Geç içerik

İnsan hakları için olumlu ve kalıcı bir etki yaratmak

Yayınlandı:

Gelin en fazla karşılaşılan insan hakları sorunlarını tedarik zincirimiz içerisinde nasıl ele aldığımızı hep beraber inceleyelim.

Cocoa farmers in Ghana

2015 yılı başında yayınladığımız İnsan Hakları Raporu’muzda, faaliyetlerimiz ya da iş ilişkilerimiz kapsamında hak sahiplerimiz üzerinde en ciddi olumsuz etki yaratma riski olan sekiz adet insan hakları sorununu paylaştık.

Öne çıkan bu sekiz konu başlığı ayrımcılık, adil ücret, zorla işçi çalıştırma, örgütlenme özgürlüğü, istismar, sağlık & güvenlik, arazi kullanım hakkı ve çalışma saatleriydi.

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi’nin yayınlanışının 70. yılını kutladığımız bu İnsan Hakları Günü’nde iş liderlerimiz kısa videolar paylaşarak insan hakları alanında kaydettiğimiz ilerlemeye ilişkin görüşlerini ilettiler.

1. Ayrımcılık: tam potansiyellerine erişebilmeleri için insanlara yardımcı olmak

Biz herkesin, çeşitliliğin desteklendiği ve ayrımcılık ya da mağduriyetin yaşanmadığı bir ortamda çalışmasını istiyoruz.

2. Adil Ücret: geçime yetecek ücreti sağlamak

Adil tazminatı sağlamak ve giriş seviyesindeki ücretleri harici ücret göstergeleriyle karşılaştırabilmek için global bir Çerçeve hazırladık. Sorumlu Tedarik Politikamız kapsamında tedarikçilerimizden de çalışanları için geçime yetecek kadar ücret sağlama yaklaşımını benimsemelerini talep ediyoruz.

3. Zorla İşçi Çalıştırma: istihdam standartlarını belirlemek

Şiddet göstererek, kandırarak ya da zorlayarak insanları işe almayı, barındırmayı ya da sevk etmeyi veya isteğinin dışında çalıştırmayı içeren tüm zorla işçi çalıştırma ve insan ticareti faaliyetlerine karşı sıfır tolerans gösteriyoruz.

4. Örgütlenme özgürlüğü: istihdam koşullarını korumak ve iyileştirmek

Örgütlenme özgürlüğü sayesinde çalışanlarımıza ortak çıkarlarını temsil edebilmeleri ve toplu iş sözleşmeleri gerçekleştirebilmeleri için tercih ettikleri bir sendikaya ya da başka bir kuruluşa katılma hakkı tanıyoruz.

5. İstismar: toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek

İstismar sözlü, fiziksel, sadece bir defa ya da devamlı olmak üzere farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Gerek İş İlkeleri Kodumuz gerekse de diğer Politika Kodlarımızda belirttiğimiz gibi, bir ayrımcılık türü olan istismarın yaptığımız işte yeri olamaz. Bu konuyla ilgili olarak UN Women’ın ‘A Global Women’s Safety Framework in Rural Spaces (Kırsal Alanlarda Kadınların Güvenliği Global Çerçevesi ’ dokümanını hazırlamasına da yardımcı olduk.

6. Sağlık & güvenlik: ‘Vizyon Sıfır’a doğru

Sahalarımızda oluşturduğumuz güvenlik komiteleri aracılığıyla güvenli davranışlar benimsemeleri için çalışanlarımıza araçlar ve eğitim sağladık.

7. Arazi kullanım hakları: Arazi sahipliğinde kadınların haklarını gözetmek

Arazi sahipliğiyle ilgili uyulması gereken ilkeleri ve gösterilmesi gereken özeni içeren yeni bir Global Arazi Hakları Politikası oluşturduk.

8. Çalışma saatleri: Fazla çalışma saatlerinin önlenmesi konusunda tedarikçilerle çalışmak

Fazla çalışma saatleriyle mücadeleyi Sorumlu Tedarik Politikamız kapsamında yerine getirilmesi gereken başlıca gerekliliklerden biri olarak benimsedik.

İnsan haklarıyla ilgili çok ilerleme kaydettik; halen aksiyonlarımız var

Unilever Entegre Sosyal Sürdürülebilirlik Başkan Yardımcısı Marcela Manubens “Değer zincirimizin büyüklüğünü ve çeşitliliğini göz önüne aldığımızda halen yapacağımız çok şey var,” dedi.

“Amacımız insan hakları bilincini organizasyonumuz kapsamındaki her fonksiyona, role ve alana yaygınlaştırmak,” diye konuşan Baş Tedarik Zinciri Yöneticisi Marc Engel ise sözlerine şu şekilde devam etti, “Değer zincirimiz boyunca karşılaştığımız insan hakları sorunlarıyla mücadele etmek işimizi daha güçlü bir şekilde inşa etmemize yardımcı oluyor. Bundan böyle de insan hakları konusunda hem etik hem de iş faaliyetlerimiz açısından daha köklü pozitif değişimler gerçekleştirmeye devam edeceğiz.”

Başa dön