Geç içerik

Unilever Türkiye Yer değiştir


Unilever ve Veolia Sürdürülebilir Ambalaj İşbirliği

Unilever ve Veolia arasında üç yıl süreyle devam edecek olan ortaklık, plastik atıklar için döngüsel ekonominin oluşturulmasına yardım ederek atıkların gerek toplanması gerekse geri dönüşümü için ihtiyaç duyulan alt yapıyı iyileştirecek.

recycling close-up

Unilever ve Veolia, Hindistan ve Endonezya’dan başlayarak farklı coğrafyalarda plastikle ilgili döngüsel bir ekonominin oluşturulmasına yardımcı olmak için gelişmekte olan teknolojiler alanında beraber çalışmak üzere bugün bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını duyurdular. Ellen MacArthur Vakfı’nın verilerine göre kullanımının ardında dünya genelindeki plastiğin sadece %14’ü geri dönüştürülmek üzere toplanırken %40’nın yolculuğu düzenli depolama alanlarına, üçte birinin ise kırılgan ekonomilerde son buluyor.

Unilever 2017 yılında endüstriye öncülük eden bir açıklama yaparak 2025 yılına kadar tüm plastik ambalajlarını %100 tekrar kullanılabilecek, geri dönüştürülebilecek ya da biyolojik olarak çözünebilecek şekilde tasarlayacağı taahhüdünü verdi. Buna yönelik bir nihai pazar oluşturabilmek için ise 2025 yılına kadar ambalajlarındaki plastik içeriğini en az %25 arttırma taahhüdünde bulundu. Bu hedefler, özellikle ambalajların geri dönüştürecek ya da tekrar kullanılacak şekilde tasarlanmasına yönelik gerekli değişliklerin yapılması için endüstriyi harekete geçirecek etkiye sahip.

Unilever ve Veolia böylesine önemli bir anlaşmaya imza atarak plastik atıkların aslında, döngüsel bir ekonomiye geçişte önemli olan değer zinciri boyunca atık toplama ve tekrar işleme altyapısının geliştirilmesinde ve ölçeğinin arttırılmasında, cesur aksiyonlar almayı gerektiren ortak bir sorumluluk olduğunu ortaya koymuş oldular. Yapılacak ortak çalışma kapsamında, geri dönüştürülmüş içeriği tekrar değer zincirine aktarmak üzere malzeme toplama sürecine odaklanılacak. Veolia bu ortaklık süresi boyunca çeşitli ülkelerde kullanılmış ambalaj toplama çözümlerini uygulamak, geri dönüşüm kapasitesini arttırmak ve yeni süreçler ve iş modelleri geliştirmek için Unilever’le beraber çalışacak.

Unilever Tedarik Zinciri Başkanı Marc Engel yaptığı açıklamada, “Plastik atık sorununun boyutları azalmanın aksine artmaya devam ediyor. Öyle ki, önümüzdeki yirmi yıl içerisinde plastik üretiminin ikiye katlanacağı öngörülüyor. Bu kritik sorunun çözümü için yapılması gereken daha pek çok şey var. Biz de bu noktada atık yönetiminde bir dünya lideri olan Veolia ile gerçekleştireceğimiz işbirliği sayesinde döngüsel bir ekonomi için etkili adımlar atmayı umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Veolia Kalkınma, İnovasyon ve Pazarlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Laurent Auguste ise, “Plastik ambalajların çevresel ayak izini anlamlı ölçüde azaltmak için mevcut plastik ambalajların yaşam sonu yönetim biçimini dönüştürme ihtiyacı yadsınamaz. Bu ihtiyaç ise değer zincirinde yer alan tüm oyuncuların yeni bir şekilde işbirliği gerçekleştirmesini gerektiriyor. Veolia ve Unilever olarak bu global işbirliği çerçevesinde, dünyanın farklı coğrafyalarındaki güçlerimizi birleştiriyor ve ambalaj için sorumlu ve sürdürülebilir bir geleceği tekrar tanımlamak için atıkların toplanmasından geri dönüştürülmesine kadar liderlik görevini üstleniyoruz” dedi.

Veolia Hakkında

Veolia grup optimize kaynak yönetimi alanında global bir liderdir. Grup, dünya genelindeki 169.000 çalışanıyla su, atık ve enerji yönetimi çözümleri tasarlayarak ve sunarak toplulukların ve endüstrilerin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamaktadır. Veolia birbirini tamamlayan üç faaliyet alanında yaptığı çalışmalarla kaynaklara erişimin geliştirilmesine, mevcut kaynakların korunmasına ve bunların takviye edilmesine yardımcı olmaktadır.

