Toggle Ara

  1. Home
  2. Sürdürülebilir Yaşam
  3. Sürdürülebilir iş stratejimiz
  4. Sürdürülebilirliği yaygınlaştırma

Sürdürülebilirliği yaygınlaştırma

Sürdürülebilirliği stratejimize, markalarımıza ve yaptığımız yeniliklere entegre ederek işimizi daha da büyütüyoruz.

Knorr Çiftçi - Sürdürülebilirliği yerleştirme

Çalışanlar Plan’ımızda kilit bir rol oynuyor. Başta sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalarımızı geliştiren pazarlama ekiplerimiz olmak üzere, çalışanlarımıza sürdürülebilir büyümemizi yönlendirmelerine yardımcı olmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve araçları sağlıyoruz. Pazarlama modelimiz doğrultusunda pozitif davranış değişikliğini teşvik etmeyi ve bu alanda öğrendiklerimizi başkalarıyla paylaşmayı amaçlıyoruz.

Sürdürülebilirliği, çalışanlarımızı sürece dahil etme, yetkinliklerini geliştirme ve ödüllendirme yöntemimize entegre ediyoruz ve yönetim yapılarımızla bütünleştiriyoruz. Ayrıca, sistemlerin tamamına değişiklik getirmek için ölçek ve etkimizi kullanabileceğimizi belirlediğimiz alanlarda işbirlikleri geliştiriyoruz.

Amaç odaklı markalar büyümeyi sağlayacak

Sürdürülebilir yaşamı markalarımızın kalbine yerleştirmemiz, tüketicilerimize ilham veriyor ve satışlarımızı artırıyor. ‘Amaç odaklı’ marka kavramı yeni değil. Markalarımız arasında, Lifebuoy ve Ben & Jerry’s ilk günden bu yana sosyal veya çevresel bir amacı merkezinde tutmuştur.

Ancak, günümüzün karmaşık ve birbirine bağlı dünyasında, güçlü bir amaç tek başına yeterli değildir ve ve markaların değer zincirinin her bir noktasında oluşturdukları etkiye dikkat etmesi gerekir. Markalar gezegene zarar verirken toplumun yararına katkıda bulunamaz veya kadınların çalışma koşullarını göz ardı ederek ürünlerimizi satın alan kadınların hayatlarını iyileştiremez.


Amaç odaklı markalar


Keith Weed

 

Keith Weed

Unilever Global Pazarlama ve İletişim Başkanı

“Markalarımızın kalbine bir amaç yerleştirerek, ‘tüketiciye pazarlama’dan ‘insanları önemseme’ye geçiş yapabiliriz. Amaç odaklı markalar, şirketimizin büyümesini sağlayacak, bizi tüketicilerimize bağlayacak ve pozitif bir sosyal etki yaratacak.”

Sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalarımızı nasıl tanımlıyoruz

Sürdürülebilir yaşamı destekleyen markaları oluşturan unsurlarla ilgili bir tanım geliştirdik. Bu tür bir markanın, yalnızca sosyal ve çevresel konulara katkıda bulunan belirgin bir amaca sahip olması yeterli değildir; aynı zamanda ürünün kendisi de Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızda belirlediğimiz hedeflerin en az birine katkıda bulunmak zorundadır.

Ürünü ve amacını değerlendirmek için, markalarımızın her iki kriteri de nasıl ve ne ölçüde yerine getirdiğini belirlememize yardımcı olacak bir yöntem geliştirdik. Bu yöntem, markaların sosyal ve çevresel faktörlerdeki ilerleme durumuna ilişkin sistematik bir görünüm elde etmemize yardımcı olmaktadır.

2016 yılında, bu yöntemi kullanarak en önemli markalarımızı analiz ettik. Analizimize göre, 2016 yılında, sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalarımız, işimizin geri kalanına kıyasla %50 daha hızlı büyüyerek Unilever’in toplam büyümesinin %60’ından fazlasını oluşturdu.

Değişimi geniş ölçekte etkilemek istiyorsak, bunu büyük, başarılı, kategori tanımlayıcı ve belirgin oranda sürdürülebilir markalarla başaracağımıza inanıyoruz. Dove, Omo, Knorr, Hellmann’s ve Lipton gibi büyük markalarımızın tümü sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalarıdır.

Spotlight Spotlight

Lipton logo

Amaç ve ürün uygulaması: Lipton

Amaç: Lipton, çiftçilerin ve ailelerinin geçim kaynaklarını iyileştirirken, kaynakların sürdürülebilirliğini korumaya yönelik çalışmalarıyla çiftçilere destek vermektedir.

Ürün: Dünyanın en büyük çay markası Lipton olarak önemli bir adım atarak, 2015 yılı itibariyle poşet çaylarımızda kullandığımız tüm çayları Rainforest Alliance (yağmur Ormanları Birliği) sertifikalı tesislerden tedarik ediyoruz.

Lipton ve Domestos örnekleri, her bir markanın belirli bir sosyal ve çevresel kaygıyı ele alan bir amaca sahip olduğunu göstermektedir. Bu markalar ayrıca ürünlerinde Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki belirli bir hedefe yönelik değişiklik ve iyileştirmeler yapmıştır. Sürdürülebilir yaşamı destekleyen markaları üzerindeki çalışmamız, markalarımızın yaşam döngüsü boyunca bıraktığı çevresel ayak izinin ayrıntılı analizine dayanmaktadır. Yaklaşımımız hakkında daha fazla bilgi için Yaşam Döngüsü değerlendirmesine bakın.

Spotlight Spotlight

Domestos logo

Amaç ve ürün uygulaması: Domestos

Amaç: Temiz tuvalet kullanımının yararlarını ön plana çıkararak tuvaletleri erişilebilir hale getirmek ve 2020 yılına kadar 25 milyon insanın iyileştirilmiş koşullarda tuvalete erişimini sağlamak.

Ürün: Domestos şişelerimizde kullanılan plastik miktarını %15 oranında azaltarak, şişeleri hafifletirken ürünün gücünü koruduk. Dünya çapında kullanıma sunulmasıyla birlikte, bu değişiklik yılda yaklaşık 1,000 ton plastik tasarrufu sağlayacaktır.

Tüketiciler sürdürülebilirliğin önemli olduğuna inanıyor

2015 yılında, tüketicilerin sürdürülebilirliği gerçek satın alma kararlarına dönüşen bir unsur olarak görüp görmediğini anlamak amacıyla bir araştırma gerçekleştirdik1. Konuştuğumuz insanların çoğunluğu sürdürülebilirliğin önemli olduğuna inanmakla kalmayıp, daha sürdürülebilir bir şekilde yaşamak için harekete geçmişlerdir.

Araştırmamız ayrıca sürdürülebilirlik sorunlarının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan pazarlardaki tüketiciler için önemli olduğunu ortaya koymuştur. Bu gerçek, sürdürülebilirliğin şirket için bir büyüme fırsatı sunduğuna yönelik düşüncemizi desteklemektedir.

1Flamingo ve Europanel tarafından yürütülen 2015 tarihli Unilever araştırması

Başa dön