Toggle Ara

 1. Home
 2. Sürdürülebilir Yaşam
 3. Küresel ortaklık
 4. Tedarik zincirinde ortaklıklar kurarak geçim kaynaklarını geliştirme

Tedarik zincirinde ortaklıklar kurarak geçim kaynaklarını geliştirme

Kurduğumuz ortaklıklar, Unilever'in daha geniş kapsamlı hedefi olan sürdürülebilir yaşamı olağan hale getirmenin parçası olarak kadınları güçlendirmeyi ve küçük çiftçilerin geçim kaynaklarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Woman picking peppers

Unilever olarak, kendimize büyük bir hedef belirledik. 2020 itibarıyla, şirketimizi büyütürken milyonlarca insanın geçim kaynaklarını geliştireceğiz. Buna ulaşmak için, dönüşüm sağlayacak değişim oluşturmak istiyoruz. Bunun anlamı, dünyanın farklı yerlerinde insanların geçim kaynaklarında ve şirket olarak sürdürülebilir bir şekilde büyümek için gerekli hususlarda gerçekten fark ortaya koymak için tüm sistemde gerekli temel değişiklikleri yapmaktır.

Şirketimizin kendine has bir pozisyonu vardır. Malzemelerimizi üreten milyonlarca küçük çiftçiden oluşan tedarikçilerimizden ürünlerimizi satan girişimci ve perakendeci ağına ve bunları kullanan milyarlarca tüketiciye kadar, tedarik zincirimizin büyüklüğü fark ortaya koymamızı sağlayacak gerçek fırsatları bize sunuyor.

Hedeflerimize tek başımıza ulaşamayacağımızı biliyoruz. İşte bu yüzden, çeşitli kamu, devlet ve özel sektör paydaşlarıyla birlikte çalışıyoruz. Tedarik zinciri boyunca beş milyon kadını güçlendirme ve 800.000 küçük çiftçinin yaşamını geliştirme, kapsayıcı dağıtım modelleri inşa etme çalışmalarımız ve eğitime sunduğumuz katkılar gibi bazı kilit alanlarda değişim sağlamak için bu ortaklıklarda şirketimizin büyüklüğünü, deneyimini ve erişim alanını kullanıyoruz.

Tedarik zinciri boyunca kadınları güçlendirme

Women in tea field

Fakirliği ortadan kaldırmak ve global kalkınmayı hızlandırmak için kadınların güçlü olması kilit öneme sahiptir.

Fark ortaya koymak için eşsiz bir pozisyona sahibiz. Tedarik zincirimizde kadınlar yetiştirici, dağıtımcı ve tedarikçi, diğer taraftan çalışan, lider ve yönetici olarak kilit rol oynar. Diğer taraftan müşterilerimizin %70'i de kadınlardan oluşmaktadır.

Küresel ortaklıklarımız kadınlar ve aileler için tedarik zincirimiz boyunca küresel ölçekte dönüşüm ortaya koymayı hedeflemektedir. Böylece, tedarik zincirimizi güvenceye alırken, markalarımızı inşa ederken ve şirketimizi büyütürken hedefimize ulaşmayı sağlar. BM Kadınları ile stratejik bir ortaklık tesis ediyoruz. Böylece yerinde programlar uyguluyor, politika değişikliklerini destekliyor, farkındalık inşa etmek ve tüketici bağlılığını sağlamak için güçlü kampanyalar oluşturuyoruz.

2014 yılında, BM Kadın grubunun HeForShe kampanyasına katıldık. Bu kampanyada dünya genelinde kadınların güçlenmesini ve cinsiyet eşitliğini desteklemek için bir milyar erkeğin taahhüdünü almayı hedefledik. HeForShe IMPACT 10x10x10 Şampiyonu olarak, cinsiyet eşitsizliğine çözüm bulacak yaklaşımları belirlemek için 10 hükümet, 10 üniversite ve diğer 9 şirket ile birlikte hareket ettik.

Binlerce küçük çiftçinin geçim kaynağını iyileştirme

İşletmemiz, markalarımız ve ürünlerimiz aracılığıyla ve tedarik zincirimizi kullanarak tarım sektöründeki milyonlarca kişinin yaşamlarına dokunmaktadır. Hedefimiz beslenme, kadın, WASH (su, sanitasyon ve hijyen) başlığına odaklanarak ortaklık yoluyla tedarik zincirimizde 800.000'den fazla yaşamı iyileştirmek, diğer taraftan tarımsal girişimcileri ve sürdürülebilir tarımı desteklemektir.

