi çalışmaktadır. Bizim için iş yerinde adil yaklaşım, faaliyet gösterdiğimiz her yerde ve yaptığımız her işte insan haklarına saygı duymak ve bu hakları ilerletmek anlamına gelir.

Kılavuz ilkemiz, şirketin yalnızca insan haklarına saygı duyulan, hakları geliştiren ve savunan toplumlarda zenginleşebileceğidir. İnsan haklarına saygı duyulması ve hakların desteklenmesi, temelden itibaren sağlıklı, sürdürülebilir ve adil bir şirket için ve bağlantılı olduğumuz herkesle etkili ilişkiler kurmak için gereklidir. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızın İş Yerinde Adil Yaklaşım ayağı, BM'nin Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin birkaçına katkıda bulunmaktadır: Hedef 1 Yoksulluğa son; 3 İyi sağlık ve refah; 8 İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme; 10 Eşitsizliklerin azaltılması; 16 Barış, adalet ve güçlü kurumlar ve 17 Hedefler için ortaklıklar.

CEO'muz Paul Polman'ın açıkladığı gibi: "Güvenli çalışma koşulları, örgütlenme hakkı, adil ücretler, zorla işçi çalıştırmaya karşı koruma ve taciz ile ayrımcılığa karşı özgürlük: bunlar evrensel çalışma koşullarımız olmalıdır. Bugün bu koşullara sahip değiliz."

Ortaklıklar kurarak ve sürekli gelişim süreci ile, birlikte çalıştığımız tüm insanlar için iş yerinde adil yaklaşım sağlamayı amaçlıyoruz.

Stratejimiz

Tüm faaliyetlerimizde ve geniş tedarik zincirimizde insan haklarını ilerleterek iş yerinde adil yaklaşımı sağlayacağız.

Çin İK Ekibi

İş yerinde adil yaklaşımı neden önemsiyoruz?

Pozitif bir sosyal etki bırakmanın yanı sıra şirketimizi büyütmek istiyoruz; şirket olarak amacımızın vazgeçilmez bir parçası budur. İş yerinde adil yaklaşım; işletme lisansımız, markalarımız ve Unilever adının saygınlığı ile doğrudan bağlantılıdır. İş sürekliliğine katkıda bulunur, en iyi yetenekleri cezbetmemize ve elimizde tutmamıza yardımcı olur, üretkenliği artırır ve hissedarlar için uzun vadeli değer oluşturur. İnsan haklarını geliştirmek ve çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini iyileştirmek amacıyla birkaç hedef belirledik.

İnsan hakları yaklaşımımız

İnsan haklarını başlıca üç yöntemle savunup desteklemeyi amaçlıyoruz:

 • Faaliyetlerimizde değer ve standartlarımızı savunarak.
 • Tedarikçilerimiz ve diğer iş ortakları ile ilişkilerimizde.
 • BM Global Compact gibi harici girişimlerle çalışarak.

‘Göze çarpan’ insan hakları sorunlarıyla daha fazla ilgileniyoruz; bunlar, faaliyetlerimiz veya iş ilişkilerimi nedeniyle en ciddi negatif etkilere maruz kalma riski olan sorunlardır.

Bu yaklaşım, 2011 yılında Birleşmiş Milletler tarafından onaylanan İŞ Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri ile aynı doğrultudadır. Kurumsal davranışlara ilişkin kendi yüksek standartlarımızı desteklemek üzere Rehber İlkeleri kullanıyoruz: bu ilkeler, istismarın sistematik nedenlerini belirleyip bunlarla mücadele etmemize ve başkalarıyla iş birliği halinde ve açık bir şekilde çalışmamıza yardımcı olmaktadır. Politikalarımızı BM Rehber İlkeleri ile uyumlu hale getirmeye devam ediyoruz (örneğin, İş Kuralları İlkelerimiz ve şirket içi Saygı, Haysiyet ve Adil Muamele Kuralları Politikamız).