2017 yılında, Veolia grup 96 milyon kişiye içme suyu ve 62 milyon kişiye atık suyu hizmetleri sağlamış, bunun yanı sıra yaklaşık 55 milyon megawatt saat enerji üreterek 47 milyon metrik ton atığı kullanılabilir malzemeye ve enerjiye dönüştürmüştür. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE borsasına kayıtlıdır) 2017 yılı için €25.12 milyar konsolide gelir bildiriminde bulunmuştur. (USD 30.1 milyar). www.veolia.com


Güvenli Liman

Bu duyuru, 1995 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Özel Menkul Kıymetler Dava Islah Yasası kapsamındaki anlamıyla 'ileriye dönük beyanlar' da dahil olmak üzere ileriye dönük beyanlar içerebilir. ‘-ecek, -acak’ kipleri, 'amaçlamak', 'beklemek', 'öngörmek', 'niyet etmek', 'ümit etmek', 'inanmak', 'vizyon' gibi kelimeler veya bu terimlerin olumsuz halleri ve gelecekteki performans veya sonuçlar ile ilgili diğer benzeri ifadeler ve bunların olumsuz halleri, bu tür ileriye dönük beyanların tespiti amaçlıdır. Bu ileriye dönük beyanlar, öngörülen gelişmelere ve Unilever Group’u ("Grup" veya "Unilever") etkileyen diğer faktörlere ilişkin mevcut beklenti ve varsayımlara dayanmaktadır. Bunlar, tarihsel gerçekler veya gelecekteki performansın teminatı değildir.

Söz konusu ileriye dönük beyanlar, risk ve belirsizlikler içerdiğinden, gerçek sonuçlar ile bu ileriye dönük beyanlar ile ifade veya ima edilen sonuçlar arasında bariz farklar olmasına neden olabilecek önemli faktörler mevcuttur. Diğer riskler ve belirsizliklerin yanı sıra, gerçek sonuçların önemli ölçüde farklılık göstermesine neden olabilecek maddi veya temel faktörler şunlardır:

Unilever'in küresel markalarının tüketici tercihlerini karşılamaması; Unilever'in yenilik yapma ve rekabet gücünü koruma becerisi; Unilever'in portföy yönetimindeki yatırım tercihleri; iklim değişikliğinin Unilever'in işleri üzerindeki etkisi; Unilever'in plastik ambalajlarına sürdürülebilir çözümler bulma becerisi; müşteri ilişkilerinde önemli değişiklikler veya kötüye gidiş; yetenekli çalışanların işe alınması ve elde tutulması; tedarik zincirimiz ve dağıtımımızdaki aksaklıklar; hammadde ve emtia maliyetlerinde artış veya dalgalanma; güvenli ve yüksek kaliteli ürünlerin üretimi; emniyetli ve güvenilir BT altyapısı; şirket satın alımı ve elden çıkarmalarının ve dönüşüm projelerinin yürütülmesi; ekonomik, toplumsal ve siyasi riskler ve doğal afetler; mali riskler; yüksek ve etik standartları karşılamama ve mevzuat, vergi ve yasalara ilişkin hususların idaresi.

Mevcut COVID-19 salgınının bir sonucu olarak bu risklerin bir kısmında artış olmuştur.

Bu ileriye dönük beyanlar, yalnızca bu belgenin tarihi itibarıyla geçerlidir. Yürürlükteki herhangi bir yasa veya düzenlemenin gerektirdiği durumlar haricinde Grup, Grubun ileriye dönük beyanlar ile ilgili beklentilerindeki değişikliği veya bu tür beyanlara dayanak teşkil eden olaylar, koşullar ve durumlardaki herhangi bir değişikliği yansıtmak adına burada yer alan söz konusu beyanlarda yapılan herhangi bir güncellemeyi veya düzeltmeyi kamuya açık bir şekilde yayınlama yükümlülüğünü veya taahhüdünü açıkça reddeder. Grubu etkileyen potansiyel riskler ve belirsizliklerle ilgili daha fazla ayrıntı, Form 20-F 2019 Faaliyet Raporu Unilever Faaliyet Raporu ve Hesapları 2019 dahil olmak üzere Grubun Londra Borsası, Euronext Amsterdam ve ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu ("SEC") nezdinde mevcut dosyalarda açıklanmaktadır.