“UNILEVER, çalışanlarını her gün yeni bir şeyler öğrenmeye iten ve inisiyatif almasını sağlayan bir okul”

Buket-İnsan Kaynakları

Unilever'de çalışmak

Unilever logo

Vizyonumuz, işimizi büyütürken büyümemizden kaynaklanan çevresel ayak izimizi azaltmak ve pozitif sosyal etkimizi artırmaktır.