Politika ve kurallarımız, değer zincirimizin tamamında dahili ve harici uyumluluk gereksinimlerimizi şekillendirmektedir. Adil Ücret Çerçevemiz, 2020 yılına kadar tüm doğrudan çalışanlar için geçimi sağlayacak ücret ilkesi dahil olmak üzere Çerçeve ile tam uyum sağlama hedefimize yardımcı olmaktadır. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız ile, Çerçevenin kavramlarını ürün, hizmet veya ücretli işgücü tedarikçilerimizi kapsayacak şekilde genişletiyoruz.

Sağlık ve güvenlik yaklaşımımız

Çalışanlarımızın sağlık, güvenlik ve refahının artırılması, iş yerinde adil yaklaşımın ayrılmaz bir parçasıdır. Çalışanlarımızın davranışlarında ve tesis ve ürünlerimizin tasarımında, Sıfır vizyonu ile güvenlik fikrini aşılıyoruz: Sıfır ölüm; Sıfır yaralanma; Sıfır motorlu taşıt kazası; Sıfır işlem kazası ve güvenli olmayan davranış ve uygulamalara karşı sıfır tolerans.

Bu fikir, güvenli ve etkili bir şekilde çalışmaya uygunluğunu artırmak amacıyla çalışanlarımızın sağlığını destekleme, sürdürme ve iyileştirme amacımıza uygundur. Sağlık destek ve koruma programlarımız aracılığıyla, bireylere ve şirketimize avantajlar sağlamak için çalışanlarımızın sağlık ve refahı üzerinde olumlu bir etki oluşturmayı amaçlıyoruz. Tıbbi ve mesleki sağlık stratejimiz, çalışanlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlığına ve mesleki hastalıkların önlenmesine odaklanmaktadır.

Taahhüdümüz

2020 yılına kadar faaliyetlerimize insan haklarını daha fazla ekleyerek ve geniş tedarik zincirimizde insan haklarını ilerleterek, sürekli gelişim yol haritası geliştirerek ve en iyi uygulamaları destekleyerek iş yerinde adil yaklaşımı sağlayacağız. Adil ücret için bir çerçeve oluşturacak ve çalışanların kendi sağlık (fiziksel ve zihinsel), beslenme ve refahını artırmak üzere harekete geçmesine yardımcı olacağız. Fabrika ve ofislerimizde iş yeri yaralanmalarını ve kazalarını azaltacağız.

Bugüne kadar kaydedilen ilerleme

2015 yılında yayınladığımız ilk İnsan Hakları Raporumuzda (PDF | 5MB), en fazla göze çarpan sekiz insan hakları sorununu nasıl ve neden belirlediğimizi açıkladık. Bunları göz önünde bulundurarak, ürünlere ve belirli ülkelere odaklanmak suretiyle kendi şirketimizde ve geniş tedarik zincirimizde insan haklarının etkilerini giderme ihtiyacına öncelik verdik. 2016 yılında, dışarıdan alınan ve Satın Alma departmanımız tarafından sağlanan bilgileri kullanarak çay tedarik zincirimizin sosyal ayak izi eşlemesini gerçekleştirdik.

Her kaynak kullanımı konumu için sahip olduğumuz izlenebilirlik durumu ve belirlenmiş risklere yanıt vermek için uyguladığımız prosedürler göz önünde bulundurulduğunda, bu ilk risk eşleme egzersizi faaliyetlerimizin risklerini ve fırsatlarını daha iyi anlamamızı sağladı. Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız (RSP) (PDF | 9MB), sorumlu kaynak kullanımı alanında şeffaflığı sağlamak, eksiklikleri gidermek ve sürekli gelişimi sağlamak için çalışan tedarikçilerle iş yapma taahhüdümüzü düzenler.

2016 yılında, tedarik zinciri sosyal sürdürülebilirliğinin tüm alanlarında sorumluluk üstlenecek yeni bir rol oluşturduk: Entegre Sosyal Sürdürülebilirlik Küresel Başkan Yardımcısı. Bu rol kendi faaliyetlerimiz, tedarikçilerimiz ve üçüncü taraflar için güvence, uyumluluk ve denetimin yanı sıra sosyal etki gündeminin tüm yönleriyle Tedarik Zinciri departmanımıza ve Unilever geneline entegre edilmesini içerir.

