Toggle Ara

 1. Home
 2. Sürdürülebilir Yaşam
 3. Küresel ortaklık
 4. Çevresel etkiyi azaltmak için diğer kişilerle çalışma

Çevresel etkiyi azaltmak için diğer kişilerle çalışma

Ortak hareket ederek şirketimizi büyütme hedefine doğru ilerleyebilmekte ve çevre üzerindeki etkileri azaltabilmekteyiz.

Birleşik Krallık'ta gıda bankası

Unilever olarak, bir yandan çevresel ayak izimizi azaltıp pozitif sosyal etkimizi artırırken, diğer yandan iş hacmimizi ikiye katlamayı hedefliyoruz. Bu hedefleri tek başımıza yapamayacağımızı biliyoruz. Küresel ortaklık yoluyla diğer taraflarla birlikte çalışılması, şirketlerin küresel ölçekte değişim sağlamasına yardımcı olmaktadır.

Verimli işbirliği tesis ettiğimiz iki alan atıklara karşı yaklaşımımız ve ormanların yok olmasına çözüm bulma taahhüdümüzdür. Çeşitli gıda bankalarıyla ortaklığımız atık azaltma hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı oluyor, diğer taraftan insanların yaşamlarında olumlu bir fark ortaya koyuyor. WWF ile ortaklığımız ise Brezilya ve Endonezya'da bir milyon ağacı korumayı hedeflemektedir.

Gıda bankalarıyla çalışma ve 'sıfır atık' iddiamız

Unilever'in ‘sıfır atık bakış açısı’ vardır. 2010 yılında Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'nın uygulamaya konulması ile, tedarik zincirimizde operasyonlarımız nedeniyle çöplere gönderilen atık miktarında ciddi azalma sağlamıştır. Küresel ortaklıklar, tedarik zincirinde atığı azaltıp, çevre konularında iyileştirmeler yaparken olumlu bir sosyal etki tesis etmenin yollarını bulmak için gıda bankalarıyla çalışarak bu hedefe katkı sunuyor.

Unilever'in geniş marka portföyü ve operasyonlarımızın kapsadığı alanın büyüklüğü sayesinde, gıdadan ev temizliğine ve kişisel bakım ürünlerine kadar temel ürünleri sağlayarak gıda bankalarına yardımcı olabilecek eşsiz bir pozisyona sahibiz. Normalde çöpe gidecek ürünlerde ayni yardımı destekleyerek, Unilever’in sıfır atık üreten şirket hedefini destekliyoruz.

Kasım 2015'te, dünya ölçeğinde açlık ve fakirlik ile mücadele eden uluslararası ölçekte kâr amacı gütmeyen bir şirket olan Global FoodBanking Network ile bir ortaklık anlaşması imzaladık. Böylece dünya genelindeki gücümüzü arttırabileceğiz ve Avrupa Gıda Bankaları Federasyonu ile yaptığımız üç yıllık ortaklık gibi diğer ortaklıklarla bunu güçlendireceğiz. Bu federasyonun amacı atığı azaltırken, kıtadaki ayni bağışları arttırarak ve Unilever çalışanlarının gönüllü desteğini sunarak Avrupa'nın en fakir insanlarının geçim kaynaklarını geliştirmektir.

Oxfam ile birlikte çalışarak, yeni toplum gıda bankalarının kurulmasını ve fazla yemeklerin ve diğer Unilever ürünlerinin Birleşik Krallık'ta yeniden dağıtılmasını desteklemek üzere çalışıyoruz. ABD'de, açlıkla mücadele yardım kuruluşu olan “Feeding America”yı ve ulusal ölçekteki gıda bankalarını destekliyoruz.

Dünya Vahşi Yaşam Fonu ile ormanların yok olmasına karşı mücadele

İklim değişikliği ile mücadele ederken, ormanların yok olmasını durdurmak öncelikli meseledir. Ormanlar okyanuslardan sonra en büyük karbon deposudur ve dünya ölçeğinde karasal biyoçeşitliliğin %80'ini desteklemektedir. WWF ile ortaklığımız dünya üzerinde ormanların yaşam için ne kadar önemli olduğu noktasında farkındalık ortaya koymayı hedeflemektedir.

Dünyanın en çok tehdit altındaki iki bölgesi olan Brezilya ve Endonezya'da bir milyon ağacın korunmasına yardımcı oluyoruz, diğer taraftan ormanların yok olmasını ve ormanların bozulmasını önlemeye, orman alanlarının tekrar kazanılmasına ve tarım arazilerinde ağaç stoklarının arttırılmasına önem veriyoruz.

Rainforest Alliance ile ortaklıkla sürdürülebilirliğin geliştirilmesi

10 yılı aşkın süredir devam eden işbirliği ile, Unilever ve Rainforest Alliance 750.000'den fazla küçük çiftçinin sürdürülebilir uygulamalara geçişini desteklemiştir.

Çeşitli bölgelerde ve ürünlerde muhtelif sürdürülebilir tarım programlarına öncülük ettik; böylece, çay, kakao, biber ve vanilya üreten toplumların mahsullerini geliştirdik. Lipton ve “PG tips” için çay, dondurma kategorisi için vanilya ve kakao ve Knorr için biber gibi markalarımız için önemli olan kilit malzemeleri onaylamak için hep birlikte çalışıyoruz.

Sayılarla küresel durum

 • Küresel sera gazının %5'i katı atıkların çürümesi nedeniyle üretilmektedir1
 • Küresel atıkların %80'i çöp sahasına gitmektedir
 • Ormanların yok olması %15'e kadar sera gazı emisyonuna sebep olmakta ve 1,6 milyar kişiyi tehdit etmektedir2
 • 46-58 bin mil kare orman alanı her yıl kaybolmakta, bu ise dakikada 36 futbol sahasına eşdeğerdir3

Unilever'in 2020 yılı çevresel hedefleri şunlardır:

 • Çöp sahalarına sıfır atık
 • Dört üründe sıfır orman kaybına ulaşma: palm yağı, soya, kâğıt ve pulp ve et
 • Tarımsal hammaddelerin %100'ünü sürdürülebilir bir şekilde temin etme

1Birleşmiş Milletler Çevre Programı, Yeşil Ekonomi Raporu http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_8_Waste.pdf (PDF/1.66 MB)

2WWF: Ormanların Yok Olması – Tehditler https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation

3Ormanların Yok Olması – Tehditler https://www.worldwildlife.org/threats/deforestation

Başa dön