Bu yaklaşımın bütüncül olmasını hedefliyoruz ve bu program sayesinde farklı ülkeler ve mahsuller için uyarlanabilecek küresel ölçekte tekrar edebilir programlar geliştirebilmekteyiz. Küçük çiftçilerle birlikte çalışmanın güçlü bir ticari ve manevi yönü vardır. Bu sayede ekonomik kalkınma artar, sürdürülebilir ve kârlı büyüme ile ilgili hedeflerimizin yerine getirilmesine yardımcı olunur.

Stratejimiz, tarımsal uygulamaları geliştirmek için devam eden çalışmalarımızın ötesinde fark ortaya koymak için çok sayıda ortakla birlikte çalışmaktır. Bu alanda Oxfam, Acumen, Clinton Giustra Enterprise Partnership, Ford Vakfı, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit), PSI, the Rainforest Alliance, ulusal ve yerel devlet makamları gibi pek çok ortakla birlikte çalıştık.

Örneğin, Gelişmiş Beslenme için Küresel Birlik (GAIN) Ortaklığı ile birlikte çalışarak küçük çiftçilerin ve ailelerinin sağlık ve beslenmesini geliştirdik, diğer taraftan kadınlara ve genç çocuklara özel bir önem verdik. Bu ortaklığın hedefi, kırsal bölgelerde yaşayan 2,5 milyon insanın beslenmesini ve sağlığını geliştirmektir.

Kapsayıcı dağıtım modelleri

Dağıtım ağlarımız tedarik zincirimizin önemli bir parçasını teşkil eder ve ürünlerimizi tüketicilere ulaştırır. Geçim kaynaklarını geliştirmek ve ekonomik büyümeyi hızlandırmak için bize önemli bir fırsat sunar; çünkü bunlar arasında genç girişimciler dahil pek çok küçük ölçekli dağıtımcı ve perakendeci yer alır.

Dağıtım ağımızdaki beş milyon küçük ölçekli perakendecinin gelirlerini arttırmak için ekonomik katılımı genişletmeyi hedefliyoruz. Bunu sağlamak için ise ortaklıklar kilit öneme sahiptir. Çoğu durumda, kadınları özellikle hedef olarak belirliyoruz. Kadınları güçlendirmenin daha geniş ölçekte toplum ve birey üzerinde bazı faydaları vardır.

Buna verilebilecek en güzel örnek Shakti programımızdır. Bu program aracılığıyla, Hindistan'ın kırsal bölgelerindeki kadınların satış temsilcisi olmaları için gereken eğitimleri sunduk. Diğer ülkelerdeki ortaklıklar aracılığıyla bu modelin başarısını kullanmak istiyoruz.

Nijerya'da ise, Shakti modelini geliştirdik ve satış modelini tüketici davranış değişim programları ile bir araya getirdik. Örneğin Lifebuoy kampanyası ile iyi bir hijyen sağlamak için gün boyunca bazı önemli noktalarda insanların ellerini yıkamalarını teşvik ettik. Knorr ile besleyici pişirmeyi teşvik ettik. Bu bir “Yetersiz beslenmeye karşı Amsterdam Girişimi (AIM)”dir ve Hollanda hükümeti tarafından GAIN, PSI, BOP Innovation Center ve yerel Nijeryalı ortaklar ile birlikte düzenlenmektedir.

Buna örnek olarak 'Transform' ortaklığı verilebilir. Bu, Unilever ve DFID'nin 2014 yılında dünyadaki fakirliğe çözüm bulmak için birlikte çalışmayı taahhüt ederek uygulamaya koydukları ilk girişimdir. Bu birliktelik lider bir uluslararası şirket ile DFID arasında yapılan ilk ortaklıktır. "Clinton Guistra Enterprise Partnership" kurumu da `Transform`un bir ortağıdır ve sahada şirketlerle bağlantı kurulmasını temin etmek için son adımda dağıtım konusunda uzmanlığını sunmaktadır. Hep birlikte yenilikçi dağıtım modelleri geliştirilmiştir. Böylece Nijerya'daki kadınların markalarımızı ve diğer günlük kullanıma yönelik ürünleri satarak temel muhasebe ve satış yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olunmuştur.