Doğrudan çalışanlarımız için 2016'da Adil Ücret Çerçevesi (PDF | 449KB)'ni oluşturduk. Bu, ücret paketlerimizin çeşitli unsurlarının, geçimi sağlayacak bir maaş dahil olmak üzere adil ücretleri nasıl sunduğunu özetleyen yapılandırılmış bir yöntemdir. Geçimi sağlayacak maaşları daha iyi anlamak ve en düşük seviyedeki çalışanlarımızın ücretlerini geçimi sağlayacak maaş eşikleriyle karşılaştırmak üzere Fair Wage Network'ten (Adil Ücret Ağı) yararlanıyoruz. Lamplighter çalışan sağlığı programımız ve Vision Zero stratejimiz sayesinde, işgücümüzün sağlık ve güvenliğini iyileştirmeye devam ettik.

Gelecekteki sorunlar

BM Rehber İlkeleri, devletin insan haklarını korumadaki, şirketlerin ise insan haklarına saygı duymadaki rolüne açıklık getirmiştir.

Ancak, bazı ülkelerde devletler, etkili kanunların olmaması ve uygulanmaması nedeniyle insan haklarını koruma sorumluluklarını yerine getirmemektedir. Böyle bir durumda, şirketlerin çoğu zaman hem insan haklarını koruması hem de haklara saygı duyması beklenir. Dünyanın birçok kısmında eşitsizlik artıyor ve işçi hakları ile sağlık ve güvenlik koşulları kötüye gidiyor. Küresel olarak, sayıları giderek artan savunmasız göçmen işgücü var ve insan kaçakçılığı ile zorla çalıştırmaya neden olabiliyor. Şirketler için raporlama gereksinimleri, Birleşik Krallık'taki Modern Kölelik Kanunu (PDF | 2MB) gibi bazı yargı bölgelerinde artıyor.

İnsan hakları konusunda birçok karmaşık zorluk olmasına ve tüm yanıtlara sahip olmadığımızı kabul eden ilk şirket olmamıza karşın, şu üç alanın kilit öneme sahip olduğunu düşünüyoruz:

 • Bölgeye özgü insan hakları sorunlarını ve kök nedenlerini ele alma.
 • Arazi haklarına saygı duyma.
 • Şikayet mekanizmalarının etkili, güvenilir ve kullanımda olmasını sağlama.

Bu ve diğer sorunlara yönelik yaklaşımımızı İnsan haklarına etkilerimizi anlama makalesinde anlattık. Ayrıca, 2017'de ikinci İnsan Hakları Raporumuzu yayımlamayı planlıyoruz.

Dönüşümsel değişim - Ormansızlaştırmayı durarak, kadınların rolünü destekleyerek, sürdürülebilir tarıma ve küçük ölçekli çiftçilere destek vererek ve su, sıhhi koşul ve hijyeni iyileştirerek dönüşümsel değişimi nasıl yönlendirdiğimizi keşfedin.


İş yerinde adil yaklaşım konusunda daha fazla bilgi için genişletin

Hedefler ve performans

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızın İş Yerinde Adil Yaklaşım ayağı kapsamında, insan haklarını ilerletme, adil ücret, çalışan sağlığı, beslenme ve refahını artırma ve iş yerinde yaralanma ve kazaları azaltmaya yönelik kararlı hedefler belirledik.

İş yerinde adil yaklaşım
Taahhüdümüz

2020 yılına kadar faaliyetlerimize insan haklarını daha fazla ekleyerek ve geniş tedarik zincirimizde insan haklarını ilerleterek, sürekli gelişim yol haritası geliştirerek ve en iyi uygulamaları destekleyerek iş yerinde adil yaklaşımı sağlayacağız. Adil ücret için bir çerçeve oluşturacak ve çalışanların kendi sağlık (fiziksel ve zihinsel), beslenme ve refahını artırmak üzere harekete geçmesine yardımcı olacağız. Fabrika ve ofislerimizde iş yeri yaralanmalarını ve kazalarını azaltacağız.

