UNILEVER Sürdürülebilir Yaşam Planı

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı (USLP) ile bir taraftan pozitif sosyal etkimizi artırırken, diğer taraftan büyüme sürecimizi çevresel etkimizden ayırmayı hedefliyoruz.

Bu planda 2020'ye kadar ulaşılması hedeflenen üç büyük amaç var: sağlık ve refah seviyesini yükseltmek, çevresel etkiyi azaltmak ve tarımsal ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan sağlamak ve değer zincirimizdeki insanların geçim kaynaklarını artırmak.

Bu hedeflerin desteklenmesi, ham madde tedarikinden ürünlerimizin ülke içinde kullanılmasına kadar, değer zincirinde sosyal, çevresel ve ekonomik performansımızı kapsayan hedeflerin temelini oluşturduğu yedi adet taahhüde işaret etmektedir.

Planımızın ikinci yılında, hedeflerimiz doğrultusunda istikrarlı bir gelişme kaydettik. Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planımız tek kelimeyle başarıyı hedefliyor; bu yüzden yapılacak daha çok işimiz var. Uzun vadeli hedeflerimize ulaşmak için çalışmaya devam ediyoruz.

2011 Gelişim Raporumuzda, çalışanlarımızı ve işyeri hedeflerimizi birer bağımsız hedefler dizisi olarak sunduk. 2012'de bu hedefleri taahhütlerimiz kapsamına aldık.

Sağlık ve Esenliği Artırmak

Tahminlerimize göre, bugüne dek 224 milyon insanın sağlık ve refah düzeylerini artırmaları konusunda adım atmalarını sağladık.

1. Sağlık ve hijyen

ellerini yıkayan kız.

2020 yılına kadar bir milyardan fazla insana, hijyen alışkanlıklarını iyileştirmelerinde yardımcı olacak ve 500 milyon insana güvenli içme suyu getireceğiz. Böylelikle ishal gibi yaşamı tehdit eden  hastalıkların görülmesinin azaltılması sağlanabilecektir.

Kilit Nokta

 • başarılı
 • plana göre ilerliyor
 • plan dışı
 • %hedef tutmadı

2. Beslenme

Beslenme koşullarını iyileştirmek

Sürekli olarak, tüm ürünlerimizin lezzetini ve besin kalitesini iyileştirmek için çalışacağız. 2020 yılına kadar, uluslararası beslenme kılavuzlarına göre en yüksek besin standartlarına uygun ürünlerimizin miktarını iki katına çıkaracağız. Böylelikle, yüz milyonlarca insanın daha sağlıklı beslenmesine yardımcı olacağız.

Kilit Nokta

 • başarılı
 • plana göre ilerliyor
 • plan dışı
 • %hedef tutmadı

2012 yılında, portföyümüzün %18'i, en yüksek beslenme standartlarına yönelik kriterleri karşıladı.

2012 yılında, ürünlerimizin büyük bir kısmının, ulusal beslenme tavsiyeleri bazındaki kalite testi standartlarına uygun veya bu standartların üzerinde olduğunu gördük. Taahhüdümüz devam ediyor: Portföyümüzün %18'inin, uluslararası beslenme kılavuzları bazında en yüksek beslenme standartlarına uygunluğunu sağladık.

Not: En yüksek beslenme standartlarına yönelik hedeflerimiz doğrultusundaki ilerleme açısından tuz, doymuş yağ, trans yağ ve kilokalori oranları 2012'nin Ocak-Eylül ayları arasında ölçüldü. Şeker oranları hedefine yönelik ilerleme Ocak 2011-Eylül 2012 arasında ölçüldü. 2012'de, en yüksek beslenme standartları ve tuz bazında tamamen hacme (satılan ton miktarına) göre raporlama sistemine geçtik.

Çevresel Etkimizi Azaltmak

Tüketici kullanımı başına sera gazı ve atık etkilerimizi azalttık; tüketici kullanımı başına su etkimiz ise büyük ölçüde sabit kaldı.*

3. Sera gazları

Sera gazları

2020 yılına kadar ürünlerimizin yaşam döngülerinin tamamında sera gazı etkisini yarı yarıya indirmek.*

Kilit Nokta

 • başarılı
 • plana göre ilerliyor
 • plan dışı
 • %hedef tutmadı

4. Su tüketimi

Yıkanan kadın

2020 yılına kadar ürünlerimizin kullanımına bağlı su miktarını yarıya indirmek.*

Kilit Nokta

 • başarılı
 • plana göre ilerliyor
 • plan dışı
 • %hedef tutmadı

*Çevresel hedeflerimizi 2008'i anahat olarak alarak 'tüketici kullanımı başına' bazında açıklıyoruz. Yani bir ürünün tek kullanımı, dağıtımı veya sunulması kastedilmektedir. 2013 Nisan ayı itibariyle, otomatikleştirilen yeni sistemimiz, ayak izimizi orijinal 2008 ana hattımızın değerlerinden ziyade 2010 değerleri ile karşılaştırmamıza olanak sağlıyor.

Sürdürülebilir Kaynaklar

Yaklaşık 450.000 küçük çiftçiye eğitim verdik.

6. Sürdürülebilir kaynak kullanımı

sürdürülebilir pirinç ve domates yetiştiricisi.

2020'ye kadar tarımsal ham maddelerimizin %100'ünü sürdürülebilir kaynaklardan tedarik ediyor olacağız.

Kilit Nokta

 • başarılı
 • plana göre ilerliyor
 • plan dışı
 • %hedef tutmadı

7. Daha iyi geçim kaynakları

Daha iyi geçim kaynakları

2020'ye kadar tedarik ağımız kapsamında en az 500.000 küçük çiftçi ve 75.000 küçük ölçekli distribütör ile yakın ilişkiler kurmayı hedefliyoruz.

Kilit Nokta

 • başarılı
 • plana göre ilerliyor
 • plan dışı
 • %hedef tutmadı

450.000 küçük çiftçiye eğitim verildi; küçük çiftlik sahiplerinin ölçevi gelişim aşamasında; 2012 sonu itibariyle küçük ölçekli Shakti dağıtımcı sayısı 48.000'e çıkarıldı

Sürdürülebilir uygulamalar kapsamında eğitim alan çay yetiştiricilerinin sayısını yaklaşık 450.000'e çıkardık. Bir sonraki adımda, küçük çiftlik sahiplerinin geçim kaynaklarındaki artışı değerlendirmek için bir metodoloji geliştirmeyi planlıyoruz. Küçük ölçekli dağıtımcılar programımızı güçlendirerek girişimci sayısını 48.000'e çıkardık.