Toggle Ara

  1. Home
  2. Sürdürülebilir Yaşam
  3. Küresel ortaklık
  4. Ortaklık yoluyla dönüşüm sağlayacak değişimi sağlama

Ortaklık yoluyla dönüşüm sağlayacak değişimi sağlama

Bir milyardan fazla insanın sağlığını, hijyen durumunu ve beslenmesini iyileştirmeye yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Burada, ortaklık kilit bir öneme sahiptir.

Woman picking tea

Dünyanın farklı yerlerindeki kişiler sağlık ve sıhhatleri ile ilgili zorluklarla karşı karşıya kalıyor. Güvenli içme suyu ve gelişmiş sanitasyona erişim eksikliği, kötü hijyen ve açlık milyonlarca insanı hastalıklara ve yetersiz eğitim ve sınırlı üretkenlik istenmeyen durumlara maruz bırakmaktadır.

Ticaretin bu küresel kalkınma sorunlarının üstesinden gelmek için kritik bir göreve sahip olduğunu düşünüyoruz. Tüketici davranış değişikliği konusundaki deneyimimiz, küresel erişim alanımız ve sağlık, hijyen ve beslenme ürünleri portföyümüz sayesinde, gerçek bir fark ortaya koyacak şekilde konumlandık.

Sosyal amaç iş modelimizin merkezinde yer alır ve hem şirketimizi geliştirip hem de daha parlak bir gelecek için ihtiyaç duyulan dönüşümsel değişim türünü ortaya koyabiliriz. Bununla birlikte, sistematik ve ölçeklenebilir değişime ulaşmak için daha iyi bir dünya vizyonumuzu paylaşan diğer kişilerle ortaklaşa çalışmamızı gerektiriyor. Kâr amacı gütmeyen kuruluşlar, BM kuruluşları, sivil toplum ve şirketler ile birlikte çalışarak, 2020 itibarıyla 1 milyardan fazla kişinin sağlık ve sıhhatini geliştirmelerine yardımcı olma şeklinde ifade edilen Unilever hedefine ulaşabileceğimize inanıyoruz.

WASH ile insanların sağlık ve sıhhatini dönüştürme

Dünyanın farklı yerlerinde yaşayan milyonlarca insan için, güvenli su, sanitasyon ve hijyene (WASH) erişim sıkıntısı önlenebilir hastalıklar ve bazen ölüm ile sonuçlanabilmektedir. Örneğin, her gün beş yaşın altında neredeyse 1.000 çocuk ishal nedeniyle ölmektedir. Diğer çocuklarda ise büyüme geriliği gibi sonuçlar ortaya çıkmaktadır. 

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'mızın (‘USLP’) parçası olarak, 1 milyardan fazla kişinin sağlık ve konforunu geliştirmek için çalışıyoruz. Ortaklarımız ile birlikte, daha gelişmiş sağlık ve hijyen davranışlarının teşvik edilmesine yardımcı olduk. Böylece daha az insan açık alanda tuvalete gitmekte, daha fazla insan belli zamanlarda ellerini sabunla yıkamakta ve daha çok insan güvenli içme suyuna erişebilmektedir. 

Lifebuoy, Pureit, Domestos, Signal ve Knorr markaları ortakları ile birlikte hareket ederek milyonlarca kişinin 2015 sonu itibarıyla sağlık, hijyen ve beslenmelerini geliştirmelerine yardımcı olmuştur. 

Buna ek olarak, inovasyonu teşvik eden yeni iş modellerinin oluşturulmasına yardımcı olduk, yerel girişimcilerin geçim kaynaklarını geliştirdik ve ürünlerimize yönelik talebi arttırdık. Bu ortaklıklar, USLP taahhütlerimizin sunulmasında aracı görevi görmüşlerdir.

Ön safta tedavi hizmetleri sunma

Markalarımızın Unilever'in şirket büyümesine katkıda bulunurken aynı zamanda toplum üzerinde olumlu bir etki sağlayabileceği pek çok yol vardır.

Örneğin Vaseline®, fakirlik ve acil durumlardan etkilenen kişilerin sağlığını ve yaşamını iyileştirmeye odaklanmış bir insani yardım kuruluşu olan “Direct Relief” ile ortaklaşa bir misyon üstlenmiştir. Vaseline® Tedavi Projesi ortaklığımız sayesinde, 2020 yılı itibarıyla 5 milyon kişinin cildini tedavi etmeyi hedefliyoruz.

