Geç içerik

Sürdürülebilirlik yolculuğumuz: ne kadar mesafe kat ettik?

Yayınlandı:

Yıllık sürdürülebilirlik raporumuz iş büyümesini ve genel ilerleyişi göstermekte ve daha parlak bir gelecek için daha fazla toplu eylemde bulunmaya çağırmaktadır.

Black soy bean smallholder farmer

Son ilerleme raporumuz Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı'ndaki (USLP) iddialı hedeflerimizin çoğuyla uyumlu hareket ettiğimizi gösteriyor; şirketimizin ve dünyanın yüz yüze kaldığı en büyük zorluklarla mücadele etmek için daha bütüncül bir eylemde bulunma çağrısı yapıyor.

Büyümeyle bağlantılı güçlü sürdürülebilirlik performansı

'Toplu Eylemi Harekete Geçirme', 2015 yılında Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı İlerleme Özeti (EN) belgesi 2010 yılında USLP'yi iş modelimize entegre ettiğimizde belirlediğimiz iddialı hedefleri rapor olarak sunmaktadır.

Bu belgede USLP'nin büyümeyi arttırarak, güven tesis ederek, riskleri azaltarak ve maliyetleri azaltarak şirketimiz, toplum ve çevre için nasıl değer oluşturacağını göstermektedir. Sürdürülebilir Yaşam markalarımız Knorr, Dove, Dirt is Good, Lipton ve Hellmann's ürünlerin doğrudan sürdürülebilir bir hedefe sahip olmasını sağlıyor ve Unilever'in 2015'teki büyümesinin neredeyse yarısını sağlayan bu markalar USLP hedeflerine katkıda bulunuyor ve şirketin diğer markalarına göre daha hızlı büyüyor.

Operasyonlarımız doğru yolda, fakat büyük zorluklarla yüz yüzeyiz

Bu rapor sürdürülebilirlik hedeflerimizin doğrudan kontrolümüz altında güçlü bir performansa sahip olduğunu gösteriyor. 480 milyondan fazla kişinin sağlık ve sıhhatlerini geliştirmek için eyleme geçmelerine yardım ettik ve istihdam, eğitim ve insan haklarının iyileştirilmesi ile insanların geçim kaynaklarını geliştirdik.

Ayrıca, operasyonlarımızın çevresel etkilerini de azalttık. 2008 ile karşılaştırıldığında, 2015 yılında Unilever fabrikaları %97 daha az toplam atığı çöpe gönderdi, enerji kaynaklı %39 daha az CO2 yaydı ve üretilen ton başına %37 daha az su çıkardı.

Fakat, ürünlerimizin tüketiciler tarafından kullanımı nedeniyle ortaya çıkan çevresel etkilerinin kanıtlanması zordur. Her ne kadar, 2010'dan beri ürünlerimizin tüketiciler tarafından kullanımı ile bağlantılı atık %29 oranında azalmış olsa da, ürünlerimizin tüketiciler tarafından kullanımı nedeniyle harcanan su miktarı yalnızca %1 oranında düşmüş ve tüketici kullanımı kaynaklı sera gazı etkisi yaklaşık %6 oranında yükselmiştir.

Yenilikçi yaklaşımlar ve toplu eylem ihtiyacı

Bu sorunları çözebilmek için yenilikçi stratejiler uyguluyoruz. Fakat tüketici davranışının değiştirilmesi, diğer taraftan iklim değişikliği ve artan eşitsizlik gibi zorluklar toplu eylemin küresel ölçekte hızlıca yapılmasını gerektiriyor. BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SDG) ve iklim değişikliği ile ilgili Paris Sözleşmesi aracılığıyla 2015 yılında kat edilen mesafeyi ilerletmek için küresel toplum ile birlikte çalışıyoruz.

"Eyleme geçmeyi hedefleyenler için inanılmaz fırsatlar vardır..."

2015 yılını 'insanlık ve gezegen için olağanüstü bir yıl' olarak tarif eden Unilever CEO'su Paul Polman sürdürülebilir iş modellerinin sadece uygun olmakla kalmayıp, diğer taraftan gerekli olduğunu söylemektedir.

Kendisi şöyle diyor: "Altıncı yılımıza girerken, USLP bize sürdürülebilirlik için kârlı bir şekilde büyümeden taviz vermeye gerek olmadığını kanıtladı. Bu ayrıca maliyetlerden tasarruf etmemize, inovasyonu arttırmamıza ve en iyi yetenekleri işe alıp bunları tutabilmemize olanak veriyor.

"Aslına bakarsanız, eyleme geçmeyi hedefleyenler için inanılmaz fırsatlar vardır. Sürekli fakirlik ve kontrol edilemeyen iklim değişikliği kabul edilebilir bir durum değildir."

Daha parlak bir gelecek için #collectiveaction

ile paylaşın

Başa dön