Geç içerik

Merak ettikleriniz

Merak Ettikleriniz'de çok beğendiğiniz ürünlerimizin içeriği ile ilgili bilgilere ulaşabilirsiniz.

GDO gündemi hakkında bilgilendirme

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) tarafından Biyogüvenlik Kurulu’na GDO konusunda düzenlemeler için yapılan başvuru sonrasında özellikle internette oluşan gündemde, markalarımız Algida ve Sana’nın isminin geçmesi nedeniyle Unilever Türkiye olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz:

Unilever’in Hayvan Deneylerine Yönelik Duruşu

Ürünlerimizin tüketicilerimiz açısından güvenliğini değerlendirmek için hayvan testi yerine çok çeşitli yaklaşımlar benimsiyor ve hayvan testinin sonlandırılmasını taahhüt ediyoruz. İleri seviye araştırmalarımızın tek bir hedefi var: Herhangi bir hayvan testine gerek kalmaksızın ürünlerimizin güvenliğini doğrulayan yeni yaklaşımlar geliştirmek.

Mikro plastikler

Deniz ortamının mikro plastiklerin olası etkisinden korunması önemli bir sorundur.

Rekabet Kurulu Kararı

Rekabet Kurulu’nun ihlal olarak değerlendirdiği, satış saha operasyonları ile ilgili alınan karara ilişkin görüşlerimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.

Bilgilendirme Metni

Rekabet Kurulu’nun şirketimiz hakkında verdiği karara ilişkin son günlerde kamuoyuna sunulan haber ve yorumlara ilişkin, kararın muhatabı olarak bilgilendirme metnimizi kamuoyunun takdirine sunarız.

Başa dön