Kriz veya hastalık yaşanan bölgelerdeki kişiler için, en basit cilt sorunları günlük yaşamı olumsuz etkileyen ciddi sorunlara dönüşebilmektedir. Direct Relief tarafından yapılan bir ankete göre, ön safta bulunan sağlık çalışanlarının %67'si önlenebilir cilt koşullarının insanların işe veya okula gitme gibi temel şeyleri yapmasını önlediğini söylemektedir.

Bu kişilere dermatolojik bakım sağlamak için Vaseline® 140 yılı aşkın deneyimini cilt sağlığının korunmasına sunmuştur ve Vaseline® Tedavi Projesi bunlara ihtiyaç duran kişilere yardımcı olmak için markanın büyüklüğünü ve kapasitesini kullanmaktadır. Vaseline® Tedavi Projesi, dünya genelinde Direct Relief'in ortak klinik ve hastane ağı üzerinden kişilere 1 milyondan fazla Vaseline® ürünü bağışlamıştır.

Buna ek olarak, Vaseline® Tedavi Projesi yerel sağlık çalışanlarına cilt sağlığı eğitimi sunmakta ve ilaç, sarf malzmesi ve Vaseline® ürünleri ile donatılmış dermatolojist ve doktorlardan oluşan ekipleri tıbbi amaçlarla göndermektedir. 2015 yılında, Vaseline® Tedavi Projesinin misyonu doğal afetler nedeniyle sıkıntı çeken kişilere ve ayrıca mülteci kamplarında ve kırsal alanlarda yaşayan kişilere ulaşmıştır.

Vaseline® Tedavi Projesi ayrıca tüketicileri ihtiyaç sahibi bireylere yardımcı olacak yardım setleri oluşturarak fark ortaya koymaya davet etmektedir.

1. Direct Relief’in ortak kliniklerinden 127'sinin yaptığı bir şirket içi ankete göre, küresel ölçekte 39 ülkede

Sayılarla küresel durum

2,4 milyar kişi gelişmiş sanitasyona erişemiyor1

805 milyon kişi her gün aç kalıyor2

663 milyon kişi temiz içme suyu kaynaklarına erişim sıkıntısı yaşıyor3

443 milyon okul günü güvenli su, sanitasyon ve hijyen eksikliği nedeniyle her yıl kayboluyor4

Beş yaşın altında 340.000'den fazla çocuk kötü sanitasyon, kötü hijyen veya güvensiz içme suyu nedeniyle ishal nedeniyle her yıl ölüyor5

2020 yılı için sağlık ve sıhhat hedeflerimiz

  • Belli zamanlarda sabunla el yıkamanın faydalarını anlatarak 1 milyar kişinin hijyen davranışının değiştirilmesine yardımcı olmak
  • 25 milyon kişinin tuvalete daha düzgün erişim sahibi olmasını temin etmek
  • 150 milyar litre güvenli içme suyu sağlamak
  • Yüz milyonlarca kişinin lezzetli gıdalara ve sağlıklı besinlere ulaşmasına yardımcı olmak
  • 2020 itibarıyla tehlikeli koşullarda yaşayan 5 milyon kişinin cildinin tedavi edilmesine yardımcı olmak.

1Dünya Sağlık Örgütü, 2,4 milyar kişinin sanitasyona erişememesi sağlık konulardaki gelişmeleri tehdit ediyor, http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2015/jmp-report/en/ 

2Dünya Gıda Programı, Açlık İstatistikleri, https://www.wfp.org/hunger/stats

3WHO-UNICEF Ortak İzleme Programı Raporu 2015, Sanitasyon ve İçme Suyunun Durumu, http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf (PDF | 8MB)

4Dünya Bankası, Sanitasyon: Olgular, Sayılar, Kaynaklar, http://www.worldbank.org/en/topic/sanitation/brief/sanitation-facts-figures-resources

5WHO-UNICEF Ortak İzleme Program Raporu 2015, Sanitasyon ve İçme Suyunun Durumu, http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-Update-report-2015_English.pdf (PDF | 8MB)

Başa dön