Sürdürülebilir Yaşam

Hindistan'daki çocuklar

Sürdürülebilir Yaşamı Yaygınlaştırmak

Amacımız, sürdürülebilir yaşamı yaygınlaştırmak.

Hem işimizi hem de içinde bulunduğumuz toplumu ileriye taşıyacak yeni iş modelleri geliştiriyoruz. İnsanların daha sürdürülebilir ürünlere yönelik giderek artan talebini karşılıyor ve herkes için daha parlak bir gelecek yaratıyoruz.

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, bir yandan işimizi iki kat büyütürken, diğer yandan çevresel ayak izimizi azaltmamıza ve pozitif sosyal etkimizi artırmamıza yardımcı olacak.

Ayrıca orman tahribatı ve iklim değişikliği, su, temizlik hizmetleri ve hijyen ve sürdürülebilir tarım ve küçük ölçekli çiftçiler gibi alanlarda küresel ölçekte bir değişim yaratabilmek için çeşitli ortaklarla işbirliği yapıyoruz.

Dünya değişiyor

İklim değişikliği kapımızda. Hava sıcaklıkları yükseliyor, susuzluk giderek daha yaygın hale geliyor ve gıda stokları da azalıyor.

İnsan nüfusu hızla artarken, temel hijyen ve temizlik hizmetleri ihtiyaçlarımızın karşılanması giderek daha da güçleşiyor ve gezegenimizin kaynaklarını daha da zorlamamızı gerektiriyor.

Unilever olarak, dünyanın dört bir yanındaki insanların daha şimdiden bu değişikliklerden nasıl etkilendiğini açıkça görebiliyoruz. Bu değişikliklerin bizim için yeni güçlükler anlamına geleceğini de biliyoruz; çünkü ürün maliyetleri dalgalanıyor, pazarlar istikrarsız hale geliyor ve hammadde tedariki giderek zorlaşıyor.

Artık ‘eskisi gibi iş yapmak’ diye bir şey yok! Eski ekonomik sistemler bugünün amaçlarına uygun değil.

Ürünlerini milyonlarca tüketicinin kullandığı bir şirket olarak, bir değişim yaratmak ve yeni ve sürdürülebilir bir iş modeli geliştirmek açısından önümüzde muazzam bir fırsat var.

Bu modele göre;

 • Kadınlar için daha adil bir iş ortamı yaratılarak iş hakları ve fırsatlar artırılacak
 • İnsanların sağlığı ve esenliği önceliğimiz olmaya devam edecek
 • Tüm tarımsal hammaddelerimiz sürdürülebilir kaynaklardan gelecek
 • Gelecek nesillere daha yaşanılır bir dünya bırakmak için çevre her zaman korunacak

Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı

2010 yılında hayata geçirdiğimiz Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, bir yandan işimizi iki kat büyütürken, diğer yandan çevresel ayak izimizi azaltmamıza ve pozitif sosyal etkimizi artırmamıza yardımcı olacak.

Planımız kapsamında üç büyük hedefimiz var.

2020 yılına kadar;

 • Bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliğini artıracağız
 • Ürünlerimizin çevresel etkilerini yarı yarıya azaltacağız
 • Değer zincirimizde çalışan milyonlarca kişinin geçim kaynaklarını iyileştireceğiz

Unilever vizyon grafiği

Sürdürülebilirliği işimizin her alanına taşıyan Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı, karşımıza yeni fırsatlar çıkarıyor ve büyümemizi destekliyor:

 • Giderek daha fazla sayıda insan Dove gibi bir amacı olan markaları tercih ediyor
 • Tüketicilerin ihtiyaçları değiştikçe; biz de örneğin daha az su gerektiren çamaşır temizleme ürünleri gibi inovasyonlara daha fazla odaklanıyoruz
 • Çiftçilik uygulamalarını ve geçim kaynaklarını geliştirmek amacıyla küçük ölçekli çiftçilerle çalışarak, tedarik zincirimizi daha güvenilir hale getiriyoruz

Sürdürülebilir Yaşamı Tanıtmak

Markalarımız aracılığıyla, insanların alışveriş tercihlerini daha bilinçli yapmalarını ve evlerinde de sürdürülebilirliği göz önünde bulundurmalarını teşvik ediyoruz.

Köklü Değişim

Kurduğumuz ortaklıklarla küresel ölçekte değişim yapma imkânına sahibiz.

Ortaklarımızla özellikle üzerinde durduğumuz üç önemli sorun var:

 • Orman tahribatı ve iklim değişikliği ile mücadele
 • Sağlık hizmetlerini, hijyen alışkanlıklarını ve güvenli içme suyuna erişimi geliştirme
 • Sürdürülebilir tarım ve küçük ölçekli çiftçileri destekleme

İnsanlık tarihinde bir dönüm noktasına gelmiş bulunuyoruz ve bu noktada, gezegenimiz üzerindeki tüm canlıların iyiliği için bu değişimi gerçekleştirmemiz gerekiyor.

Dünyamızın, merkezinde sürdürülebilirliği barındıran yeni bir iş modeline ihtiyacı var.

Sadece bu gerçeği anlayan işletmeler ayakta kalacak.

Sadece sürdürülebilir şekilde büyüyenler başaracak.

Şimdi, daha parlak bir gelecek yaratmanın tam zamanı.