Performansımız

2016 yılında, 2015 İnsan Hakları Raporumuzda belgelenen sekiz dikkat çekici insan hakları sorununa odaklanarak, insan haklarını yerleştirmeye devam ettik. Bunu desteklemek üzere, İnsan Hakları işlevimizi Tedarik Zinciri organizasyonumuza dahil ettik. Satın alma harcamalarının %67'si, Sorumlu Kaynak Kullanımı politikamızın zorunlu gerekliliklerini karşılayan tedarikçilerden yapıldı.

Ayrıca, geçimi sağlayacak bir maaş ve çalışanlarımız için ücretlerde ayrım yapılmaması ile ilgili ilkeleri içeren Adil Ücret Çerçevesini kullanıma aldık.

70 ülke Lamplighter çalışan sağlığı programımızı yürüttü ve güvenlik performansımız (Toplam Kaydedilebilir Sıklık Oranı), 2015'teki bir gelişme olarak bir milyon çalışma saati için 1,01 kazaydı. Güvenlik liderliği ve süreç güvenliği konusunda eğitim programlarına odaklanarak, Vision Zero stratejimizi pekiştirmeye devam ettik.

Bakış açımız

İnsan Hakları işlevimizi Tedarik Zinciri organizasyonumuza entegre ederek, sosyal sürdürülebilirliğin daha önce Satın Alma ekibimize yüklenen hesap verebilirlik, uyumluluk ve denetim dahil tüm alanları için yeni ekibe sorumluluk verdik. Bunun yapılması, şirketimiz genelinde insan haklarını daha iyi yerleştirmemize ve 2015'teki birinci İnsan Hakları Raporumuzda belgelenen sekiz dikkat çekici insan hakları sorununa odaklanmamıza yardımcı olacaktır. ‘Dikkat çekici sorunlar’, bir şirketin faaliyetleri veya iş ilişkileri nedeniyle en ciddi negatif etkilere uğrama riski altındaki sorunlardır.

Tedarikçiler için, Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın aşamalı uygulamasını devam ettirdik ve 2014'te başlatılmasından bu yana Politikayı yürütme sonucunda öğrendiklerimizi gözden geçirmeye başladık. Politikanın daha hızlı sürdürülmesi için öğrendiklerimizden yararlanacağız.

İşgücümüz ve küresel Adil Ücret Çerçevemizin kullanıma alınması için, Lamplighter çalışan sağlığı programımızı ve sağlığı iyileştirmek için tasarlanmış Thrive atölye çalışmalarımızı devam ettirdik. Ayrıca, Vision Zero stratejimizi pekiştirmeye devam ettik (sıfır ölüm, yaralanma, motorlu taşıt kazası, süreç kazaları, güvenli olmayan davranış ve uygulama toleransı) ve güvenlik performansımız 2015 yılına göre arttı.

PwC tarafından bağımsız olarak güvence verilmiştir


 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Key
 • Başarılı

 • Plana göre ilerliyor

 • Plan dışı

 • %

  tutulan hedef %'si

Hedeflerimiz

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki güvence programımız hakkında daha fazla bilgi için lütfen Bağımsız Güvence bölümüne bakın.

BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni uygulama

Faaliyetlerimizde BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni uygulayacağız ve ilerleme durumumuzu kamuoyu ile paylaşacağız.

2016 yılında, 2015 İnsan Hakları Raporumuzda belgelenen sekiz dikkat çekici insan hakları sorununa odaklanarak, insan haklarını yerleştirmeye devam ettik.


Bakış Açımız

2015'te İnsan Hakları Raporumuzu yayınladığımızda BM Rehber İlkeleri Raporlama Çerçevesini kapsamlı bir şekilde kullanan ilk şirket olduk. Bu belge, şirketimiz için sekiz ‘dikkat çekici sorun’ dahil olmak üzere insan haklarına ve önceliklerimize genel yaklaşımımızı tanımlar.

2016 yılında İnsan Hakları işlevimizi Tedarik Zinciri organizasyonumuza dahil ettik. Yeni ekip artık tedarik zincirimizin hesap verebilirlik, uyumluluk ve denetim dahil tüm sosyal sürdürülebilirlik alanlarında sorumluluk sahibidir.

