Toggle Ara

  1. Home
  2. Sürdürülebilir Yaşam
  3. Amacımız doğrultusunda ilerlemek

Amacımız doğrultusunda ilerlemek

Unilever son 8 yılda brüt satışlarını pazar ortalamasından iki kat daha fazla arttırırken karını da iyileştirdi.

Paul Polman'ın konuşması

Bugünün dünyasında bunu gerçekleştirmek hiç de kolay değil. İşimizdeki bu gelişmenin doğal bir sonucu olarak hissedarlarımız %200 gelir elde ettiler. Unilever için hissedarlarının gelir elde etmesi yaptığımız işin bir sonucu; ancak burada olmamızın tek sebebi değil. Bizler yüz yılı aşkın bir süredir dünya vatandaşlarının yaşamlarını iyileştirme amacıyla çalışıyoruz.

William Lever, temizliği yaygınlaştırmak ve yaşamları iyileştirmek amacıyla, kendi deyişiyle ‘ortak refah’ kavramına odaklandı. O tarihten bu yana hedefimiz pek fazla değişmedi ve hala başka bir şekilde iş yapmanın mümkün olduğunu gösteren Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımızla sadece hissedarlara odaklanmak yerine, çoklu paydaşlara dayanan iş modelimizle ilerliyoruz.

Unilever olarak çok fazla ilerleme kaydettik. Elde ettiğimiz sonuçlar Sürdürülebilir Yaşam Planımızın işimiz için iyi olduğunu ortaya koyarken, sürdürülebilirlik amacı olan markalarımızın daha iyi bir performans elde ettiklerini gösteren kanıtların sayısı da artıyor. Sürdürülebilir yaşamı destekleyen 18 markamız, %50 daha hızlı büyüyerek toplam büyümemizin %60'ını oluşturdu. Sağlık ve hijyen programlarımızla yüz milyonlarca kişiye ulaşıyoruz, öte yandan özellikle kadınların güçlenmesine odaklanarak milyonlarca kişiye geçim kaynağı sağlıyoruz.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, aynı zamanda şirket satın alma, birleşme ve iş faaliyetlerimize de rehberlik ediyor. Bu bağlamda, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz satın almalar arasında hava temizleme alanında faaliyet gösteren Blueair ve bitki bazlı içerikler kullanan ve yaptığı tüm işlerde ‘7 jenerasyon sonrasını düşünen’ ev ve kişisel bakım firması Seventh Generation yer alıyor.

İnsanlığın en büyük sorunlarına çözüm arayarak, sorumlu bir büyüme için büyük bir fırsat sunan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri de bizlere her geçen gün daha fazla rehberlik ediyor. Öyle ki, Mark Malloch Brown'ın harikulade liderliğinde faaliyet gösteren İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Komisyonu, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 12 trilyon Amerikan Doları değerinde ekonomik bir fırsat sunduğunu ve 380 milyona kadar yeni iş imkanı oluşturabileceğini hesapladı.

Ekonomilerimizi büyütmekte ve istihdam yaratmakta zorluk çektiğimiz bu dönemde harekete geçmemenin maaliyeti daha da ağır. Dünyanın GSMH'sının %9'u çatışmaların önlenmesine ya da savaşlara ayrılırken; iklim değişikliğiyle mücadele maliyetinin sadece %5 olması; gerek ahlaki gerekse de ekonomik açıdan neden harekete geçmemiz gerektiğini bizlere gösteriyor.

Bana göre, açlık, iklim değişikliği, cinsiyet eşitliği yada eğitime erişim zorluklarıyla mücadele ederek olumlu bir etki yarattıklarını gösteremeyen şirketlerin yakın zamanda var olmaları için herhangi bir nedenleri de kalmayacak. Yoksulluğa katlananan bir iş modeli olamayacağını veya birkaç kişinin çıkarları için pek çok kişinin bedel ödediği şirketlerin varlığını sürdürmek için herhangi bir gerekçe bulunmadığını biliyoruz.

Finansal piyasaların halen kısa döneme odaklanmaları, sosyal ve çevresel sermayeye gerçek değerini vermekte yaşanılan güçlük ve siyasi sistemlerin çoğunlukla bir sonraki nesil yerine bir sonraki seçim sürecine odaklanması gibi üstesinden gelmemiz gereken birçok zorluk bulunuyor.

Birçok değerli ortağımızla gerçekleştirdiğimiz çalışmalar, hedeflerimiz doğrultusunda başarılı bir şekilde ilerlemememizi ve deneyimlerimizden ve hatalarımızdan dersler çıkarmamızı sağladı. Ancak, dünya vatandaşlarımız hala makul bir yaşam sürmekten ya da eşit fırsatlara sahip olmaktan mahrum kaldığını hissettiği sürece ortada kutlanacak herhangi bir durum yok.

Sizlerden basitçe ve naçizane, yardımlarınızın devam etmesini rica ediyoruz. Ancak güven ve karşılıklı saygıya, kapsayıcılık ve nesiller arası düşünceye dayalı derin işbirlikleri sayesinde karşılaştığımız pek çok zorluğun üstesinden gelebiliriz. Şimdi, amacımızı yaşamaya ve Sürdürülebilir Yaşam Planını büyümenin bir planı olarak kılavuz edinmeye bağlılığımız, hiç olmadığı kadar tam.

Birlikte herkes için daha iyi bir dünya yaratabiliriz; hem şimdi hem de gelecek nesiller için...

Paul Polman signature

Paul Polman, Unilever CEO

Başa dön