Toggle Ara

  1. Home
  2. Sürdürülebilir Yaşam
  3. Küresel ortaklık

Küresel ortaklık

Tedarik zincirinde ortaklıklar kurarak geçim kaynaklarını geliştirme

Woman picking peppers

Kurduğumuz ortaklıklar ile beş milyon kadını güçlendirmeyi, 800.000 küçük çiftçinin geçim kaynağını iyileştirmeyi ve tedarik zincirimiz ile milyonlarca insanın geçim kaynaklarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Ortaklık yoluyla dönüşüm sağlayacak değişimi sağlama

Woman picking tea

Bir milyardan fazla insanın sağlığını, hijyen durumunu ve beslenmesini iyileştirmeye yardımcı olmayı taahhüt ediyoruz. Burada, ortaklık kilit bir öneme sahiptir.

Afet ve acil durumların etkilerini azaltma

Mülteci kampında okula giden çocuklar

Hazır bulunma, yardım ve iyileştirmeye odaklanmış ortaklık yoluyla afetlerin ve acil durumların toplum ve şirket üzerindeki etkilerini azaltmayı hedefliyoruz.

Çevresel etkiyi azaltmak için diğer kişilerle çalışma

Birleşik Krallık'ta gıda bankası

Ortak hareket ederek şirketimizi büyütme hedefine doğru ilerleyebilmekte ve çevre üzerindeki etkileri azaltabilmekteyiz.

Başa dön