Çay tedarik zincirimizin sosyal ayak izi eşleme egzersizi ile, her kaynak kullanımı lokasyonunda sahip olduğumuz izlenebilirlik durumunu ve belirlenmiş risklere yanıt vermek için uyguladığımız prosedürleri göz önünde bulundurduk. Bu ilk risk eşleme egzersizi, faaliyetlerle ilgili risk ve fırsatları daha iyi anlamamızı sağladı.

Oxfam, önemli ilerlememizi onaylarken sistematik sorunları çözmek için iş birliği halinde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini vurgulayan raporunu yayınladı.

Tedarik harcamalarımızın %100'ü sorumlu kaynak kullanımı politikamız ile uyumludur

Satın alma harcamalarımızın %100'ünü, Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızda belirtilen temel insan haklarını desteklemeyi taahhüt eden tedarikçilerden yapacağız.

Tedarik harcamalarının %67'si, 2016 tarihli Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın zorunlu gerekliliklerini yerine getiren tedarikçiler üzerinden yapıldı.


Bakış Açımız

2016 yılında yaklaşık 34 milyar Euro karşılığı ürün ve hizmet satın aldık. Bu ürün ve hizmetlerin tedarikçileri, karlılığı artıran ve Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'nı uygulamamıza yardımcı olan verimlilikleri sağlar.

Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın (RSP) aşamalı uygulamasına devam ettik. Yılın sonuna kadar, satın alma harcamalarımızın %67'si bu zorunlu gereksinimleri karşılayan tedarikçiler tarafından gerçekleştirilmiştir (2015 yılında %54'tü). RSP'yi yürütürken öğrendiklerimizi gözden geçirmeye başladık ve bu bilgileri, yaklaşımımızı ayarlamak ve Politikanın sürdürülmesini hızlandırmak için kullanacağız.

Adil ücret çerçevesi oluşturma

 • 2015 yılına kadar 180 ülkenin analizi ile başlayarak bir adil ücret çerçevesi oluşturacağız.

Geçimi sağlayacak maaş metodolojileri gibi yaklaşımlara başvurarak, sosyal ortaklarımız dahil harici organizasyonlarla birlikte çalışacağız.

Adil Ücret Çerçevesini 2015 yılında hazırlayıp 2016 yılında uygulamaya koyduk. Faaliyet gösterdiğimiz her bir ülke için geçimi sağlayacak maaş ölçütleri verilerinin küresel veritabanını sağlayan Fair Wage Network'ten yararlanıyoruz. Bunun yapılması, yönetim dışı çalışanların en düşük sabit kazanç düzeylerini, geçimi sağlayacak maaş ölçütleri ile karşılaştırmamızı sağlar.


Bakış Açımız

Adil Ücret Çerçevemiz, ücret paketlerimizin çeşitli unsurlarının, çalışanlarımıza adil ücretleri nasıl sunduğunu özetleyen yapılandırılmış bir Unilever yöntemidir. 2020 yılına kadar dünya çapındaki tüm şirketlerimizin, geçimi sağlayacak maaş ve ödemelerde ayrım yapmama dahil beş ilkenin tamamına uyum sağlamasını istiyoruz.

İstihdam yarattığımız her bir ülke için geçimi sağlayacak maaş ölçütleri verilerinin küresel veritabanını sağlayan Fair Wage Network'ten yararlanıyoruz. Bunun yapılması, çalışanlarımızın ödüllerini, geçimi sağlayacak maaşlara kıyasla izlemeye yönelik sürekli bir sistem ve metodoloji sağlar ve dünyanın dört bir yanındaki şirketlerimizin Çerçeve ile uyumunu destekler.

Çalışan sağlığı, beslenme ve refahı artırma

Lamplighter çalışan sağlığı programımız, çalışanların beslenme, zinde olma ve zihinsel esnekliğini geliştirmeyi amaçlar. 2010 yılına kadar 30 ülkede uygulamaya koyulmuş ve 35.000 insana ulaşmıştır. • 2011 yılında Lamplighter'ın kapsamını sekiz ülkeye daha genişletmeyi amaçladık. 2012 ile 2015 yılları arasında Lamplighter'ı 30 ülkede daha kullanıma alacağız. Uzun vadeli hedefimiz, 100'den fazla çalışanla faaliyet gösterdiğimiz tüm ülkelere yayılmasıdır.

