Dünyanın gurur duyacağı bir şirket inşa ediyoruz

On yıl önce dünyanın en sürdürülebilir şirketi olma amacıyla yola çıktık.

Büyümenin insanları ve gezegeni yok sayarak gerçekleşmek zorunda olmadığını kanıtlamak için.

İşimizin sadece sözlerle değil, eylemlerle de bir iyilik gücü olabileceğini göstermek için.

Hedeflerimizin birçoğuna ulaştık ama bazılarını başaramadık.

On yılın sonunda yol boyunca çıkardığımız dersleri paylaşıyoruz.

Ve bu dersleri yeni ve hatta daha tutkulu bir stratejinin merkezine yerleştiriyoruz.

İlk on yıla bakış

2010 yılında Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'nı (USLP) başlattık.

USLP oyunun kurallarını değiştirdi. Birçok şirketin sürdürülebilirlik ile işi ayrı tuttuğu bir dönemde bu ikisinin birbiriyle bağlantılı olduğunu gördük.

Bu bir sürdürülebilirlik planı değildi.

Bu, başarılı ve sürdürülebilir bir işin planıydı.

Değer zincirimizi her yönüyle inceledik ve küresel sürdürülebilir kalkınma gündeminin kalbinde olduğunu bildiğimiz büyük hedefler çerçevesinde yaklaşımımızı belirledik.

İklim krizi, cinsiyet eşitliği, milyonlarca insanın sağlık ve esenliği, çevreye saygı, daha adil bir dünya.

Sonra bu hedefleri, belki de bizim büyüklüğümüzdeki bir şirketin şimdiye kadar belirlediği en kapsamlı sürdürülebilirlik hedefleriyle destekledik.

Kadınların güçlenmesini desteklemek, çevresel ayak izimizi azaltmak, sağlık ve esenliğin gelişmesini sağlamak, sürdürülebilir tarımı desteklemek gibi çalışma yöntemlerimizin çevremizi nasıl değiştirdiğini gördük

Attığımız adımların işimize katkısına da şahit olduk.

Büyük bir yol kat etmemize rağmen hala yapacak çok işimiz var.

Her hedefimizi gerçekleştiremedik.

Tüm amaçlarımıza ulaşamadık.

Bazı zamanlar önemli dersler çıkardık.

Bunu nasıl yaptık?

On yıllık Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı sayesinde yarattığımız etkiyi görebiliyoruz.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, büyümemizi çevre ayak izimizden ayırırken pozitif toplumsal etkimizi artırmayı amaçlar.

Planımız, değer zincirinde sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı içeren dokuz taahhüt ve hedef ile desteklenen üç büyük amaca sahiptir. En büyük değişimi yapabileceğimiz alanlara odaklanmak ve BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini (SDG) desteklemek için çalışmaya devam edeceğiz.

Üç büyük amacımız var

1 milyardan
fazla insanın
sağlık ve
esenliğini

iyileştirmek

2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliğinin iyileştirmesine yardımcı olacağız.

UN Sustainability Development Plan

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hareket ediyoruz


2020 yılına kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve hijyenini iyileştirmesine yardımcı olacağız. Bunun yapılması, ishal gibi yaşamı tehdit eden hastalıkların görülme oranını azaltmaya yardımcı olacaktır.

2019 yılının sonuna kadar 1,3 milyon insana ulaşıldı

 • El yıkama ile ishal ve solunum hastalıklarını azaltma

 • Güvenli içme suyu sağlama

 • Sıhhi koşullara erişimi artırma

 • Ağız sağlığını iyileştirme

 • Özsaygıyı artırma

 • Cilt tedavisini iyileştirmeye yardımcı olma

Sağlık ve hijyen hakkında daha fazla bilgi edinin

Tüm ürünlerimizin tat ve besin kalitesini artırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ürünlerimizin büyük bölümü, ulusal besin önerilerini temel alan ölçütleri yerine getirmekte veya bunların fazlasını sağlamaktadır. Taahhüdümüz bununla kalmıyor: 2020 yılına kadar, portföyümüzün En Yüksek Besin Standartlarını karşılayan kısmını, küresel ölçekte kabul gören beslenme yönergelerini temel alarak iki katına çıkaracağız. Bunun yapılması, yüz milyonlarca insanın daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olacaktır.

Portföyümüzün hacim olarak %56'sı, 2019 yılında En Yüksek Besin Standartlarını karşılamıştır

 • Tuz miktarını azaltma
Doymuş yağ:
 • Doymuş yağı azaltma

 • Esas yağ asitlerini artırma

 • Daha fazla üründe doymuş yağı azaltma

  (2018 yılında margarin iş kolumuzun satılmasından bu yana hedefler ölçülmemekte ve raporlanmamaktadır.)

