Su

2010 yılından bu yana üretim faaliyetlerimizde su kullanımını neredeyse yarıya indirdik.

Ancak su ayak izimizin %99'u, ürünlerimizi kullanan tüketicilerden kaynaklanıyor – ve o miktarı henüz azaltamadık.

Bunun üzerinde çalışıyoruz. İnsanların bu değerli kaynağı korumasına yardımcı olmak üzere daha az su kullanan ürünler geliştiriyoruz.

Kadınlar için fırsatlar

2010 yılında %38 olan yönetim seviyesindeki kadın oranımızı %51’e yükselterek yönetimde dünya genelinde cinsiyet dengesini sağladık.

Dünya çapında 2,34 milyon kadını, yeni beceriler geliştirmelerini destekleyip daha geniş fırsatlar sunarak güçlendirdik.

Ve çay tarlalarında kadınlar için güvenliği artırdık.

Sera gazı emisyonları

Şu anda dünya genelindeki üretim faaliyetlerimizin %100'ünde yenilenebilir şebeke elektriği kullanıyoruz.

CO2 emisyonlarımızı 2008 yılından bu yana %65 azalttık ancak yaşam döngüsü emisyonlarımızın yaklaşık üçte ikisi, tüketicilerimizin evlerinde kullandığı enerjiden kaynaklanıyor.

Bu yolculuğa başlarken tüketicilerin davranışlarını değiştirmesine yardımcı olmanın ne kadar zor olduğunu öngöremedik. Ürünlerimiz ve ortaklıklarımız ile bu konu üzerinde çalışıyoruz.

İş yerinde adil yaklaşım

Şirketimizde ve tedarik zincirimizin her aşamasında insan haklarını geliştirmek için güçlü adımlar attık ve iyi bir ilerleme kaydettik.

Ayrıca, birçok yerde Adil Ücret yaklaşımımız ile çalışanlarımıza geçinmelerine yetecek bir ücret ödüyoruz.

Kapsayıcı şirket

2010 yılından bu yana dünyanın dört bir yanından 1,8 milyon küçük ölçekli perakende satıcının gelirini iyileştirmesine yardımcı olduk.

Şimdi de dayanıklı işletmeler inşa etmelerine yardımcı olmak ve kredi ile sigortaya erişim imkanı sağlayan ortaklıklarla onları dijital bir dünyaya hazırlamak amacıyla yaklaşımımızı genişletiyoruz.

Atık ve ambalajlama

Tüketici kullanımı başına atık etkimiz 2010 yılından bu yana %32 oranında azaldı. Kontrolümüz altındaki alanlarda iyi bir ilerleme kaydederek tüm fabrikalarımızda atık sahalarına gönderdiğimiz atıkları sıfırladık ve bir ton üretimde imha edilmeye gönderilen atıkları %96 azalttık.

2025 yılında kadar plastik ambalajlarımızın yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya tamamen bozunabilir olmasını sağlamaya ve o zamana kadar en az %25 geri dönüştürülmüş plastik kullanmaya yönelik taahhütlerimizde iyi bir ilerleme kaydettik.

2019 yılında daha önce geri dönüştürülmemiş plastik kullanımımızı azaltmayı ve ürettiğimizden daha fazla plastik toplamayı taahhüt ettik.

Sürdürülebilir kaynak kullanımı

2010 yılında bu yana sürdürülebilir kaynaklar kullanan tarımsal ham maddelerimizin miktarını %14’ten %62’ye yükselttik ve öncelikli 12 sebze ve baharatımızın %88’ini sürdürülebilir kaynaklardan elde etmeyi başardık.

Önemli bir ilerleme kaydettik ancak hala yapacak işlerimiz olduğunu biliyoruz.

Sağlık ve hijyen

2010'dan itibaren 1,3 milyardan fazla insanın sağlık ve hijyenini iyileştirmesine yardımcı olduk. Bu sayı, Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı’na başlarken belirlemiş olduğumuz 1 milyar hedefimizin de ötesinde. Ama burada durmayacağız.

Hayatları iyileştirmek için çalışmaya devam edeceğiz.

Beslenme

2010 yılında portföyümüzde bulunan, En Yüksek Besin Standartlarını karşılayan ürün oranımızı ikiye katlayarak %60'a ulaştırmak için çalışmaya başladık. 2019'a kadar %56'ya ulaştık ve 2020'nin sonuna kadar hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz.

Daha az şeker, tuz, doymuş yağ ve kalori içeren ama lezzetinden hiçbir şey kaybetmemiş yiyecekler sunuyoruz.