Geç içerik

Unilever, Gençleri İş Dünyasına Hazırlıyor

Yayınlandı:

Ortalama okuma süresi: 6 dakika

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve Unilever, Gençleri İş Dünyasına Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi ile Hazırlıyor

Turkey surdurulebilir sertifikalı online egitim programı

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) ve Unilever Türkiye’nin hayata geçirdiği “Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı” 10 Ekim 2018 tarihinde başlıyor. Tüm üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencilerinin ücretsiz olarak alabileceği ve 8 hafta sürecek eğitim programının son başvuru tarihi 25 Eylül 2018. Sürdürülebilir kalkınma içeriğine erişme konusunda sıkıntı yaşayan öğrencilerin bu konudaki bilgi ve becerilerini artırmaya yönelik hayata geçen program Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilk online sertifikalı eğitim programı olma özelliği taşıyor.

Sürdürülebilirlik uygulamaları, dünyada sınırlı olan ve hızla azalan doğal kaynaklarımızın kirlenmesi ile birlikte insan ve ekolojik sağlık için olduğu kadar, üretim sektörü ve iş dünyası için de gittikçe önem kazanıyor. Gelecek nesillerin daha iyi koşullara ve daha iyi bir geleceğe sahip olması doğal, ekonomik ve sosyal kaynakların sürdürülebilirliğine bağlı olduğu bu dönemde hem şirketlerin hem de çalışanların sürdürülebilir iş yapış modelini benimsemeleri de bir zorunluluk haline geldi.

Bu amaçla yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve Unilever Türkiye, “Sürdürülebilir Kalkınma Sertifikalı Online Eğitim Programı”nı hayata geçiriyor. Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma konusundaki ilk online sertifikalı eğitim programına tüm üniversitelerin 3. ve 4. sınıf lisans öğrencileri başvurabiliyor. 8 hafta sürecek ve ücretsiz olarak verilecek eğitime son başvuru tarihi 25 Eylül 2018. İlk etapta 100 öğrenciye sürdürülebilir kalkınma konusunda eğitim verilmesi planlanan programın sonunda öğrencilere BÜYEM tarafından sertifikaları verilecek.

Turkey sürdürülebilir gelecek

Yenilikçi ve kapsayıcı eğitim programı

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi ve dünyanın önde gelen hızlı tüketim ürünleri şirketlerinden biri olan Unilever’in hayata geçirdiği programda, geleceğin iş modeli olan “Sürdürülebilirliğin”, profesyonellerin deneyimleri eşliğinde tüm boyutlarıyla ele alınması planlanıyor.

Sürdürülebilir Kalkınma Online Eğitim Programı’nın eğitmen kadrosu, Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinden ve konusunda uzman özel sektör temsilcilerinden oluşuyor. 10 Ekim 2018 tarihinde başlayacak program, Türkiye’de bu çerçevedeki bir iş birliğinin ilk örneği olma özelliği taşıyacak.

Program, Boğaziçi Üniversitesi’nin yenilikçi ve kapsayıcı bakış açısıyla sürdürülebilirlik ilkelerinin uygulamaya geçirilebilmesi için gerekli araç, beceri ve stratejileri aktarırken; Unilever’in uzun yıllara dayanan deneyimleri ışığında sürdürülebilir iş modelleriyle nasıl bir kalkınma ve katma değer yaratabileceğini gösterecek.

Lisans öğrencilerine yönelik geliştirilen programın; sürdürülebilir ekolojik sistemler, eko-tasarım, yeşil ekonomi, sürdürülebilir tarım modellerinin geliştirilmesi ve çevresel etki kategori analizinin disiplinler arası bir bakış açısıyla değerlendirilmesi ve yeşil büyüme yol haritasının oluşturulmasına öncülük etmesi bekleniyor. Ders programı süresince elde edilen kazanımların, küresel ve bölgesel sürdürülebilirlik sorunlarına çözüm bulacak uygulamalar oluşturması hedefleniyor. Bununla birlikte öğrenciler, eğitim boyunca uzmanların sürdürülebilir kalkınma önündeki ekonomik, sosyal ve teknik engelleri nasıl aşabildiklerini başarı öyküleri ile bire bir gözlemleyebilecekler. Öğrencilere vaka çalışmaları ve deneyim paylaşımlarıyla iş dünyasında nasıl fark yaratabilecekleri aktarılacak.

