Geç içerik

Geri Dönüşümde Yeni Adım

Yayınlandı:

Endonezya’daki pilot tesisimizde, plastik poşetlerin geri dönüşümü için tasarladığımız ve testlerini başarılı bir şekilde yürüttüğümüz CreaSolv® isimli teknolojimizi daha da geliştiriyoruz. Gelin şu ana kadar yaptığımız çalışmaları ve gelecek planlarımızı hep beraber değerlendirelim.

CreaSolv sachet waste

Tam kapasite çalışmaya başlayan CreaSolv tesisimizde, poşetlerin geri dönüşümünde karşılaşabileceğimiz teknik ve ticari sorunları gidermek için çalışıyoruz. Bu süreci de başarılı bir şekilde tamamladıktan sonra prosesi ticarileştirecek ve teknolojiyi açık kaynak haline getireceğiz.

Kapalı bir döngü oluşturmak önemli

Tek kullanımlık plastik poşetler gelişmekte olan ülkelerde düşük gelir seviyesine sahip tüketicilerin, büyük miktarlarda satın alma gücüne sahip olmadıkları kaliteli ürünleri küçük miktarlarda satın almalarını sağlıyor. Bu poşetler çoğunlukla, içindeki ürünü hijyenik bir şekilde muhafaza ederken, besleyici özelliklerini de koruyor.

Sorun ise, çok katmanlı olan bu plastik poşetlerin halihazırda geri dönüştürülmemesi, bu nedenle ya çok az ya da hiçbir ekonomik değere sahip olmadıkları için kullanıldıktan sonra atık olarak çevreye karışmaları.

CreaSolv tesisimiz plastik poşet katmanlarının %60’ını oluşturan polietilen (PE) maddesini geri kazanmak için kuruldu. Bu madde sayesinde yüksek kaliteli polimerler elde ediyor, bu polimerleri ise yeni poşet üretiminde kullanabiliyoruz.

Plastik poşetlerin çevresel ayak izini azaltıyoruz.

Geliştirdiğimiz proses sayesinde, bir kilo saf polimer üretmek için gereken aynı miktarda enerjiyi kullanarak altı kilo saf polimeri geri kazanabiliyoruz. Bu sayede, bir yandan döngüsel ekonomi yaklaşımı oluştururken öte yandan plastik poşetlerin çevresel ayak izini azaltıyoruz. Pilot tesisimiz günde yaklaşık üç ton poşet atığı işleyebiliyor. Gerek Unilever’in gerekse de rakiplerimizin atık poşetlerini işleyerek elde ettiğimiz reçineyi dileyen firmaların kullanımına sunuyoruz.

Unilever Ar&Ge Başkanımız David Blanchard: “Amacımız gelecekte ambalaj üretiminde kullanacağımız atık poşetler için kapalı bir döngü oluşturmak. Böylece, plastik poşetlerin sunduğu ucuz fiyat ve kullanım rahatlığını tüketicilere sağlamaya devam ederken poşet kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çevresel sorunlarla mücadele edebileceğiz.

Bu gelişme, gerek tek kullanımlık plastik kullanımı azaltmak gerekse de tüm ambalaj endüstrisini daha sürdürülebilir hale getirmek adına yeni iş modelleri ve çözümleri geliştirmek için heyecan verici bir adım,” şeklinde konuştu.

Feature image - David Blanchard
Plastik atıkların sorumlu bir şekilde toplanmasını ve yönetilmesini sağlamak için ona parasal bir değer belirleyerek, okyanuslara karışmalarını önlemeye yardımcı olacağız. David Blanchard, Unilever Ar&Ge Başkanı

Prosesi ticarileştirmek işbirliği gerektiriyor

Geliştirdiğimiz teknolojinin işe yaradığını kanıtladık, şimdi ise günlük 30 ton malzeme işleyebileceğimiz bir ticari tesis inşa etmek için yatırımcılarla ve konuyla ilgilenen diğer üçüncü partilerle görüşmelere başladık.

Bu hedefimizi desteklemek için topladığımız katı olmayan plastik miktarını düzenli bir şekilde arttırmalıyız; amacımız 2019 yılında 1,500 ton, 2020 yılında ise 5000 ton esnek plastik atığı toplamak.

Bu hedef doğrultusunda hükümet ve endüstriyle beraber çalışarak, evlerde ıslak ve kuru olarak ayrıştırılacak atığın toplanması için gerekli altyapıyı oluşturmalıyız.

Bu işbirliği yöntemini uyguladığımız örneklerimizden biri, toplulukları evsel atıkların yönetimi konusunda güçlendiren Topluluk Atık bankası Programı. Bu kapsamda 18 şehirde ve 2600 yerel proje kapsamında topluluklara yardım ederek 350.000 kişinin belirlenen parasal değer üzerinden organik olmayan atıklarını bize satmalarını sağladık. Bu sayede 2017 yılında 8.4 milyar Endonezya rupisi değerinde toplam 6000 ton atığı topladık.

Şimdi ise kurduğumuz bu ağı, poşetleri geri kazanacak şekilde genişletiyoruz. Örneğin Doğu Java’da poşetleri toplamak için esnek atık toplama projesi başlattık, bu sayede topladığımız malzemeleri geri dönüştürülmek üzere CreaSolv tesisimize göndermek için uçtan uca bir çözüm geliştiriyoruz.

Yüksek miktarda ve kaliteli malzemeye erişmek için poşetlere parasal değer biçiyoruz ve gerek aracılardan gerekse de atık toplayıcılarından piyasa fiyatı üzerinden atık satın alıyoruz. Günümüze kadar 450 ton atık poşet topladığımız bu süreçte ağımızı genişletmek için çok çalışmaya devam ediyoruz.

Çabalarımızı desteklemek ve ölçeğini arttırmak için kaynak yönetim firması Veolia ile bir işbirliği anlaşması imzaladık. Asya’da başlayacağımız bu işbirliği kapsamında konuyla ilgili yeni prosesler ve iş modelleri geliştireceğiz.

Ölçek yaratmak için açık kaynak kullanımı

Uzun dönemde CreaSolv teknolojisini açık kaynak haline getirerek yatırımcılar ve rakiplerimiz de dahil olmak üzere herkesin kullanımına sunacağız. Bu hedefimize ulaşmak için hükümetlerin hibrid geri dönüşümü benimsemeleri ve gelişimini desteklemeleri gerekiyor.

David sözlerine şu şekilde son verdi: “Hep beraber CreaSolv’u tüm güney doğu Asya’ya yayarak ölçeğini geliştirebilir, böylelikle geri dönüşüm sürecini desteklemek için gerekli olan atık toplama altyapısını oluşturabiliriz. Plastik atıkların sorumlu bir şekilde toplanmasını ve yönetilmesini sağlamak için ona parasal bir değer belirleyerek, okyanuslara karışmalarını önlemeye yardımcı olacağız.”

Başa dön