Geç içerik

Unilever Türkiye Yer değiştir


Eşitlik, Çeşitlilik & Dahiliyetçilik

section.skipThisSection

Vizyonumuz, Stratejimiz & Amacımız

Vizyonumuz

Geleceğe giden yolda oyunun kurallarını değiştirerek toplumsal cinsiyet eşitliği sağlayan bir iş gücü ve klişeleri yıkan kapsayıcı bir kültür oluşturmak.

Amacımız

1. Toplumsal cinsiyet dengesi hedefiyle kadınların şirket yönetiminde temsilini arttırmak.

2. Kapsayıcı bir kültür geliştirmek ve kalıplaşmış yargıları ortadan kaldırarak çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak.

​3. Cinsiyet, yaş, ırk, engellilik, cinsiyet kimliği ya da cinsel yönelim gözetmeksizin tüm çalışanların katkılarına değer verilen ve saygı duyulan bir iş yeri yaratmak.

Odak Alanlarımız

• İşyerinde toplumsal cinsiyet eşitliği yaratmak.​

• Cinsiyetin ötesinde bir mercek ile gündeme yaklaşmak.

• Ortaklıklarımız ve markalarımız aracılığıyla daha geniş bir ekosistemde farkındalık yaratarak toplumu desteklemek.