Sürdürülebilirlik Stratejilerinin Bulunduğu Yeni İş Modelinin Önemi

Sürdürülebilirlik, günümüzde üretim ve servis sektörlerinin gündeminde ön sıralarda yer almaya başlayan bir kavram olarak karşımıza çıkıyor. Merkezinde sürdürülebilirlik stratejilerinin bulunduğu yeni iş modeli, tüm dünyada yaşam kalitesinin artırılması için temel bir rol oynuyor. Bu gerçeği kavrayarak geleceğe adım atan işletmeler ve profesyoneller rakiplerinden farklılaşıyor.

Sürdürülebilir kalkınma konusunda 2012 yılından bu yana yapılan çalışmaların sonucunda ortaya çıkan, “insanlar, gezegen ve refah” odaklı 17 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefi kapsamında 2030 yılına kadar tüm dünyada açlık ve aşırı yoksulluğu yok etme, insanlar, bölgeler ve ülkeler arasındaki eşitsizliği azaltma, iklim değişikliğiyle etkili mücadele, çevrenin korunması, cinsiyetler arası eşitlik, ekonomik büyüme, kaliteli eğitim ve herkese ulaşılabilir enerji sağlama gibi 17 genel konu üzerinde küresel dayanışma ve ortaklık sağlanması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda tasarlanan “Online Sürdürülebilir Kalkınma Eğitimi Programı” öğrencilere ilgili konularda vizyon katmayı hedefliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi Hakkında

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi (BU-SDCPC) disiplinler arası bilgi ve deneyim aracılığıyla küresel toplum için sürdürülebilir kalkınma ve ilgili paydaşlar ile yakın işbirliği içerisinde yenilikçi teknoloji transferi sağlamaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi’nin bir araştırma merkezi olan ofis, en iyi uygulamaların yapılmasını ve sürdürülebilir bölgelerdeki sürdürülebilir üniversite kampüslerinin devamlı desteğini sağlamaya yönelik işbirliğini kapsayan yenilikçi öğretme ve uygulamalı araştırmayı geliştirmektedir. Sürdürülebilir kentsel planlama kavramı da son yıllarda kavrayıcı sistematik yaklaşımın ve idari düzenin kapsamlı bir şekilde anlaşılmasıyla gündeme gelmektedir.

Merkezin amacı; ulusal ve uluslararası işbirliği ortamında eko-verimlilik kapsamında temiz üretim ve ürünlerin; proseslerin hammadde, üretim, kullanım (servis) aşamalarında kullanılan doğal kaynakların ve çevresel etkilerin teknik, çevre ve ekonomik boyutları ile değerlendirilerek yönetim, ürün/servis ve süreç kategorilerinde disiplinler arası uygulamalı araştırma ve geliştirme yapmak ve bu konularda politika ve aksiyon planları ile ilgili önerilerde bulunmaktır.

BU-SDCPC’nin amaçları:

