Toggle Ara

 1. Home
 2. Sürdürülebilir Yaşam
 3. Sürdürülebilir iş stratejimiz
 4. Stratejimiz hakkında

Stratejimiz hakkında

İşimizi büyütürken tüketicilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, hissedarlarımız ve toplumlar için fayda yaratmayı hedefliyoruz.

Hasat - Stratejimiz hakkında

Hedefimiz basit ve net: sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak. Vizyonumuz ise şirketimizi büyütürken büyümemizden kaynaklanan çevresel ayak izimizi azaltmak ve pozitif sosyal etkimizi arttırmaktır. Bu vizyon, ‘Compass’ adını verdiğimiz iş stratejisi belgemizde düzenlenmektedir.

Bunun uzun vadede iş başarısı elde etmenin en iyi yolu olduğuna inanıyoruz ve sonuçlarını güçlü bir şekilde görüyoruz. 2016 yılında “sürdürülebilir yaşamı destekleyen’ bir başka deyişle sosyal veya çevresel bir fayda sağlayan güçlü bir amacı, USLP hedeflerimizin en az birine katkıda bulunan ürünlerle birleştiren markalarımız, işimizin geri kalanına kıyasla %50 daha hızlı büyüyerek Unilever’in toplam büyümesinin %60’ından fazlasını oluşturdu.

Sürdürülebilir yaşamla neyi kastediyoruz?

Herkesin, evrenin doğal sınırları dahilinde iyi bir şekilde yaşayabildiği bir dünya yaratmak istiyoruz. Sürdürülebilir yaşamı, işimizin merkezine yerleştiriyoruz.

Markalarımız ve ürünlerimizNasıl davranıyoruzOrtaklıklar geliştirme

Dengeli beslenme ve iyi hijyen sağlayıp insanlara güven veren markalar yaratıyoruz. Yaşadıkları yere bakılmaksızın tüm tüketiciler için ürünlerimizi erişilebilir ve uygun maliyetli hale getiriyor ve hayatı güzelleştiren yeni ürünleri bulmaya çalışıyoruz.

Ürünlerimizde kullandığımız hammaddeleri, dünyanın kaynaklarını koruyacak şekilde teadrik ediyoruz. İnsanlara adil davranıyor ve haklarına saygı duyuyoruz. Bu nedenle çalışanlarımız, tedarikçilerimiz ve toplumlar için fayda yaratıyoruz.

Daha iyi bir gelecek yaratmak için bundan daha iyi bir zaman olmadığına inanıyoruz. brightFuture kampanyamızla milyonlarca insanı bir araya gelindiğinde büyük bir fark yaratan küçük ve günlük eylemler için harekete geçmek üzere cesaretlendiriyoruz. İşimizin ötesinde dönüşümsel bir değişim ancak birlikte mümkün diyor, ve bunun için işbirlikleri, ortaklıklar geliştiriyoruz.

İş faaliyetleriyle güçlü bir ilişki

Gezegenimizde yaşayan 7 milyar insanla birlikte dünyanın kaynakları giderek azalıyor. Şirketimiz için kabul edilebilir tek iş modeli sürdürülebilir, adil büyümedir. Ancak büyüme ve sürdürülebilirlik birbiriyle çatışma halinde değildir.

Dört ana başlıktan oluşan sürdürülebilir iş modelimiz, sürdürülebilirliğin şirketimize nasıl değer kattığını göstermektedir.

Daha fazla büyüme: Sürdürülebilirlik, inovasyonlar için yeni fırsatlar oluşturur, yeni pazarlar açar ve markalarımızın tüketicilerle yeni yollardan buluşmasını sağlar. Tüketiciler daha çok tercih ediyor: Sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalarımız, işimizin geri kalanına kıyasla daha hızlı büyüyor.

Daha düşük maliyet: Atıkları azaltıp kaynakları dikkatli bir şekilde kullanarak verimliliği artırıyor, maliyetleri azaltıyor, kar marjını yükseltiyor, diğer yandan da hammadde fiyatlarındaki dalgalanmaya daha az maruz kalıyoruz. 2008 yılından bu yana, fabrikalarımızdaki ekolojik verimlilik sayesinde 700 milyon Euro'dan fazla tasarruf ettik.

Daha az risk: Sürdürülebilir iş modeli, tedarik zincirimizi gelecekte iklim değişikliğinden ve hammaddelerin uzun vadeli kullanımından kaynaklanacak risklere karşı korumaya yardımcı olmaktadır. 2016 yılına gelindiğinde, globalde tarımsal ham maddelerimizin %51'i sürdürülebilir kaynaklardan tedarik edilmiştir.

Daha fazla güven: Sürdürülebilirliği işimizin merkezine yerleştirmemiz, ilişkilerimizi güçlendirmektedir. Müşterilerimizin gözünde değerimizi ve önemimizi korumamıza yardımcı olurken, Unilever'in mevcut ve gelecekteki çalışanlarına ilham vermektedir. 2016 yılında, istihdam yarattığımız 60 ülkenin 34'ünde hızla gelişen tüketici ürünleri sektörünün En Fazla Tercih Edilen İşvereni olma pozisyonumuzu koruduk.

Kılavuzumuz: Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Sürdürülebilir Yaşam Planımız, amacımıza nasıl ulaşacağımıza yönelik bize kılavuzluk etmeye devam etmektedir. Bu kılavuz, işimizin her yönünü, marka ve kategorilerimizin her birini ve faaliyet gösterdiğimiz her ülkeyi kapsamaktadır. Faaliyetlerimizden kaynak kullanımımıza, tüketicilerin ürünlerimizi kullanma yöntemlerine kadar tüm değer zincirimizde değişim yaratmaya çalışmaktadır. Karlı bir büyüme sağlamak ve yeniliği teşvik etmek üzere tasarlanmıştır ve bunları tüm paydaşlarımızın faydasına olacak şekilde gerçekleştirmeyi amaçlar.