Lamplighter programımız 2014 yılına kadar 70 ülkede 91.000 çalışana ulaşmış, hedefimizi bir yıl erken gerçekleştirmiştir. 2016 yılında Lamplighter yine 70 ülkeye ve yaklaşık 83.000 çalışana ulaşmıştır.


 • Küresel ölçekte bir ruh sağlığı çerçevesi uygulayacağız.

2015 yılında, ruh sağlığı ile ilgili yeni modülümüzün iki yıllık kullanıma alma aşamasını tamamladık ve ilerleme durumunu izlemek için küresel bir yürütme komitesi kurduk.


Bakış Açımız

Lamplighter çalışan sağlığı programımız, şirketimizdeki en önemli üç sağlık riskini ele almak için kilit role sahiptir: ruh sağlığı, yaşam tarzı faktörleri (örn. egzersiz, beslenme, sigara kullanımı, obezite) ve ergonomik faktörler (örn. kas zorlama sakatlıkları).

Lamplighter, çalışanların sağlığını korumaya, üretkenliği artırmaya ve maliyetleri azaltmaya yardımcı olur. 2014 yılında 70 ülkeden 91.000 çalışana ulaşmış, 68 ülkeye ulaşma hedefimizi bir yıl erken gerçekleştirmiştir. 2016 yılında, 70 ülkede programa kayıtlı yaklaşık 83.000 çalışan vardı (her çalışanı yıllık olarak ele almadığımız için bu rakam yıldan yıla dalgalanmaktadır).

2015 yılında Lamplighter’ın ruh sağlığı modülünü kullanıma aldık. Bu modül, çalışanların baskıyı yönetmesine yardımcı olur ve daha yetkili hissetmeleri ve çevik bir şekilde çalışmaları için dikkat tekniklerine odaklanıp uygulamaya yönelik tavsiyeler sunar. 2015-2016 yıllarında 41.000'den fazla çalışan, sağlığı uygulamaya koymalarına yardımcı olan Thrive Atölye Çalışmalarından birini tamamladı.

İş yeri kazalarını ve yaralanmaları azaltma

İş yerinde sıfır yaralanma olmasını amaçlıyoruz. 2020 yılına kadar, fabrika ve ofislerimizdeki kazalar için Toplam Kaydedilebilir Sıklık Oranını (TRFR) 2008 yılına göre %50 oranında azaltacağız.

2016 yılında TRFR'de %50'den fazla azalma görülerek 1,01'e indi; bu rakam 2008'de 1 milyon çalışma saati için 2,10 kazaydı.


Bakış Açımız

Toplam Kaydedilebilir Sıklık Oranımız (TFRF), 1 milyon çalışma saati için 1,01'e indi (Ekim 2015-Eylül 2016 aralığında ölçülmüştür); bu rakam 2015'te 1,12 idi. Bu azalma, Birinci Sınıf Üretim programımız ve üretim dışı tesislerimizdeki BeSafE kampanyamızda sürekli güvenliğe odaklanma sayesinde bu başarı elde edilmiştir. 2020'ye ulaştığımızda hedefimizi tam olarak gerçekleştirilmiş kabul edeceğiz; o zamana kadar, performansımızı sürdürmek için çalışacağız.

Vision Zero stratejimizi sürdürmeye devam edeceğiz: sıfır ölüm, yaralanma, motorlu taşıt kazası, süreç kazası, güvenli olmayan davranış ve uygulamalara tolerans.

2016 yılında, yukarıdan aşağıya güvenlik bilincini oluşturmak için zorunlu bir güvenlik liderliği programı başlattık. Ayrıca, Tedarik Zinciri işlevimizde çalışanlar için önemli kariyer geliştirme nitelikleri olan süreç güvenliği eğitimleri ve sertifikaları verdik.

2015 yılında, şirket işleri için araba kullanırken elde ve eller serbest telefon kullanmayı yasakladık.

Başa dön