Turkey child painting

Kapsayıcı iş modeline farklı bir yaklaşım olarak Sunlight Villages verilebilir. Bu oluşumda Unilever, PSI ve yerel ortağı Society for Family Health (SFH) arasında bir ortaklık tesis edilmiştir. Nijerya'nın kırsal bölgelerinde sağlık ve sıhhati geliştirmek için ortaklık yapıyoruz.

Bu proje kırsal toplulukların sağlık ve sıhhatini geliştirmeyi hedeflemekte, sizin için iyi ürünlere pazar gelişim fırsatları oluşturmaktadır. SFH aracılığıyla Knorr, Blueband, Lifebuoy ve Pepsodent gibi markalarımız ile beslenme, hijyen ve ağız bakımı ile ilgili davranış değişimi iletişimi ile birlikte sağlık açısından faydalar teşvik edilmektedir. Çoğuk sahibi olma yaşındaki 600.000'den fazla anneyle doğrudan etkileşim sağlamaktadır.

Eğitim aracılığıyla yaşamları dönüştürme

İyi bir eğitimin insanların yaşamlarını fakirliği azaltarak, gelirleri arttırarak ve ekonomik büyüme temelini tesis ederek ekonomik ve akademik olarak dönüştürme gücüne sahiptir. Pek çok çocuğun mahrum kaldığı kaliteli eğitimi sağlamaya yardımcı olacak ortaklıklar tesis ediyoruz. Şu anda ilkokul çağında olup okula gitmeyen 58 milyon çocuk var. Diğer taraftan tahmini olarak 130 milyon çocuk dördüncü sınıfı okumakla birlikte, potansiyellerini tam olarak gerçekleştirmelerini sağlayacak temel okuma yazma, matematik ve sosyal becerileri öğrenememektedir.

Deterjan markamız “OMO” UNICEF ile ortaklaşa çalışarak Gelecek İçin Öğrenme İnisiyatifi aracılığıyla çocuklara kaliteli eğitim vermektedir. Okula devam etmeyen çocuk sayısını takip edecek altyapıyı destekleyerek, öğretmenleri eğiterek, eğitim standartlarını arttırarak ve kaliteli eğitim talebini arttıracak kampanyalar oluşturarak Brezilya, Hindistan ve Vietnam'daki 10 milyon çocuğun eğitim fırsatlarına erişim kazanmasına yardımcı oluyoruz.

Önemli gerçekler ve zorluklar

 • Dünya nüfusunun 2050 yılında 9 milyara ulaşması beklenmektedir1.
 • 805 milyon kişi hâlen açlıkla mücadele etmektedir (9 kişide 1 kişi).2
 • Kadın çiftçilere erkekler ile aynı kaynakların verilmesi halinde tarla verimi %20-30 oranında artabilir ve dünya tarım üretiminde %2,5-4'lük bir gelişme sağlayabilir. Böylece 100-150 milyon kişinin aç kalması önlenir3.
 • Dünyadaki çiftçilerin %85'i küçük ölçeklidir ve gıdaların %70'ini üretmektedirler4.
 • Kadınlar gıdaların %50'sini üretmekle birlikte, yalnızca %1 mülke sahiptirler5.
 • Kadınlar yapılacak işlerin %66'sını yaparken, gelirin yalnızca %10'una sahip olmakta ve fakirlik içinde yaşayan kişilerin %70'ini temsil etmektedir6.
 • İlkokul çağındaki 58 milyon çocuk okulda eğitim almamaktadır7.
 • 443 milyon okul günü güvenli su, sanitasyon ve hijyen eksikliği nedeniyle her yıl boşa geçmektedir8.

Küresel ortaklığımız devrede

 • 5 milyon: 2020 itibarıyla güçlenmesine yardımcı olmayı hedeflediğimiz kadın sayısı
 • 800.000: geçim kaynaklarını geliştirmeyi hedeflediğimiz küçük çiftçi sayısı.
 • 10 milyon: Brezilya, Hindistan ve Vietnam'da öğrenme fırsatlarına erişmelerine yardımcı olduğumuz çocuk sayısı.
 • 2020 itibarıyla, tarımsal ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir bir şekilde temin edeceğiz.
Başa dön