 • Trans yağları ortadan kaldırma
 • Şekeri azaltma
Kalorileri azaltma:
 • Çocuk dondurmalarında
 • Daha fazla dondurma ürününde
 • Sağlıklı beslenme bilgileri sağlama

Beslenmeyi iyileştirme hakkında daha fazla bilgi edinin

Çevresel etkiyi
yarıya

indirmek

2030 yılına kadar, şirketimizi büyütürken ürünlerimizin üretiminden ve kullanımından kaynaklanan çevresel ayak izini yarıya indirmeyi amaçlıyoruz.*

UN Sustainability Development Plan

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hareket ediyoruz

Ürünlerimizin yaşam döngüsü:

Ürünlerimizin yaşam döngüsü boyunca oluşturduğu sera gazı (GHG) etkisini 2030'a kadar yarıya indirme.

Tüketici kullanımı başına sera gazı etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %2 oranında artmıştır*

İmalatımız:

Fabrikalarımızın kullandığı enerjiden kaynaklanan CO2 emisyonları, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için enerjiden kaynaklanan CO2'de %65 azalma

Üretimde karbon pozitif olma:
 • Tüm enerjiyi yenilenebilir kaynaklarla kullanma

 • Elektrik şebekesini yenilenebilir kaynaklarla kullanma

 • Enerji karışımından kömürü çıkarma

 • Enerji birikimini toplulukların kullanımına sunma

Çamaşır yıkamadan kaynaklanan GHG'yi azaltma:
 • Yeniden formüle etme
 • Nakliyeden kaynaklanan GHG'yi azaltma

 • Buzdolabından kaynaklanan GHG'yi azaltma
 • Ofislerimizdeki enerji tüketimini azaltma
 • İş seyahatlerini azaltma
Sera gazları hakkında daha fazla bilgi edinin

Kullanımdaki ürünlerimiz:

Tüketicilerin ürünlerimizi kullanmasıyla ilişkili su tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme.+

Tüketici kullanımı başına su etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %1 oranında artmıştır*

İmalatımız:

Fabrikalarımızın kullandığı enerjiden kaynaklanan CO2 emisyonları, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008’den bu yana bir ton üretim için su kullanımında %47 azalma

Çamaşır yıkama işleminde su kullanımını azaltma:
 • Daha az su kullanan ürünler

 • Tarımda su kullanımını azaltma

Su kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Ürünlerimiz:

Ürünlerimizin imhasıyla ilişkili atık tüketimini 2020 yılına kadar yarıya indirme.

Tüketici kullanımı başına atık etkimiz, 2010 yılından bu yana yaklaşık %32† oranında azalmıştır*

İmalatımız:

İmha için gönderilen toplam atık miktarı, çok daha yüksek hacimlere rağmen 2020 yılına kadar 2008 düzeylerine veya daha düşük seviyelere inecektir.

2008'den bu yana bir ton üretim için toplam atık miktarında %96 azalma

Üretimden kaynaklanan atık miktarını azaltma:
 • Çöp sahasına tehlikeli olmayan sıfır atık gönderme
 • Yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya gübrelenebilir plastik ambalajlar

 • Ambalajları azaltma

Ambalajları geri dönüştürme:
 • Geri dönüşüm ve geri kazanım oranlarını artırma

 • Geri dönüştürülen içeriği artırma

 • Saşe atıklarıyla mücadele

 • PVC'yi ortadan kaldırma

Ofis atıklarını azaltma:
 • Geri dönüşüm, yeniden kullanım, geri kazanım

 • Kağıt tüketimini azaltma

 • Süreçlerde kağıdı ortadan kaldırma

Atık ve ambalajlama hakkında daha fazla bilgi edinin

2020 yılına kadar tarımsal ham maddelerimizin %100’ünü sürdürülebilir olarak kullanacağız.

2019 sonuna kadar tarımsal ham maddelerimizin %62’si sürdürülebilir olarak kullanılmıştır.

 • Sürdürülebilir palm yağı

 • Kağıt ve kereste

 • Soya fasulyesi ve soya yağı

 • Çay

 • Meyve

 • Sebzeler

 • Kakao

 • Şeker

 • Ayçiçek yağı

 • Kolza yağı

 • Süt ürünleri

 • Fairtrade Ben & Jerry’s

 • Gezen tavuk yumurtaları

 • Ofis malzemeleri için sürdürülebilir kaynak kullanımını artırma

Sürdürülebilir kaynak kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinin

Milyonlarca
İnsanın
Geçim Kaynaklarını

İyileştirmek

2020 yılına kadar, şirketimizi büyütürken milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştireceğiz.