2010 yılında başlatılan Plan, üç büyük hedefin çevresinde oluşturulmuştur.

Sağlık ve refahı artırmaÇevresel etkiyi azaltmaGeçim kaynaklarını iyileştirme

2020’ye kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliklerini artırmak için harekete geçmesine yardımcı olacağız.

2030’a kadar ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi yarı yarıya azaltacağız.

2020 yılına kadar, işimizi büyütürken milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştireceğiz.

Her hedef için ayrıntılı hedeflere ve hedef ölçüm tekniklerine sahibiz, bkz. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı.

İşimizin ötesinde dönüşümsel değişim

Sürdürülebilirlik sorunlarının birçoğu karmaşık ve küresel ölçektedir. Bunların üstesinden gelmek için sistemlerin tamamında ve çalışma yöntemlerinde değişiklik yapılması gerekir. Bu değişimi gerçekleştirmek için, Sürdürülebilir Kalkınma Eylemleri için Dünya İş Konseyi 2020, Tropik Orman İttifakı 2020 ve Beslenmeyi Artırma Küresel Görev Gücü gibi ortaklıklarla şirketler, hükümetler, STK'ler ve diğerleri arasındaki işbirliği büyük öneme sahiptir.

Sürdürülebilir Yaşam Planımız, kuruluşumuz ve tedarik zincirimiz dahilinde değişim için kılavuz niteliğindedir. Ancak, Unilever olarak bununla yetinmeyerek bir adım daha öteye gitmek istiyoruz. Bu sebeple, dönüşümsel değişimi gerçekleştirmeye yardımcı olmak, ölçeğimizi ve etkimizi artırmak için dört temel alan belirledik:

 • İklim ve ormanların yok edilmesini durdurmaya yönelik harekete geçme
 • Kadınlar için geçim kaynaklarını iyileştirme ve daha fazla fırsat oluşturma
 • Sağlık ve refahı artırma
 • Sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini savunma

Birlişmiş Milletler Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini ve Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nın Paris Anlaşması'nı destekliyoruz. Sürdürülebilir Yaşam Planımız ve dönüşümsel değişim gündemimizle, ‘sıfır yoksulluk ve sıfır karbon’ hedeflerini gerçekleştirmek için üzerimize düşeni yapacağız.

Öğrenmeye devam ediyoruz

Sürdürülebilir Yaşam Planımız doğrultusunda 2010 yılından bugüne çok faz ilerleme kaydettik. Lipton, Knorr, Hellmann’s, Omo, Domestos gibi Sürdürülebilir yaşamı destekleyen markalarımızın uyguladığı, sürdürülebilir kaynak kullanımından su kıtlığına varan çeşitlilikteki kampanyalara tüketicilerin olumlu tepkiler verdiğini ve bu markaları tercih ettiğini görüyoruz.

Bununla birlikte, neyin işe yarayıp yaramadığını öğrendik ve işleri yoluna koymak için değişiklik yapmaya devam etmemiz gereken alanları tespit ettik. En büyük sorunlarımızdan biri, doğrudan kontrole sahip olmadığımız, işimizin dışındaki değişimi başlatma becerimizdir. Örneğin, fabrikalarımızda sera gazı emisyonlarını (GHG) azaltma konusunda iyi bir ilerleme kaydedip 2020 hedefimize 2016 yılından ulaşmamıza rağmen, ürünlerimizin tüketici başına GHG etkisi 2010 yılından bu yana %8 oranında arttı. Biz de çıkardığımız derslere göre GHG stratejimizi güncelledik.

Tüm değer zincirimizi etkilemek için sürekli olarak yeni fikirler ve yöntemler arıyoruz. Başkalarıyla iş birliği yapmanın birçok sürdürülebilirlik sorununu aşmak için kilit öneme sahip olduğunu biliyoruz ve önümüzdeki yıllarda buna daha da fazla odaklanacağız. Bu süreçte, dönüşümsel değişim girişimlerimiz, en karmaşık sosyal ve çevresel sorunlardan bazılarını çözmek için gereken sistem değişimini gerçekleştirmemize yardımcı olacaktır.

Başkaları ne düşünüyor

Stratejimizin başkaları tarafından takdir edildiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz:

 • Dow Jones Sürdürülebilirlik İndeksi (DJSI) - Yiyecek, İçecek ve Tütün Sektörü Grubunda 15 yıllık sektör grubu liderliğinin ardından (16 yıllık katılım boyunca), Unilever 100 üzerinden 92 puanla Ev Ürünleri ve Kişisel Ürünler Sektör Grubunda birinci seçilmiştir.

  Aynı zamanda, 2016 RobecoSAM Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesine katılmamızdan sonra Dow Jones Sürdürülebilirlik İndekslerinin (DJSI) indeks bileşenlerinden biri olarak seçildik.

 • GlobeScan/SustainAbility Sürdürülebilirlik Liderleri anketi – altı yıl üst üste birinci sırayı koruduk.
 • CDP - 2016 yılında ayrıca CDP'nin İklim, Su ve Orman Raporlarında ‘A’ performans bandında listelendik. Aynı zamanda CDP’nin Tedarik Zinciri Liderlik Raporunda yer aldık.
Başa dön