Geç içerik

Unilever Türkiye Yer değiştir


Gezegenimiz ve Toplumumuz

Dünya, karşı karşıya olduğumuz sosyal ve çevresel sorunları hiçbir zaman bu kadar net görmemişti. Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar fazla olmamıştı.

Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Amaç odaklı insanlardan ve markalardan oluşan bir şirket olarak sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmayı amaçlıyoruz.

Öncü olarak geçirdiğimiz on yıl

2010 yılında Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı’nı (USLP) hayata geçirdik; bu plan sürdürülebilirlik ile başarılı bir iş performansının doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlamayı hedefliyordu.

USLP planının uygulandığı on sene içinde dünya çok değişti. Bizi eyleme geçmeye teşvik eden birtakım sorunlar kamuoyunun da ana gündemi haline geldi. Artık, paydaşlar sürdürülebilirlik hedeflerinin olmasını bir artı olarak değil de; haklı olarak bir zorunluluk olarak görüyorlar.

Bu süreçte çok şey öğrendik tabii. Her zaman her şeyi doğru yapmamış olsak bile, sürdürülebilirlikte öncü olma hedefimize sadık kaldığımıza inanıyoruz; biz amacı olan markaların büyüdüğüne, amacı olan şirketlerin sürdürülebilir olduğuna ve amacı olan insanların gelişerek kendi potansiyellerini %100 olarak ortaya koyabildiklerine inanıyoruz.

Yürüdüğümüz bu yolun hem kendimiz hem de gezegenimiz için en doğru yol olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı’nın bize sağladığı tecrübe sayesinde, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve tüketicilerimizle birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla hep birlikte harekete geçiyoruz.

Toplum ve gezegenimiz ile yeni bir anlaşma

Artık işimizi ve iş yapış şeklimizi her zamankinden daha ileriye taşımak istiyoruz. Unilever Compass yeni sürdürülebilirlik stratejimiz bu isteğimizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

İnsan haklarına duyduğumuz saygının tartışılmaz önemini pekiştiriyor, günümüzün en önemli sorunlarını çözmek için iddialı eylem programları ortaya koyuyor. Markalarımızın gücünden ve etkisinden yararlanarak, zamanla yarışan hedeflerimizi gerçekleştirerek pozitif değişimi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Sürdürdüğümüz vizyonumuz

Gezegenimizde ve toplumumuzda kalıcı, pozitif, gerçek bir fark yaratacak ölçeğe ve imkana sahibiz. Değişiyoruz, eyleme geçiyoruz ve eylemde bulunan diğer paydaşları da destekliyoruz.

Ele aldığımız sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

section.skipThisSection

Gezegenin sağlığını iyileştireceğiz

Gezegenin sağlığını iyileştireceğiz

Gezegenimizin karşı karşıya olduğu krize yönelik hasarı durdurmak ve sağlığını iyileştirmek için üzerimize düşeni yapmalıyız. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele etmek ve doğayı korumak için bir dizi yeni ve iddialı eylem planı belirledik.

section.skipThisSection

İnsanların sağlığını, güvenini ve refahını iyileştireceğiz

İnsanların sağlığını, güvenini ve refahını iyileştireceğiz

Daha fazla sağlık, esenlik, eşitlikçilik ve kapsayıcılık sağlayabilmek için 2030 yılına kadar markalarımız ile 1 milyar kişiye ulaşacağız.

section.skipThisSection

Daha adil ve daha kapsayıcı bir dünya için emek sarf edeceğiz.

Daha adil ve daha kapsayıcı bir dünya için emek sarf edeceğiz.

Eşit ve kapsayıcı bir toplum oluşturmaya kararlıyız. Yaşam standartlarını yükselterek, kapsayıcılık yoluyla fırsatlar yaratarak ve insanları geleceğin işine hazırlayarak değerli bir katkı yapabileceğimize inanıyoruz.

section.skipThisSection
A landscape photograph of a lush, green forest

Kaybedecek zaman yok

Harekete geçmenin önündeki en büyük engelin tek bir şirketin kendi başına gerçekleştirebileceklerinin sınırlı olmasının farkındayız. Şirket olarak bütün potansiyelimizi ve gücümüzü ortaya koymayı taahhüt etmenin yanı sıra, daha iyiye gitmek için diğer paydaşlarımızla beraber çalışmaya da hazırız.

Pozitif etki yaratabileceğimizi düşündüğümüz fırsatların pek çoğu, hali hazırda değer zincirimizde olan ve ilişki içerisinde olduğumuz topluluklarda yatıyor. Bu yüzden ilk adımımız, Unilever'in bütün gücünü ve ölçeğini kullanarak birlikte çalıştığımız paydaşlarımızın ve faaliyette bulunduğumuz ekonomilerin iş yapma şekillerini ve politikalarını olumlu yönde etkilemek. Çünkü, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum ve sağlıklı bir gezegen hayal eden herkes için mesajımız çok net: Boşa harcayacak zamanımız yok. Haydi hep beraber harekete geçelim.

Amacımız sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmak

Gezegenimiz ve Toplumumuz sayfasını ziyaret edin

Daha iyi bir dünya için hep birlikte

Önemsediğiniz konularda harekete geçin