UN Sustainability Development Plan

BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine uygun hareket ediyoruz


2020 yılına kadar, bulunduğumuz faaliyetlerde ve geniş tedarik zincirimizde insan haklarını geliştireceğiz.

Satın alma harcamalarımızın %70'i Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamızın Zorunlu Gerekliliklerini yerine getiren tedarikçiler üzerinden yapıldı


İnsan Hakları Raporumuzda belgelenen 8 dikkat çekici insan hakları sorununa odaklanarak insan hakları ilkelerini benimsemeye devam ettik


Güvenlik için Toplam Kaydedilebilir Sıklık Oranımız, milyon saatlik çalışma başına 0,76'ya yükseldi

 • BM İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri'ni uygulama

 • Tedarik harcamalarımızın %100'ü Sorumlu Kaynak Kullanımı Politikamız ile uyumludur

 • Adil ücret çerçevesi oluşturma

 • Çalışan sağlığı, beslenme ve refahı artırma

 • İş yeri kazalarını ve yaralanmaları azaltma

İş yerinde adil yaklaşım hakkında daha fazla bilgi edinin

2020 yılına kadar 5 milyon kadını güçlendireceğiz.

2,34 milyon kadın, güvenliği artırmaya, becerilerini geliştirmeye veya fırsatlarını genişletmeye yönelik girişimlere erişim elde etti

 • Yönetime odaklanarak, cinsiyetin dengeli dağıldığı bir organizasyon inşa etme

 • Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarda kadınların güvenliğini destekleme

 • Eğitimlere erişimi ve becerileri geliştirme

 • Değer zincirimizdeki fırsatları genişletme

Kadınlara yönelik fırsatlar hakkında daha fazla bilgi edinin

2020 yılına kadar 5,5 milyon insanın hayatını olumlu yönde etkileyeceğiz.

793.000 küçük ölçekli çiftçi ve 1,81 milyon küçük ölçekli perakende satıcı, tarım uygulamalarını geliştirmeyi veya gelirleri artırmayı amaçlayan girişimlere erişim sağladı

 • Küçük ölçekli çiftçilerin geçim kaynaklarını iyileştirme

 • Küçük ölçekli perakende satıcıların gelirlerini iyileştirme

Kapsayıcı şirket hakkında daha fazla bilgi edinin
Key
 • Başarılı

  This is the number of targets we have achieved

 • Plana göre ilerliyor

  This is the number of targets we are on track to achieve

 • Plan dışı

  This is the number of targets we are currently not on track

 • %

  tutulan hedef %'si

  This is the percentage of the target we are on track to achieve

* Çevre hedeflerimiz 'tüketici kullanımı başına' temelinde ifade edilir. Bu, bir ürünün tek kullanımlık porsiyon veya servisini ifade eder.

+ Dünya nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan ve su kıtlığı çeken yedi ülkede.

PricewaterhouseCoopers (PwC) güvencesiyle. Ölçümlerimize yönelik Bağımsız güvence & bölümüne bakın.

Pusulamızın izinde

Peki Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı 2020 yılında sona erdikten sonra hangi yöne ilerleyeceğiz?

Daha ileriye.

Gittiğimiz yolun doğru olduğundan hiç olmadığımız kadar eminiz; hem bizim için hem de dünya için. Ve Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı ile kazandığımız deneyimden faydalanarak tedarikçilerimizin, müşterilerimizin ve tüketicilerimizin hep beraber daha iyi bir gelecek inşa etme sürecine katıldığı bir hareket yaratmayı amaçlıyoruz.

Peki bu şirket nasıl olacak?

Amaç odaklı ve geleceğe uygun bir iş modeli olması gerektiğine inanıyoruz ve bu yaklaşımın üstün performansı destekleyeceğine.

Bunun için üç temel düşünceye dayalı bir sürdürülebilir iş startejisi olan yeni ‘’Pusula’’mızı takip edeceğiz.

Amacı olan markalar büyür.

Amacı olan şirketler kalıcıdır.

Amacı olan insanlar gelişir.

Bu yolculuğu sizinle paylaşmak için sabırsızlanıyoruz.

Hepimizin görmek istediği dünyayı inşa etmek için en iyi iş yaklaşımlarını kullanacağız. Tüm dünyanın gurur duyacağı bir şirket olmak istiyoruz.