  • Temiz üretim için teknoloji desteği sağlamak; üretim ve hizmet sektöründe verimliliği artırmak, kaynak girdilerini ve kimyasal tüketimini azaltmak, daha az atık oluşturmak, ve en önemlisi çevreye olan riskleri azaltmak.
  • Sürdürülebilir üretim ve tüketim konularını teşvik etmek ve geliştirmek için politika ve yönetmelikler kapsamında karar verici mekanizmalar, sanayi ve ilgili sektörlerde tanınmış uzmanlar ile akademik ve araştırma enstitüleri arasında yeni bağlantılar, ağ ve işbirlikleri kurmak.
  • Çevresel, ekonomik kaygılara dayanan uluslararası standartlar ve araştırma yöntemleri ile dünyaca tanınan ürün akreditasyon standartları uygulamak.
  • Atık ve enerji yönetimi stratejileri sağlayarak eğitim programlarına, kampüse ve günlük yaşama sürdürülebilirlik kavramını entegre etmek.
  • Çevresel karar verme mekanizmalarını kullanarak, bütünleşmiş kaynak korumasına dair bölgesel stratejiler, planlar ve programlar geliştirip uygulamaya sokmak.
  • Bir kurumun ürün, süreç ve hizmetlerinden kaynaklanan çevresel etkilerini azaltmak için, daha verimli teknoloji ve üretim sistemleri kullanarak, kaynak ve kimyasal tüketiminde ve/veya tüm yaşam döngüsü aşamasında üretilen atık ve emisyonlarında azalma sağlamak.
  • Türkiye’deki yeşil girişimcilik çalışmalarını ve sürdürülebilir kalkınma kapsamına giren konularda uygulamalı araştırmaları desteklemek ve teşvik etmek.

Boğaziçi Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma ve Temiz Üretim Merkezi hakkında daha çok bilgi için, lütfen http://www.sdcpc.boun.edu.tr/ adresini ziyaret ediniz.

Unilever Türkiye Hakkında

Unilever, 190’dan fazla ülkede satılan ürünleri ile her gün 2,5 milyar tüketiciye ulaşan, Gıda, Ev Bakım, Kişisel Bakım ve İçecek Ürünleri konusunda dünyanın önde gelen tedarikçilerinden biridir. Dünya genelinde 169,000 çalışanı olan Unilever, 2017 yılında 53.7 milyar Euro yıllık satış hacmine ulaşmıştır.

Şirketin kapsama alanının yarısından fazlası (57%), gelişen ve yükselen pazarlarda yer almaktadır. Unilever Türkiye portföyünde; OMO, Rinso, Yumoş, Domestos, Cif, Sunlight, Elidor, Dove, Dove Men, Toni&Guy, Signal, Clear, Rexona, Lux, Axe, Sana, Lipton, Knorr, Calve, Becel, Algida, Carte d’Or, Cornetto, Nogger, Magnum, Max, UFS ve Vaseline markaları yer almaktadır. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı (USLP), şirket stratejisinin temelini oluşturmakta ve şunları hedeflemektedir:

  • 2020’ye kadar bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliklerini artırmak için harekete geçmesine yardımcı olmak
  • 2030’a kadar ürünlerimizden kaynaklanan çevresel etkimizi yarı yarıya azaltmak
  • 2020’ye kadar milyonlarca insanın geçim kaynaklarını iyileştirmek

USLP, büyümeyi ve şirkete duyulan güveni arttırarak değer yaratmakta, maliyetleri düşürürken riskleri azaltmaktadır. Unilever’in, sürdürülebilir yaşamı destekleyen markaları 2016’da, şirketin işinin geri kalanından %50 daha fazla büyümüş ve şirket büyümesinin neredeyse %60’ından fazlasını sağlamıştır. Unilever, 2017 Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nde sektörünün bir numarası seçilmiştir. Unilever, FTSE4Good Endeksinde ise en yüksek çevresel skor olan 5'e yükselmiştir.

2017 GlobeScan/SustainAbility yıllık anketinin Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Liderleri listesinde yedinci kez üst üste birinci sırada bulunan Unilever, CDP'nin 2018 Global Tedarik Zinciri raporunda İklim Değişikliği, Su, Ormanlar ve Tedarikçi Bağlılığı ile ilgili dört A derecesi almıştır. Unilever, 2030 yılı itibarıyla tüm operasyonlarında karbon pozitif olmayı ve plastik ambalaj üretiminin %100'ünün 2025 yılına kadar tamamen yeniden kullanılabilir, geri dönüştürülebilir veya kompostlanabilir olmasını taahhüt etmektedir.

Unilever ve markaları hakkında daha çok bilgi için, lütfen www.unilever.com.tr adresini ziyaret ediniz. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı hakkındaki gelişmelere ise https://www.unilever.com.tr/sustainable-living/ linkinden ulaşabilirsiniz.

Başa dön