Geç içerik

Gezegenimiz ve Toplumumuz

Dünya, karşı karşıya olduğumuz sosyal ve çevresel sorunları hiçbir zaman bu kadar net görmemişti. Harekete geçme ihtiyacı hiçbir zaman bu kadar fazla olmamıştı.

Biz sorumluluğumuzun farkındayız. Amaç odaklı insanlardan ve markalardan oluşan bir şirket olarak sürdürülebilir yaşamı mümkün kılmayı amaçlıyoruz.

Sustainable scenarios

Öncü olarak geçirdiğimiz on yıl

2010 yılında Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı’nı (USLP) hayata geçirdik; bu plan sürdürülebilirlik ile başarılı bir iş performansının doğrudan bağlantılı olduğunu kanıtlamayı hedefliyordu.

USLP planının uygulandığı on sene içinde dünya çok değişti. Bizi eyleme geçmeye teşvik eden birtakım sorunlar kamuoyunun da ana gündemi haline geldi. Artık, paydaşlar sürdürülebilirlik hedeflerinin olmasını bir artı olarak değil de; haklı olarak bir zorunluluk olarak görüyorlar.

Bu süreçte çok şey öğrendik tabii. Her zaman her şeyi doğru yapmamış olsak bile, sürdürülebilirlikte öncü olma hedefimize sadık kaldığımıza inanıyoruz; biz amacı olan markaların büyüdüğüne, amacı olan şirketlerin sürdürülebilir olduğuna ve amacı olan insanların gelişerek kendi potansiyellerini %100 olarak ortaya koyabildiklerine inanıyoruz.

Yürüdüğümüz bu yolun hem kendimiz hem de gezegenimiz için en doğru yol olduğuna dair hiçbir şüphemiz yok. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı’nın bize sağladığı tecrübe sayesinde, tedarikçilerimiz, müşterilerimiz ve tüketicilerimizle birlikte daha iyi bir gelecek inşa etmek amacıyla hep birlikte harekete geçiyoruz.

Toplum ve gezegenimiz ile yeni bir anlaşma

Artık işimizi ve iş yapış şeklimizi her zamankinden daha ileriye taşımak istiyoruz. Unilever Compass yeni sürdürülebilirlik stratejimiz bu isteğimizi nasıl gerçeğe dönüştüreceğimizi çok net bir şekilde ortaya koyuyor.

İnsan haklarına duyduğumuz saygının tartışılmaz önemini pekiştiriyor, günümüzün en önemli sorunlarını çözmek için iddialı eylem programları ortaya koyuyor. Markalarımızın gücünden ve etkisinden yararlanarak, zamanla yarışan hedeflerimizi gerçekleştirerek pozitif değişimi sürdürmeyi hedefliyoruz.

Sürdürdüğümüz vizyonumuz

Gezegenimizde ve toplumumuzda kalıcı, pozitif, gerçek bir fark yaratacak ölçeğe ve imkana sahibiz. Değişiyoruz, eyleme geçiyoruz ve eylemde bulunan diğer paydaşları da destekliyoruz.

Ele aldığımız sorunlar hakkında daha fazla bilgi edinin.

Laboratuvar önlüklü iki bilim adamı bir deney yapıyor

Sorumlu iş

Sorumlu iş ilkelerimiz yaptığımız her şeyin temelini oluşturuyor. Çalışanlarımızın sadece işlerini değil, aynı zamanda amacı olan doğru şeyler yapmalarını sağlamak için güçlü değerlerimiz ve net politikalarımız ve standartlarımız var.
Unilever'deki herkesin yüksek etik standartlarımızın elçisi olmasını bekliyoruz.

Bir fabrikada gözlüklü ve kasklı bir adam

İnsan haklarına saygılıyız

İnsan hakları evrenseldir ve değişmez. Ancak dünya hızla değişiyor ve bu değişikliklerden bazıları insan haklarını da tehlikeye atıyor. Kendi faaliyetlerimizde ve tüm iş ilişkilerimizde, yaptığımız her şey, uluslararası kabul görmüş tüm insan haklarına saygı duyma ve bunları destekleme konusunda derin ve sarsılmaz bir taahhütle destekleniyor.

A landscape photograph of a lush, green forest

Kaybedecek zaman yok

Harekete geçmenin önündeki en büyük engelin tek bir şirketin kendi başına gerçekleştirebileceklerinin sınırlı olmasının farkındayız. Şirket olarak bütün potansiyelimizi ve gücümüzü ortaya koymayı taahhüt etmenin yanı sıra, daha iyiye gitmek için diğer paydaşlarımızla beraber çalışmaya da hazırız.

Pozitif etki yaratabileceğimizi düşündüğümüz fırsatların pek çoğu, hali hazırda değer zincirimizde olan ve ilişki içerisinde olduğumuz topluluklarda yatıyor. Bu yüzden ilk adımımız, Unilever'in bütün gücünü ve ölçeğini kullanarak birlikte çalıştığımız paydaşlarımızın ve faaliyette bulunduğumuz ekonomilerin iş yapma şekillerini ve politikalarını olumlu yönde etkilemek. Çünkü, daha adil ve daha kapsayıcı bir toplum ve sağlıklı bir gezegen hayal eden herkes için mesajımız çok net: Boşa harcayacak zamanımız yok. Haydi hep beraber harekete geçelim.

Başa dön